Konference 2019

Sjette konference i Sangens Hus:

KULTURLIV OG SAMFUNDSANSVAR

Fredag den 25. januar kl. 10 – 16 på Hindsgavl Slot ved Middelfart.

Årets tema sætter fokus på forholdet mellem kulturaktører og samfundsansvar. Hvad er det vi, med sangen som udgangspunkt, kan bidrage med? Vi spørger et panel af inviterede gæster, og vi tager samme udgangspunkt i eftermiddagens workshops.


Dagens program
—————————-

Kl. 9.30 – 10.00
Ankomst i lokale ‘Staldknægten’ 1. sal. i bygning ‘Kostalden’
Registrering og valg af eftermiddagsworkshop
Tag selv kaffe, te og Hindsgavls hjemmebagte boller.

Kl. 10.00 – 10.30
Konferencen åbner – med en sang.
Velkomst. Siden sidst i Sangens Hus.

Kl. 10.30 – 11.50
Panel: Sang virker! Hvad gør vi?

Hvordan kan kulturens aktører tage samfundsansvar – hvad kan sangen bidrage med?
Helle Solvang, radiovært og tilrettelægger, styrer panelet igennem formiddagens undersøgelse af, hvor og hvordan sang kan gøre en forskel og skabe konkrete forandringer. Undervejs inddrages konferencedeltagerne med reflekterende spørgsmål.
I panelet:
Anne G Korsgaard, neurolog
Hanne Lene Haugaard, medlem af DGI’s hovedbestyrelse
Rasmus Skov Borring, Komponist, pianist, projektleder Højskolernes hus.
René Bojsen, afdelingsleder, Herstedøster Skole
Tove Engedal, forstander, Lærdansk Herning

11.50 – 12.00
En ny sang

Kl. 12.00 – 13.00
Frokost i hovedbygningen

Kl. 13.00 – 13.15
Introduktion til eftermiddagens workshops

13.15 – 14.30
Workshops:

Tænketank
Med udgangspunkt i formiddagens panelsamtale stiller vi hinanden følgende spørgsmål:
Hvad er samfundsansvar gennem sang – helt konkret?
Vi leder efter billeder, opgaver, samarbejder og andre konkrete ting som vi kan forestille os blive til virkelighed.
Hvordan kommer vi derhen?
Vi indkredser hvad der skal til, fagligt, politisk, økonomisk, organisatorisk eller forståelsesmæssigt, for at vi kan bevæge os mod denne virkelighed.
Hvad er der brug for at udvikle/lære/gøre i det kommende år?
Vi indkredser 3-5 konkrete handlinger, som vi kan foretage allerede i det kommende år.

For yderligere inspiration kan du på Sangens Hus’ hjemmeside læse dette indlæg af workshoppens
Tovholder: Heidi Kudahl, udviklingschef i Sangens Hus

Videncenter for sang
Med afsæt i en her-og-nu-status for Videncenter for sang vil vi kigge fremad og samle input til fremtidens videncenter, der, som en del af Sangens Hus, kan løfte et samfundsansvar.

I et overordnet perspektiv skal vi kigge på, hvad det vil sige og hvordan Videncenter for sang kan løfte samfundsansvar, og som følge heraf: hvilken rolle videncenteret skal spille i fremtiden.
Herefter undersøger vi, på hvilke platforme og i hvilke formater vi finder fremtidens videncenter, hvilke målgrupper er mest relevante, hvilke emner skal fylde, og hvordan ressourcerne allokeres bedst.
Det bliver en workshop, som tænker både langt og højt – og spørger, hvordan vi gør det konkret.
Tovholder: Stine Isaksen, formidler v. Videncenter for Sang

Talent
Hvad er det samfundet investerer i, når der investeres i talentarbejde? Og hvad betyder det for et lokalsamfund at have et talentmiljø?
På denne workshop vil vi undersøge, hvad talentarbejde og samfundsansvar har med hinanden at gøre.
Vi tager udgangspunkt i korte oplæg fra
Lene Juul Langballe
formidlingsansvarlig ved Den Jyske Opera og initiativtager til ungdomsprojektet Talent U
Marc Perera
Formand for Sangkraft Aarhus’ bestyrelse og nyudnævnt direktør for Erhverv Aarhus.
Tovholdere: Laura Flensted-Jensen, projektleder i Sangens Hus og koordinator for Herning Kommunes musiske talantklasser og Helle Ohrt, projektmedarbejder i Sangens Hus og projektleder for Landsstævne for Unge Mandssangere

Sangen med fra begyndelsen
Der er bud efter sang for de 0 – 5  årige. Mange sogne melder om ventelister til babysalmesang, og i Sangens Hus’ projekt Sangglad mærker vi konkret efterspørgslen efter ‘mere til de mindste’.
Sang er godt i sig selv, som en del af en fælles kultur og som personlig kreativ udfoldelse. Sang har også en række positive kognitive effekter, som kan have markant betydning, ikke mindst for de helt små børn. Flere og flere anerkender legens vigtige betydning for udviklingen i menneskets første år, og også her har sang og musik et oplagt potentiale.
Hvordan kan vi være med til at tage samfundsansvar gennem sang i børnehøjde? Hvordan giver vi den bedste sang-start på livet til flest muligt, og hvor kan vi især gøre en forskel med sang for de mindste? Hvem er det der skal bære kulturen og stå for den faglige indsats ude i landets dagtilbud? Og hvad med det spæde liv, inden man bliver institutionsbarn?
Med afsæt i en dialog om vores mulighed for at tage samfundsansvar, vil vi indkredse hvilke konkrete muligheder, der ligger i arbejdet med sang blandt de mindste børn, hvordan de kunne folde sig ud, og hvad der skal til for at de kan blive realiseret.
Tovholder: Thomas Larsen Späth, projektchef i Sangens Hus

Organisation
Sangens Hus’ nye 5-årige aftale med Kulturministeriet indebærer, som planlagt, en organisatorisk adskillelse af Sangens Hus og Den Jyske Sangskole. Denne proces er nu i gang, og kommer her i høring for alle interesserede aktører.
Høringen vil blive dokumenteret, så deltagere i andre workshops har mulighed for at orientere sig efterfølgende.
Høringen forestås af Christian Alstrup, direktør for Sangens Hus

14.30 – 15.30
Alle workshops deler vigtige pointer og anbefalinger fra deres arbejde
(Punktet falder i to afdelinger, midtvejs er der mulighed for at forsyne sig med kaffe, te og kage).

15.30 – 15.40
Tale v. Kulturminister Mette Bock

15.40 – 16.00
Afrunding og tak for i dag.