Vision og grundfortælling

SANGENS HUS VISION 2027

I Sangens Hus tror vi på, at det giver god energi og gode resultater, at vi hele tiden sætter os nye pejlemærker og arbejder med en realistisk, ønskværdig og ambitiøs vision. Den allerførste vision for Sangens hus blev udarbejdet sammen med en lang række aktører og samarbejdspartnere på Sangens Hus-konferencen i 2014, og siden har vi bevidst involveret vores omverden i at udvikle nye visioner.

Netop samspillet mellem de behov og inspirerende ideer, som vores omverden kan bidrage med, og de ressourcer, kompetencer og drømme, som ledere og medarbejdere i Sangens Hus selv kan byde ind med, tror vi på, er en stærk, bæredygtig vej til, at vi kan lykkes med vores mission:

At fremme sangen i Danmark.

VISION 2027

I 2027 er sang en anerkendt samfundsressource, der anvendes bredt til at skabe et bedre samfund at leve og vokse op i, med Sangens Hus som en national og langtidsholdbar aktør for sang gennem udvikling af de fire tæt forbundne indsatsområder, som Sangens Hus er sat i verden med.

 

GRUNDFORTÆLLING

Sangens Hus tager samfundsansvar gennem sang, fordi

  • Sang bygger bro mellem mennesker og knytter os sammen
  • Sang giver hverdagspoesi og store kunstneriske oplevelser
  • Sang styrker kreativitet, læring og udvikling
  • Sang skaber tillid og tryghed og gør os gladere

Sangens Hus arbejder for

  • Glade stemmer
  • Åbne sangfællesskaber
  • Stærk sangfaglighed
  • Varige forandringer

FORMÅL

Formålet for Sangens Hus er at fremme sangen i Danmark. Det er vores eksistensgrundlag, og det er det, vi alle går på arbejde for hver dag. Sang, og det at synge er et grundlæggende element i vores nationale kultur – sang skaber sammenhængskraft og fælles identitet – ”Når vi synger sammen, hører vi sammen”.

”Når vi synger sammen, hører vi sammen.”

Samtidig tror vi på, at talent findes overalt – også når det gælder sang. Så når det gælder talentudvikling indenfor sang er det også Sangens Hus formål at styrke rammerne for at talenter indenfor sang kan udfolde deres talent under de bedst mulige vilkår.