Organisation

Sangens Hus er, i etableringsfasen frem til udgangen af 2017, administrativt forankret som projekt på Den Jyske Sangskole i Herning, således at:

  • Det overordnede økonomiske ansvar ligger hos Den Jyske Sangskoles bestyrelse.
  • Beslutninger vedrørende Sangens Hus’ idégrundlag, projektportefølje og indsatsområder ligger hos Sangens Hus’ advisoryboard, der i sin sammensætning repræsenterer alsidigheden indenfor sangaktørerne i Sangens Hus.
  • Den daglige ledelse varetages af Mads Bille, kunsterisk leder af Sangens Hus og Christian Alstrup, direktør for Sangens Hus.
  • Den daglige projektledelse samt kommunikationsopgaver varetages af Sangens Hus’ projektteam.