Organisation

Sangens Hus udspringer fra Den Jyske Sangskole som selvstændigt projekt. Det betyder, at Sangens Hus er endnu ikke er en selvejende institution.

Sangens Hus bor i samme hus som Den Jyske Sangskole på Nørregade 7D i 7400 Herning.

  • Det overordnede økonomiske ansvar ligger hos Den Jyske Sangskoles bestyrelse.
  • Beslutninger vedrørende Sangens Hus’ idégrundlag, projektportefølje og indsatsområder ligger hos Sangens Hus’ Advisory Board, der i sin sammensætning repræsenterer alsidigheden inden for sangaktørerne i Sangens Hus.
  • Den daglige ledelse varetages af Mads Bille, kunsterisk leder af Sangens Hus, Heidi Kudahl, udviklingschef i Sangens Hus og Christian Alstrup, direktør for Sangens Hus.
  • Den daglige projektledelse samt kommunikationsopgaver varetages af Sangens Hus’ projektteam.