Syng Danmark – også et forum for ledelse
Tilbage til oversigten

Syng Danmark – også et forum for ledelse

Syng Danmark er netværk og samarbejdsforum for Danmarks ti sangkraftcentre. Her mødes repræsentanter for sangkraftcentrene for at videndele og i det hele taget drage fordel af, at de er flere, som trods regionale forskelle har mange ting til fælles: Sangkraftcentrene  er alle opbygget omkring eksisterede elitekormiljøer, de har alle forpligtet sig på at stå for lokale sanginitiativer, og de er alle organisationer i udvikling. Og så har de fokus på ledelse. Mere end de fleste nok havde forestillet sig, da samarbejdet begyndte i 2012. Men det virker, siger de, så vi har talt med nogle af dem, for at høre hvorfor og hvordan.

Sangkraftcentrene var helt nye, da det første lederudviklingsforløb blev udbudt, og siden har Syng Danmark gennemført endnu ét. Begge forløb var tilrettelagt og ledet af Chirstian Alstrup, med-initiativtager til Syng Danmark-samarbejdet, proceskonsulent og i dag direktør for Sangens Hus. Om baggrunden for forløbene fortæller han:

”For at organisationer skal lykkes, har de brug for en dygtig ledelse. Der er brug for penge, opbakning, ressourcer og så videre, men mindst lige så meget for god ledelse. Derfor tilbød vi forløb, der var skræddersyede til at give sangkraftcentrens ledere de redskaber, de havde brug for, til at håndtere de situationer de stod i”.

I forløbene arbejdede deltagerne blandt andet med det personlige lederskab:
”Skal man være dygtig til at bedrive ledelse, må man som udgangspunkt være dygtig til at bedrive ledelse overfor sig selv. Derfor var det en vigtig del af forløbet at arbejde med at forstå sig selv og sin måde at agere på. Når man kan det, bliver man også bedre til at lede processer og til at bedrive ledelse overfor andre”, fortæller Christian Alstrup, og fortsætter:

”Samtidig med det personlige arbejde, havde vi et fælles perspektiv i forløbene. For at kunne samarbejde i Syng Danmark har vi behov for et fælles begrebsapparat. Som Steen Hildebrandt udtrykker det: ’Vi begriber vi med vore begreber’. Så når vi vil styrke vores samarbejdsrelationer, er det vigtigt at vi har fokus på at få stærke begrebsrelationer. Altså at vi har en fælles forståelse af de begreber vi bruger. Derfor tog vi sammen udgangspunkt i nogle af de konkrete udfordringer, deltagerne stod med.”

Stærkt netværk og konkrete værktøjer
Både Niels Granvig, leder af Thisted Kirkes Drenge-mandskor, og Bo Horsevad, Administraativ leder af Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn, har haft stort udbytte af at deltage i forløbet, og begge fremhæver de kombinationen af arbejdet med det personlige lederskab og arbejdet med fællesskab, visioner og netværk som rigtig god:
”Fagligt har jeg lært mere om mig selv, og jeg har fået etableret og udbygget mit netværk, mødt mennesker som jeg ikke ville have mødt ellers. Det har vist værdien af sangkraftcentrene – at vi altid kan hente hjælp hos hinanden, fordi vi er forskellige og kan forskellige ting”, siger Niels Granvig, som gerne ser, at forløbet udvides med et ’niveau 2’.

Bo Horsevad gennemførte, sideløbende med lederudviklingsforløbet, en visionsproces i sit lokale sangkraftcenter, og havde i den forbindelse glæde af de konkrete værktøjer, han fik introduceret: ”Modellerne til forandringsledelse kunne jeg tagte direkte med hjem og bruge lokalt. Og så er det supergodt at forløbet har været så helhedsorienteret. Det har taget udgangspunkt både i de store perspektiver om sangkraftcentrenes visioner og strategier, og så det personlige, med god plads til reflektioner om, hvad kulturen i en organisation gør for dens udvikling”.

Alle bedriver ledelse
Ledelse er i Syng Danmarks optik ikke noget, der er forbeholdt de få i toppen af en organisation :

”Alle, der arbejder i et sangkraftcenter, bedriver ledelse i et eller andet omfang” siger Christian Alstrup. ”En sangkonsulent arbejder f.eks midt inde i en forandringsproces. Derfor valgte vi i anden runde at invitere både administrative ledere og sangkonsulenter med, og det virkede stærkt. Deltagerne fik en større forståelse og repekt for hinandens opgaver, og alle fik et bedre helhedssyn på, hvad der foregår i en sangkraftcenterorganisation”.

Sangkonsulent og projektleder Laura Flensted-Jensen, som deltog som i forløbet, er helt enig:
”Vi kunne berige hinanden når vi talte om processer og forandringer, fordi vi, i kraft af vores forskellige funktioner i det daglige, kom med hver sin tilgang. Det har givet en fællesskabsfølelse at vi har været dér sammen, og det er inspirerende og motiverende at vide, at vi er så mange der arbejder for den samme sag”, siger hun.

For Laura Flensted-Jensen gav forløbet også på det personlige plan et nyt syn på, hvad ledelse er:
”Da jeg fik tilbudt at være med i forløbet, undrede det mig lidt hvad det var min arbejdsgiver mente, jeg som projektleder og sangkonsulent skulle bruge det til, for i min opfattelse handlede ’ledelse’ om at lede et personale. Men nu bagefter kan jeg jo se, at det er overraskende meget mere. De værktøjer vi lærte kan bruges på alle planer – fra når man arbejder som konsulent og til man skal have sin søn til at børste tænder! Det var en øjenåbner, hvor meget man kan lære om ledelse, ved at starte med at blive bevidst om sine egne handlemønstre. Det gav et mere nuanceret syn på hvad ledelse er, og på at det er nødvendigt at forstå sine egne mønstre, hvis man ikke skal have en kæmpe blind vinkel når man skal forsøge at gå foran i processer med andre”.

Syng Danmarks lederudviklingsforløb har været afviklet to gange. Seneste forløb, som blev afsluttet i 2017, bestod af to weekender, ét dagsforløb samt efterfølgende tid til personlig sparring for deltagerne enkeltvis.


Tilbage til oversigten