De bedste pointer fra temadag om sang i skolen
Tilbage til oversigten

De bedste pointer fra temadag om sang i skolen

Torsdag den 26. oktober havde Sangens Hus i regi af projektet Sangkraft ’25 arrangeret en temadag for alle landets sangkraftcentre til en snak og deling af erfaringer om ‘sang i skolen’. Her får du de bedste pointer fra dagen.

 

Formålet med dagen var at få nogle konkrete eksempler på, hvordan vi kan gribe det an, når vi gerne vil arbejde for mere sang i skolerne – meget gerne i samarbejde med andre lokale aktører i deres område.

Dagen havde fokus på sangkraftcentrenes arbejde, men vi håber, at de konkrete eksempler og pointer fra dagen også kan være til inspiration for andre, så vi får så meget sang ude på skolerne som muligt.

 

Nogle af de konkrete eksempler, der kom på bordet var bl.a.:

 

  • Sangkraft Vesthimmerland delte ud af deres erfaringer med at lade skolekor indgå som en integreret del af musikundervisningen. Hver uge bliver 30 minutters musikundervisning brugt til skolekor på tværs af en årgang. Det kræver en klar og god facilitering af en korleder, som kender børnene. Men så rykker det også! Og samtidig kan det etableres uden en merudgift til skolen.
  • Sangkraft Kolding fortalte om deres pilotprojekt, “Sang i dansk”. Her har 2. klasser fået 3 x 20 minutters sang om ugen som en del af deres dansktimer. Grundtanken har været, at hvis ikke børnene trives, kan de ikke lære. Derfor har man forsøgt at sætte ind med sang for først og fremmest at øge trivslen – med gode resultater! Du kan læse mere om projektet, “Sang i dansk”, på Videncenter for Sangs hjemmeside.
  • Kulturskolen Aalborg kunne fortælle, at skolekor er blevet udbredt på en helt særlig måde i Aalborg kommune, da byrådet for år tilbage besluttede, at alle skoler skal udbyde skolekor – og de lod penge følge med den beslutning. Det betyder, at kommunens 48 skoler har 70 skolekor. Det er næsten altid skolens musiklærere, der leder korene, men opgaven med at drive og udvikle arbejdet med skolekorene ligger hos Kulturskolen, som også faciliterer korledernetværk. Et rigtig godt eksempel på et lokalt samarbejde, som kommer alle aktører til gavn – og ikke mindst børnene.

 

Nogle af de pointer, der gik igen i løbet af dagen, var bl.a.:

 

  • Sang er en faglighed, som skal faciliteres. Både i skolekor og ved morgensangen. Og kompetencerne skal være til stede, for at det lykkes.
  • Relationer rydder bordet. Det handler om, at de professionelle voksne opbygger en relation til hinanden og i særlig grad til børnene for at få det bedste resultat.
  • Når sang kommer på skoleskemaet, har det potentialet til at få flere børn med – også de børn, som ikke selv opsøger eller møder sang og musik.
  • ”One size does not fit all”. Alle kommuner og skoler er forskellige, så start dialogen om, hvilke løsninger der passer bedst lokalt.
  • Udvid netværket og start samarbejder op – gerne i det små. Find ud af, hvem i lokalområdet der vil arbejde sammen for mere sang i skolen. Og få talt mulighederne igennem, så I kan lave de bedste løsninger til netop jeres kommunes skoler.

Tilbage til oversigten