Sangglad app er en Læsefidusfavorit!
Tilbage til oversigten

Sangglad app er en Læsefidusfavorit!

Sangglads app til de 0-6-årige er en del af det tilbud, som Dansklærerforeningen og bibliotekerne er et sammen om at skabe for alle de voksne, som beskæftiger sig med skolestartsbørn.

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats for sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her samles ressourcer og materialer til brug for både forældre, pædagogisk personale og biblioteksansatte med det formål at styrke et praksisfællesskab omkring det enkelte barn. Konceptet hedder Sammen om Skolestart, hvor forskellige materialer – primært litteratur men altså også Sangglads app – skal hjælpe førskolebørnene med at få en tryg overgang til skolelivet.  

Læsefidusens Favoritter 

Pakken fra Bibliotekernes Sprogspor udgøres blandt andet af et inspirationsrum med forløb baseret på i alt fire værker, som går under navnet, ’Læsefidusens Favoritter’. 

En af Læsefidusens Favoritter er Sangglads spil-app, som med adventure-elementer foregår i et musikalsk univers, hvor børnene kan synge velkendte sange, lave deres egne sange og udforske stemmen. Til alle værker er der udarbejdet forløb, som henvender sig til børnenes forskellige voksne: Derhjemme, i børnehaven og i børnehaveklassen. 

I forløbene til Sangglad app’en er der blandt andet aktivitetsforslag og inspiration til, hvordan man kan være sammen med børnene om at bruge app’en og tale om det, der sker i spillet, så barnet oplever genkendelse og mestring: 

”Forskning viser, at sangaktiviteter og musikalsk træning har en stærkt positiv indflydelse på små børns læseparathed og evne til at afkode ord, og at sang understøtter indlæring af gode læse og skrivefærdigheder. Så vi er meget glade for at Bibliotekernes Sprogspor har valgt lige netop Sangglads spil-app som ét af de fire værker, så sangen også bruges til at hjælpe førskolebørn med at få en god start på skolelivet.” siger projektleder for Sangglad, Laura Flensted-Jensen. 

Materialet kan tilgås via linket: https://www.sprogsporet.dk/sos/favoritter/sangglad  

Sangglads app er gratis og kan downloades til både IOS og Android, dér, hvor du normalt downloader apps. 

Om Sangglad: 

Sangglad og Sangglad mini er for de 0-6-årige og deres voksne. Projektet skal sikre en god start på livet og skabe mere tryghed for de mindste gennem sang. Sangglad er støttet af Nordea-fonden med ca. 17 mio. kr. 

Du kan læse mere om både Sangglad og Sangglad mini på www.sangglad.dk  

For mere information om Sangglad og Sangglad app’en henvises til projektleder, Laura Flensted-Jensen: laura@sangenshus.dk / 30 57 30 41 

Om Sammen om skolestart: 

Sammen om Skolestart er et samskabelsesprojekt, som under projektledelse af Holbæk Bibliotekerne har fået støtte af Slots- og Kulturstyrelsen til udvikling, test og forankring i perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2022. Alt materiale til brug for konceptet er fra foråret 2022 tilgængeligt via sprogsporet.dk, drevet af Bibliotekernes Sprogspor. Kommuner kan via deres folkebiblioteker indkøbe bogen til særpris ved samlet bestilling. 

For nærmere information om Sammen om skolestart henvises til konceptejer: 

Rikke Rørbech Drustrup, Holbæk Bibliotekerne, sammen-om-skolestart@sprogsporet.dk 


Tilbage til oversigten