Sangkraftcenter Sorø Synger: Tilflytterens blik
Tilbage til oversigten

Sangkraftcenter Sorø Synger: Tilflytterens blik

Lykke Borello er projektleder i sangkraftcenteret Sorø Synger. Men hun er også tilflytter til byen. Og netop dét gør måske, at hun har kunnet se nogle nye muligheder i en by, der i forvejen summer af sang.

Projektleder for sangkraftcenteret Sorø Synger, Lykke Borello, har altid beskæftiget sig med sang og har arbejdet meget med dens udbredelse og kultivering af sangfælleskaber: ”Jeg er vokset op med rigtig meget sang, folkesang og balladesang, som er gamle folkeviser, man synger i kæde. Da jeg studerede, var det med fokus på musiketnologi og musiktraditioner, sangtradition og fællessang i den boldgade. Og så er jeg gået meget op i at udbrede folkemusik, traditioner og folkesang, fordi jeg oplever, at jeg er vokset op med en sangtradition, som næsten ingen kender til.”

Nu er Lykke Borello flyttet til Sorø – en by med masser af sang og musik – og her har hun taget initiativ til sangkraftcenteret, Sorø Synger.

Det summer af sang i Sorø

Lige uden for Sorø ligger Broby Gl. Skole, som er en højborg for sangtraditioner, folkesang og balladesang. Men Lykke Borello oplever, at der ikke er særlig mange i Sorø, der kender til det. ”Jeg blev overrasket over at flytte til Sorø og opdage, at den tradition, der findes her, ikke fylder mere i bybilledet eller i kulturen lokalt.”

I det hele taget er der meget sang i Sorø. Lykke Borello fortæller blandt andet om en klassisk musikfestival, der har været der siden 1970’erne, og som har fungeret som fundament for meget af sangen og musikkulturen i Sorø.

Derudover er der kommet en maratonsang-forening og i kølvandet på dét og corona er der en generel fællessangsentusiasme, som har fået sangcaféer til at blomstre op over det hele. Der er babysalmesang og børnekor i kirkerne og på musikskolerne, fællessang på biblioteket og demenssang på plejehjem. Og så er der Kultur Kaptajnerne: Et kulturprojekt, som samarbejder med forskellige kunstnere og tager ud i institutioner for at give børnene en kulturel opdagelsesrejse.

Tilflytterens blik

Med så meget sang i Sorø i forvejen, hvorfor så man så et behov for et sangkraftcenter? ”Jamen, det var mig, der syntes, det var spændende,” siger Lykke Borello og griner. Som tilflytter så Lykke Borello nogle nye muligheder i alt det, der i forvejen var, og valgte derfor at lægge mange kræfter i, at få startet et sangkraftcenter op. ”Men det var ikke kun mig, der syntes, at det var spændende, fordi da vi startede, samlede vi en meget stor styregruppe, så der har virkelig været bred opbakning og positive takter hele vejen igennem, og jeg har fået sindssygt mange interessetilkendegivelser.

Jeg er jo ny i byen, og selv om der er meget sang, så kan man som tilflytter opleve, at sangen er lidt ensporet i byen og meget for det ældre publikum. Det foregår mest i kirkerne og om formiddagen. Det er jo i princippet for alle, men det er primært seniorer, der kan komme om formiddagen i hverdagen.”

Lykke Borellos oplevelse er, at de lokale aktører, som allerede har godt gang i sangen, gerne vil kunne bruge den mere og mere målrettet til også at kunne lave større ting på tværs.

”I starten, da vi mødtes i styregruppen, var netværksarbejde i hvert fald noget, som folk var meget interesserede i – det der med ikke at føle, at man sidder på hver sin satellit og laver det samme forskellige steder. Folk vil gerne lave noget, der rykker, og fordi folk er meget sanginteresserede, har mange også øje for, hvad det er, sangen kan, udover bare at være ’hygge’.”

Stor sangaktivitet kræver skærpede argumenter

Men den store sangaktivitet i kommunen har også gjort, at Lykke Borello og andre, der arbejder for at få sangkraftcenteret op at stå, har skullet have de rigtige argumenter klar over for kommunen.

”Vi har skullet være skarpe på, hvad sangkraftcenteret er, og hvorfor vi skal have endnu mere sang, når vi har så meget sang allerede. Men jeg synes, at det bliver taget godt imod, og der er forståelse for, at vi kommer med en anden dimension og er nogen, der har et særligt fokus på at være netværksskabende og koordinerende. Især i bredden.”

