Om Sangens Hus

Om Sangens Hus

Sangens Hus er et nationalt samarbejdsforum for sang.

Som en katalysator for sangglæden i Danmark skal Sangens Hus styrke og udvikle sangkultur på alle niveauer og indenfor alle genrer. Med en bevilling fra Kulturministeriet og bred politisk opbakning fra Folketingets Finansudvalg blev projektet lanceret i august 2013.

Fundamentet for Sangens Hus er et samarbejde mellem alle sangaktører, der kan og vil indgå i et samarbejdsforum med fokus på at fremme sangen i Danmark gennem videndeling, talentudvikling og sangprojekter.

Sangens Hus har sit administrative hovedkvarter i Herning, men arbejder i hele landet, drevet af ønsket om at fremme sangen i al sin mangfoldighed. 

“Det er mit ønske, at børn skal synge og opleve glæden ved at kunne synge sange sammen med andre. At synge sammen skaber fællesskab, energi og glæde. Alle børn skal kunne være med og skal opleve sang som en naturlig del af hverdagen fra vuggestue og gennem skoleforløbet, ligesom alle generationer skal kunne dele vores nationale og internationale sangskatte. Det håber jeg etableringen af Sangens Hus kan hjælpe med til”

Marianne Jelved, fhv. kulturminister, i åbningstale for Sangens Hus

Den 31. januar 2014 afholdt Sangens Hus sin første konference – netop med det formål at sangens aktører skulle mødes og samarbejde om at udarbejde et fælles afsæt. Konferencedagen tog udgangspunkt i et oplæg udarbejdet på baggrund af dialoger med en lang række sangaktører over hele landet.

Sangens Hus’ vision, strategi og værdigrundlag bygger på af de mange spørgsmål, kommentarer og idéer som kom frem på konferencen.

Den 17. marts 2014 åbnede Sangens Hus officielt med en sangfest på kunstmuseet HEART i Herning.