Sangens Hus søger samarbejdspartnere til Sangglad Familie
Tilbage til oversigten

Sangens Hus søger samarbejdspartnere til Sangglad Familie

Sangglad Familie – en god start på familielivet med sang

Sangens Hus søger pilotkommuner, som vil være med i udviklingsfasen af projektet Sangglad Familie.

Formålet med Sangglad Familie er at bidrage til den gode start på familielivet gennem sang, herunder et særligt fokus på god tilknytning mellem forælder og barn/børn.

Målgruppen er familier med mindst et barn mellem 0-3 år. Hele familien deltager.

Sangglad Familie kan være en del af arbejdet i allerede eksisterende familiegrupper eller kan startes op fra ny.

Som pilotkommune er man med til at forme projektet, herunder at undersøge hvordan man kan:

  • Engagere begge forældre ligeværdigt i aktiviteterne
  • Inddrage ældre søskende alderssvarende
  • Give de professionelle flere og anderledes redskaber i dagligdagen
  • At opbygge et netværk blandt de professionelle i Sangglad Familie-regi
  • Forankre aktiviteterne i den kommunale opgaveløsning

Vi søger hos kommunerne såvel ledelsesopbakning, sparring og konkrete fagpersoner, som vil være med til at udvikle projektet.

Fagpersonerne kan fx være sundhedsplejersker, bibliotekarer, pædagoger, medarbejdere i kommunen, anden aktør, boligsociale tiltag, ledere i relevante foreninger, fx spejder-eller idrætsforeninger.

Vi foreslår desuden at:

  • Sangglad familiegrupper faciliteres af to eller flere fagpersoner i kommunen eller hos anden aktør.
  • Fagpersonen skal have viden om børn og familier og være interesseret i at bruge sang som et middel til at facillitere fællesskab og udvikling for målgruppen.
  • Familiegrupper er lokaliseret tæt på deltagerne. Det kan fx være et fælleshus i en boligforening, et bibliotek eller andet. Det må gerne være i eksisterende familiegrupper.

Opkvalificeringen af fagpersonale kunne se sådan ud:

Et halvt års forløb med 4 kursusdage á 8 timer faciliteret af Sangens Hus’ sangkonsulenter og imellem kursusdagene i alt 6 besøg af sangkonsulenten hjemme i familiegruppen.
Efter hvert besøg forventes ca. 1/2 times opfølgning mellem fagperson og sangkonsulent.

Forløbet opbygges ud fra devisen ”SEE ONE -DO ONE -TEACH ONE”. Dvs. at projektet er et praksisprojekt, hvor det lærte afprøves både på kursusdagene og herefter i familiegruppen.

Herudover vil vi gerne i dialog med forvaltningen om form, indhold og forankringsveje.

Covid 19 og sang:

Projektet forudsætter, at sangkonsulenterne fra Sangens Hus, kan være fysisk til stede i familiegrupperne og på kursusdagene med fagpersonalet. Herudover kan sparring evt. i nogen grad foregå digitalt. Pt. er retningslinjerne, at der skal være 2 meter mellem syngende personer. Sangens Hus holder sig ajour omkring regler om fx mundbind og forsamling.

For mere information om projektet kontakt projektleder Lise Munck-Alstrup.

Fakta

Sangglad Familie er faciliterede sangfællesskaber, hvor hele familien mødes med andre familier og synger og laver aktiviteter sammen. I perioden 2020-2024 udvikler Sangens Hus projektet sammen med kommuner, organisationer og familier.

Sangglad Familie er en del af Sangglad Mini, som er støttet af Nordea-fonden.

Besøg Sangglads hjemmeside og læs mere om Sangglad-universet og de forskellige projekter.

Kontakt

Lise Munck-Alstrup
Projektleder, Sangglad Familie
Mail: lma@sangenshus.dk
Tlf. nr.: + 45 40 17 60 98


Tilbage til oversigten