Det er også noget forligsteksten fra den kommunale budgetaftale for 2023 afspejler, hvor man omtaler Sorø Synger sådan her:

”Når civilsamfundet, frivillige og kommunens mange og forskellige ildsjæle går sammen på tværs, skaber det synergi. Det kan give nye muligheder, for at kulturlivet og fritidslivet kan blomstre. Det skaber flere oplevelser, større muligheder og borgernes engagement kan udfolde sig. ’Sorø Synger’ er et godt eksempel, som forligspartierne er enige om at understøtte i 2023.” (se forligsteksten her)

Sorø Synger skal kultivere sangfællesskaber

Sangkraftcenterets fokus kommer til at være at skabe en levende sangkultur, hvor det er en naturlig del af alles hverdag at synge: i dagtilbuddene, i skolerne, til forældremøderne, i kommunalbestyrelsen osv. Derudover fortæller Lykke Borello, at det er vigtigt for dem at bruge sangen til at kultivere fællesskaber og særligt at samle folk i fællesskaber på tværs af skel. ”Det er nok et særligt fokus, vi har, fordi mange af os, der er i bestyrelsen lige nu, er tilflyttere. Vi har oplevet, at sangprojekterne og -initiativerne i byen har været små satellitter. Og så synes vi, det er virkelig vigtigt at få samlet alle de satellitter og få samlet folk på tværs af generationer.”

Projektleder, Lykke Borello

Sangens samlende effekt

Men hvorfor er det vigtigt at mødes i sangen? For Lykke Borello handler det om det særlige, der opstår, når mennesker mødes lige præcis dér:

”Jeg synes, at sang har en fantastisk og nærmest magisk, samlende effekt. Tiden går i stå, og man snapper ud af virkeligheden og oplever noget særligt. For mig er det noget, jeg bruger i alle mulige situationer også privat og til fester for at skabe en samhørighed: Nu er vi her sammen og skal det her sammen. Men det handler også om tryghed. Jeg bruger det fx meget med mine børn – sang som trøst, som sjov og som distraktion. Det er også dét, der er så spændende med sang: Der er så mange forskellige sider af det. Det kan både være enormt sjovt og enormt alvorligt.”

I Sorø har borgerne for nylig selv haft mulighed for at opleve forskellige sider af sangen. I september arrangerede sangkraftcenteret, Sorø Synger, nemlig Små Synger Sammen Dag, og i oktober stod Sorø Synger sammen med Røde Kors i spidsen for et indsamlingsarrangement til fordel for katastroferamte børn og voksne:

”Små Synger Sammen Dag var jo en kæmpe børnesangfest, hvor 150 børn stod lige op i næsen på os og grinede og smilede og hoppede og dansede. Og det var ekstremt livsbekræftende og dejligt.

’Sorø synger for fred’ var ikke mindre livsbekræftende, men blev også meget intenst og stærkt. Alle der deltog lærte en ukrainsk vuggevise, og der var ukrainere til stede, som sang den med os og kunne oversætte dens betydning. Tiden stod stille, og alle bed sig i kinden, og de fleste tudede. Det var meget stærkt og to meget vilde sangarrangementer og oplevelser og forskellige eksempler på, hvad jeg oplever, at sang kan.”

Og lige præcis sådan nogle oplevelser håber Lykke Borello på at kunne skabe mange flere af med det nye sangkraftcenter i Sorø.

Fakta:

  • I september 2022 lykkedes det Sorø Synger at få en kommunal bevilling på 178.000 til 2023.
  • Sorø Synger er en del af projektet Sangkraft ’25.
  • Sangkraft ’25 har til formål at skabe flere sangkraftcentre, så der i 2025 er mindst 25 sangkraftcenter i hele landet.
  • Sangkraft ’25 har et budget på 17 mio. kr. bestående af 5 mio. kr. fra hhv. Ole Kirks Fond og Det Obelske Familiefond samt 7 mio. kr. fra en bevilling på statens Finanslov for 2021 og 2022. Hertil kommer der også lokal medfinansiering på minimum 10 mio. kr. i projektperioden.
  • Du kan læse mere på om sangkraftcentrene og Sangkraft ’25 på https://sangenshus.dk/sangkraftcentre/

 

Af Maja Höhn, kommunikationskonsulent i Sangens Hus, maja@sangenshus.dk, november 2022


Tilbage til oversigten