Organisation

Sangens Hus udspringer fra Den Jyske Sangskole som selvstændigt projekt og er fra 1. januar 2020 en selvstændig selvejende institution med egen bestyrelse og ledelse.

Sangens Hus bor i samme hus som Den Jyske Sangskole på Nørregade 7D i 7400 Herning, i lokaler, der er stillet til rådighed af Herning Kommune.

Det overordnede ansvar ligger hos Sangens Hus’ bestyrelse, som består af:

  • Claus Skjold Larsen, formand. Rektor for Syddansk Musikkonservatorium – valgt som repræsentant for nationale sangaktører i Danmark
  • Palle Kjeldgaard, næstformand. Kulturskoleleder Viborg – valgt som repræsentant for nationale sangaktører i Danmark
  • Mette Bock. Sognepræst og tidl. kulturminister – formand for og udpeget af Den Jyske Sangskole
  • Finn Svit. Valgt som repræsentant for SyngDanmark – sangkraftcentrene i Danmark.
  • Dorte West. Borgmester i Herning Kommune. Udpeget af Herning Kommune.
  • Lars Stentoft. Kultur- og udviklingsdirektør i Viborg Kommune.
  • Helle Ohrt. Projektleder i Sangens Hus. Valgt som repræsentant for medarbejdere i Sangens Hus.

Den daglige ledelse varetages af direktør Christian Alstrup.