Projekter i Sangens Hus

 

Aktuelle projekter

 

Projekter i Sangens Hus’ regi er oftest samarbejdsprojekter som, ved at forene kræfter, viden og ekspertise fra flere forskellige aktører, skaber netværk og en høj grad af videndeling. Mange af projekterne har til formål at skabe et stærkt samarbejde mellem lokale sangaktører og institutioner, som kan have gavn af at anvende sangen i det daglige.

Når vi arbejder sammen på tværs, kan vi i fællesskab løfte sangen – både til nye højder og til større bredde.

Projekterne, som kan være nationale eller regionale, skal skabe varige forandringer, som fremmer sangen. Sangens Hus’ projekter kan have fokus på både bredde og elite, og gerne på, hvordan de to niveauer indbyrdes kan berige hinanden. Vi har blandt andet fokus på sang i skoler, daginstitutioner, på beskæftigelsesområdet og i forhold til integration og inklusion.

Et af hovedprojekterne for det Sangens Hus er aktuelt en afdækning af, hvordan man kan skabe og tilbyde opkvalificering for folkeskolens mange musiklærere, og fremme sangglæden blandt børnene, dybest set motivere dem til at synge mere og bedre.

 

Færdigt afviklede projekter