Vision og grundfortælling

Vision 2023

At sangens aktører har skabt en mærkbar og målbar udvikling af sangen, med Sangens Hus som katalysator for en tydelig faglig udvikling og en bred bevidsthed om og anerkendelse af sang som en væsentlig samfundsressource.

Med Sangens aktører mener vi alle organisationer, institutioner og individer, der konstruktivt ønsker at tage et medansvar for at fremme sangen i Danmark. Og med ”mærkbar og målbar udvikling af sangen” mener vi, at vi vil kunne påvise, at flere synger mere, gør mere for sangen, og anerkender sang som en færdighed man kan udvikle og et fag man kan gøre til sin profession. 

Vi vil se en bevægelse hen mod, at flere – ikke mindst børn og unge –  får lyst til at synge både solo og i kor. At børn og unge i højere grad selv synger frem for blot at være publikum. Og at børn og unge i højere grad bliver stimuleret til at finde deres egen sangstemme, udvikle den og bruge den mere.

Grundfortælling

Sangens Hus tager samfundsansvar gennem sang, fordi

  • Sang bygger bro mellem mennesker og knytter os sammen
  • Sang giver hverdagspoesi og store kunstneriske oplevelser
  • Sang styrker kreativitet, læring og udvikling
  • Sang skaber tillid og tryghed og gør os gladere

Sangens Hus arbejder for

  • Glade stemmer
  • Åbne sangfællesskaber
  • Stærk sangfaglighed
  • Varige forandringer

Formål

Formålet for Sangens Hus er at fremme sangen i Danmark. Det er vores eksistensgrundlag, og det er det, vi alle går på arbejde for hver dag. Sang, og det at synge er et grundlæggende element i vores nationale kultur – sang skaber sammenhængskraft og fælles identitet – ”Når vi synger sammen, hører vi sammen”.

”Når vi synger sammen, hører vi sammen.”

Samtidig tror vi på, at talent findes overalt – også når det gælder sang. Så når det gælder talentudvikling indenfor sang er det også Sangens Hus formål at styrke rammerne for at talenter indenfor sang kan udfolde deres talent under de bedst mulige vilkår.