Sangens Hus ønsker at etablere sundhedssang i hele Danmark.

 

Hvad mener vi med “sundhedssang”?

Sundhedssang kan defineres som en målrettet og særligt tilrettelagt sangaktivitet blandt en gruppe mennesker, der deler en eller flere helbredsmæssige udfordringer, som man ønsker at bedre/stimulere.

Sangaktiviteten skal altså tage hensyn både til målgruppens potentialer og muligheder men også begrænsninger og særlige krav. De særligt tilrettelagte sangaktiviteter skal kombinere fysisk og kognitiv træning med en række sociale og lystbetonede motivationsfaktorer.

Sundhedssang adskiller sig dermed fra gængs kor- og fællessang, ved at sangen hér bliver brugt som et redskab til en sundheds- og trivselsmæssig gevinst. Gevinsterne kan bl.a. være forbedret vejrtrækning, muskelstyrke, stemmestyrke, koordinering af bevægelser, kondition, kognition, humør samt mindre ensomhedsfølelse og øget livskvalitet.

Om projektet

Projektet, Sundhedssang, skal have til formål at forebygge sygdom samt fremme sundhed, trivsel og aktiv livsførelse hos mennesker med helbredsmæssige udfordringer.

Med to forskellige spor – sundhedskor og diagnosespecifikke kor – skal projektet, Sundhedssang, sigte mod at bidrage til Sundhedslovens §119 stk. 2 og 3. Sangens hus ønsker med andre ord at udvikle både ‘sundhedskor’ med et bredere, borgerrettet sigte og diagnosespecifikke kor, der i højere grad sigter mod patientrettede indsatser fx. parkinsonkor.

Projektet skal have til formål at etablere en struktur for oprettelse, uddannelse, faglig kvalitet, organisering, evaluering og vidensdeling på området.

Målgruppen for projektet er borgere, der kunne have gavn af sundheds- og trivselsfremmende tiltag, hvor livsglæde og fællesskab er integreret i aktiviteten.

Projektet skal udvikles og implementeres i samarbejde mellem lokale sangkraftcentre, kommunale partnere, interesserede organisationer, forskningsinstitutioner og patientforeninger.

Såfremt der kan rejses midler til projektet, skal det løbe over fire år med fire forskellige faser, som omfatter en pilotfase, udvikling og gennemførelse af opkvalificering af korledere til at kunne varetage ledelse af kommunale sundhedskor, etablering af minimum 25 sundhedskor med borgerrettet sigte, samt en forskningsbaseret evaluering.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere, eller kunne du tænke dig at være med i projektet, så kontakt projektleder, Lasse Skovgaard, på lsk@sangenshus.dk