Organisation

Sangens Hus udspringer fra Den Jyske Sangskole som selvstændigt projekt og er fra 1. januar 2020 en selvstændig selvejende institution med egen bestyrelse og ledelse.

Sangens Hus bor i samme hus som Den Jyske Sangskole på Nørregade 7D i 7400 Herning, i lokaler, der er stillet til rådighed af Herning Kommune.

Det overordnede ansvar ligger hos Sangens Hus’ bestyrelse, som består af:

  • Claus Skjold Larsen, Rektor for Syddansk Musikkonservatorium
  • Palle Kjeldgaard, Kulturskoleleder ved Viborg Kulturskole
  • Dorte West. Borgmester Herning Kommune
  • Finn Svit. Bestyrelsesmedlem i ”Storbyen Synger”
  • Mette Bock. Sognepræst Horsens Provsti
  • Lise Munck-Alstrup, seniorsangkonsulent og medarbejderrepræsentant
  • Lars Stentoft. Kulturdirektør Viborg Kommune
  • Mads Bille, Kunstnerisk Chef for Den Jyske Sangskole og medstifter af Sangens Hus

Den daglige ledelse varetages af direktør Christian Alstrup.