Vision

Visionen for Sangens Hus er, at vi i 2017 har skabt et mærkbart og målbart løft af sangen i Danmark gennem et stærkt og fokuseret samarbejde.

Med Sangens Hus mener vi

Projektet ’Etablering af Sangens Hus’, som er igangsat af kulturministeren og et enigt Finansudvalg. Her er Den Jyske Sangskole projektleder og tovholder i et samarbejde, der favner et stort og repræsentativt udsnit af sangaktører i Danmark.

Med i 2017 mener vi

At etableringen af Sangens Hus i første omgang har et tidsperspektiv på 4 år, til og med 2017. Når vi stiler mod 2017 er det fordi den foreløbige bevilling fra Kulturministeriet til etablering af Sangens Hus har denne tidshorisont. Vi finder det derfor vigtigt, at vi indenfor denne tidsramme får skabt resultater, der bekræfter Sangens Hus’ relevans og berettigelse. Vi betragter de 4 år som en etableringsperiode, hvor sangaktørerne sammen har mulighed for at udvikle Sangens Hus. I forlængelse af denne periode skal Sangens Hus kunne fortsætte som en institution og en selvstændig samarbejdsorganisation for sang – med politisk og økonomisk opbakning fra bl.a. staten.

Med mærkbart og målbart løft mener vi

Vi vil kunne påvise, at flere synger mere, gør mere for sangen, og anerkender sangen som en færdighed man kan udvikle og et fag man kan gøre til sin profession. Både (kvantitativt) ved hjælp af konkrete evalueringer af Sangens Hus’ projekter og andre undersøgelser af sangmiljøer i Danmark, og (kvalitativt) gennem formidling af de gode fortællinger om sang og sangglæde.

At vi vil se en bevægelse mod, at flere børn og unge får lyst til at synge – både solo og i kor. At børn og unge i højere grad selv synger frem for blot at være publikum. Og at børn og unge i højere grad bliver stimuleret til at finde deres egen sangstemme, udvikle den og bruge den mere.

Med sangen i Danmark mener vi

Alle former for sang. Sangens Hus afgrænser sig ikke til bestemte genrer indenfor sang. Sangens Hus ønsker at bidrage til at vi bredt favner og udvikler sangen, og at vi samtidig giver de talenter, der vil og kan udvikle sig elitært indenfor sangen, de bedst mulige rammer og muligheder for at gøre det. Sangens Hus tror på, at synergien mellem det brede og det dybe arbejde kan skabe den dynamik og udvikling, sangen har brug for.

Med et stærkt og fokuseret samarbejde mener vi

Et samarbejde mellem flertallet af sangaktørerne i Danmark. Det er ikke nødvendigvis alle sangaktører, der vil og kan se Sangens Hus som en mulighed for at styrke sangen, men det er væsentligt at mange sangaktører bakker aktivt op om arbejdet, for at Sangens Hus kan have den nødvendige nationale gennemslagskraft.

Et samarbejde, hvor vi sammen beslutter en fælles, prioriteret retning. Mulighederne for at styrke sangen er utallige, og med begrænsede ressourcer må vi sammen træffe nogle valg om retning, rammer og ressourcefordeling. For at skabe bemærkelsesværdige resultater er fokus nødvendigt, og det indebærer til- og fravalg af projekter og aktiviteter ud fra en overordnet vision.

Med samarbejde mener vi, at flere sangaktører i fællesskab udvikler og gennemfører projekter og aktiviteter, og at samarbejdet er baseret på fælles mål og en fælles indsats. Vi tror på, at vi gennem tværorganisatorisk samarbejde kan skabe projekter, som dels kan fremme udviklingen af sangen, dels kan tilføre nye midler til sangen. Vi ser derfor samarbejdet som en forudsætning for, at sangaktørerne ikke skal konkurrere om de samme ressourcer og projekter, men derimod kan arbejde sammen om at udvide mulighederne for – og ressourcerne til – udvikling af sangen.

Formålet med Sangens Hus er ikke at erstatte det arbejde, der i forvejen bliver gjort blandt sangaktørerne. Formålet er derimod at vi foruden det, der bliver gjort i forvejen, kan meget mere – når bare vi arbejder sammen om det.

Det er ovenstående succeskriterier vi ønsker at måle etableringen af Sangens Hus på i 2017. Opgaven for projektet er nu at sikre, at sangaktørerne i fællesskab lykkes med at realisere denne vision og derigennem viser, at Sangens Hus efter etableringsperioden bør fortsætte som en organisatorisk ramme for sangen i Danmark.