Om Sangens Hus

Sangens Hus er en national kulturinstitution, som har til formål at fremme sangen i Danmark. Det arbejder vi målrettet på med udgangspunkt i fire indsatsområder:

  • Sangprojekter og -løsninger

  • SangkraftDanmark

  • Videncenter for Sang

  • Fortalervirksomhed

 

 

På alle fire indsatsområder samarbejder vi bredt med sangaktører, branchekolleger og interessenter på tværs af kultur- og velfærdsområderne.

Sangprojekter og -løsninger

I vores sangprojekter og i de selvstændige forløb og løsninger ønsker vi at skabe et kompetenceløft til de faggrupper, der deltager, så sangen kan komme til at gøre en forskel på netop deres felt.

Du kan finde en oversigt og læse mere om vores projekter HER.

SangkraftDanmark

Sammen med sangkraftcentrene i SangkraftDanmark arbejder vi på at skabe de bedste betingelser for sangen lokalt og nationalt i Danmark. Det gælder både etablerede aktiviteter, nye initiativer og ikke mindst i understøttelse af den musikalske fødekæde.

Du kan læse mere om SangkraftDanmark og sangkraftcentrene HER.

Videncenter for Sang

Videncenter for Sang bidrager med det vidensgrundlag, vi står på, og udgør et samlingspunkt for formidling af viden om sang fra både forskning og praksis. Vidensgrundlaget skabes af dygtige forskere og praktikere i ind- og udland.

Du kan læse mere om Videncenter for Sang HER.

Fortalervirksomhed

Som fortaler for sangen forsøger vi at præge samfundsdagsordenen ved at italesætte, hvorfor sang er godt i sig selv og samtidig kan være godt ”for noget” – og derved blive en ressource, som kan bidrage til at løse nogle af samfundets store kriser og udfordringer.

Denne samlede indsats kalder vi ”at tage samfundsansvar gennem sang.”