Sangens Hus søger projektleder
Tilbage til oversigten

Sangens Hus søger projektleder

Vil du være med til at løfte sangen? Vi søger en projektleder til barselsvikariat.

Vores projektteam blev etableret i august 2014, og teamet udvikler nu sangprojekter, der understøtter indsatsområderne for Sangens Hus. Én af projektlederne i teamet skal på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar.

Initiativerne fra Sangens Hus er fokuseret på:

 • Talentudvikling
  Der skal opbygges stærke talentmiljøer for børn og unge, der vil og kan noget med deres stemme. Der er brug for en stærkere fødekæde til de sanglige uddannelser, og der er brug for at vi får opbygget en større viden om alle aspekter af talentudvikling
 • Videns- og udviklingscenter for sang
  Med etablering og udvikling af et videns- og udviklingscenter for sang, vil Sangens Hus kortlægge og kommunikere ’bedste og næste praksis’ inden for sang og deltage i debatten om sangens rolle både i Danmark og i udlandet.
 • Sangprojekter
  Der er brug for at vi udvikler og gennemfører en række sangprojekter i Danmark – primært med fokus på børn og unge. Disse projekter udvikler og gennemfører vi i samarbejde med sangaktørerne i Danmark på et højt fagligt og professionelt niveau.
 • Sangkraftcentre
  10 sangkraftcentre over hele landet arbejder sammen om at udvikle stærke sangmiljøer, som kan fremme sangen i både bredden og i dybden

Som projektleder bliver du en del af et handlekraftigt miljø, hvor du kan trække på den mangeårige erfaring vi har med at fremme sangen i Danmark. Vores samarbejdspartnere er de mange institutioner, organisationer og enkeltpersoner, som beskæftiger sig med sang: musikskolerne, kororganisationerne, efter- og højskoler, professionshøjskoler, universiteter, konservatorier m.fl.

Dine hovedopgaver:

 • At stå i spidsen for at udvikle og implementere sangprojekter inden for de 4 fokusområder
 • At udvikle nye projektideer, herunder ansvar for at udarbejde og overholde budgetter, fondsansøgninger og kommunikation med potentielle samarbejdspartnere
 • At deltage i og præge relevante netværk
 • At udvikle og gennemføre konkrete sangprojekter i tråd med strategien for Sangens Hus og sørge for at projekterne bliver realiseret i tæt samarbejde med styregrupper, arbejdsgrupper e.l.
 • At dokumentere og evaluere projekterne og etablere drejebog
 • Løbende statusrapportering til Advisory Board, bestyrelse, ledelse og øvrige interessenter
 • At medvirke til formidlingen af sangprojekterne generelt.

Dine kompetencer:

 • Du har en musik-/sangfaglig baggrund, og dermed en forståelse af sangverdenen
 • Du har erfaring med projektledelse, og er vant til at stå i spidsen i alle projektets faser
 • Du trives med at navigere i et projektlandskab i stadig forandring
 • Du evner at finde balancen mellem at sikre involvering, tage styring og sikre fremdrift
 • Du er struktureret, har overblik – også når det går stærkt – og sans for detaljen
 • Du er god til at kommunikere skriftligt og mundligt
 • Du evner at skabe gode relationer når der skal kommunikeres med mange forskellige mennesketyper, temperamenter og interessenter
 • Du har kendskab til det sociale område.

Vi forventer en kollega:

 • der kan have hele Danmark som sin arbejdsplads, men med miljøet i Herning som base
 • der er fleksibel i forhold til en svingende arbejdsbyrde, som også kan indebære aften- og weekendarbejde
 • der kan tale og skrive engelsk

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mange muligheder for at præge udviklingen af sangen i Danmark
 • Et nærværende og hyggeligt kontormiljø med gode kollegaer fra nær og fjern
 • En del- eller fuldtidsstilling, der fører et stort netværk med sig – i første omgang med opstart 1. juni eller tidligere, og med ansættelse til og med april 2016.

Teamet i Sangens Hus, som du bliver en del af, består p.t. af 8 personer. Teamet hører hjemme på Den Jyske Sangskole, hvor der p.t. er tilknyttet omkring 30 ansatte, fra sangpædagoger, sangkonsulenter og klaverundervisere til projektledere, dirigenter, skolesekretær og daglig ledelse. Vi har opbakning fra såvel kommune, region, stat og diverse fonde, men vi ved, at vi kun har opbakning, så længe vi leverer resultater og formår at synliggøre dem.

Du vil blive en del af et inspirerende fagligt miljø, hvor vi forsøger at hente synergien mellem det vi hver især kan, og hvor vi i det daglige både arbejder fokuseret og har det sjovt.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Christian Alstrup, tlf. 21 62 40 22, e-mail: ca@sangenshus.dk

eller kunstnerisk leder Mads Bille, tlf. 29 92 97 18, e-mail mads@denjyskesangskole.dk.

Er du interesseret?
Så mail din ansøgning til kontor@sangenshus.dk, så vi har den senest fredag den 10. april 2015 kl. 12.00. Vi forventer at holde samtaler i uge 18 og 19.


Tilbage til oversigten