Sangkraftcentre

Sangkraftcentre

Hér kan du blive klogere på hvad et sangkraftcenter er. På undersiden “SangkraftDanmark” kan du se, hvor I landet de ligger, og finde kontaktoplysninger på dit lokale sangkraftcenter.

Et “ressourcecenter” for sang

Kort fortalt er et sangkraftcenter en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet. Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud der, hvor der er behov, og det bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Målet med sangkraftcentrene er at gøre sangen mere tilgængelig i hele Danmark. Man kan se dem som ressourcecentre, der kan drive muligheder og tilbyde landets borgere adgang til en bred vifte af sangfællesskaber.

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Lokalt forankret

Det enkelte sangkraftcenter beslutter selv hvilke sangaktiviteter, der skal søsættes og med hvilke samarbejdspartnere. Sangmiljøerne og kommunerne er forskellige landet over, derfor ser sangkraftcentrene også forskellige ud og har varierende fokus – nogle steder er der masser af fællessangsarrangementer, og andre steder har man måske særlige traditioner op til jul og nytår. Fælles for dem alle er, at et sangkraftcenter er en samlende kraft på tværs af de spillere, der i forvejen er til stede lokalt, og sammen er der basis for at udvikle nye tiltag og projekter til glæde og gavn for borgerne i lokalområdet.

Sang giver nemlig mulighed for at skabe bånd og samhørighed på tværs af køn, etnicitet, alder og sociale lag. Det overordnede formål med sangkraftcentrenes arbejde er derfor, at vi i højere grad skal anerkende og bruge sang som en samfundsressource og som en del af løsningen på forskellige samfundsproblematikker, samtidig med at sang stadig bliver en anledning til store kunstneriske oplevelser og udfoldelser og noget, man kan blive dygtig til

På billedet nedenfor kan du se, hvor i landet der allerede findes sangkraftcentre.

I menuen i højre side kan se desuden blive klogere på det nationale netværk af sangkraftcentre, SangkraftDanmark, og projektet Sangkraft’25.

Derudover kan du dykke ned i interviews og historier om det konkrete arbejde de forskellige sangkraftcentre laver og blive klogere på, hvorfor det er så vigtigt med sang i hele landet.