Samarbejde er vejen til mere sang
Tilbage til oversigten

Samarbejde er vejen til mere sang

Tema: Sangkraftcentrene i SyngDanmark
Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn

Sangens Hus har besøgt Ringe, som første stop på en rundtur til de 10 sangkraftcentre, der tilsammen udgør netværket i SyngDanmark. For i resten af 2017 sætter vi fokus på sangkraftcentrene og på hvad de har bygget op, sammen og hver for sig, siden starten i 2012.

Midt i Ringe ligger, med få hundrede meters mellemrum, kirken, sognegården og musikskolen. Den fynske Sangskoles elever kommer nemt frem og tilbage – som for eksempel her sidst i maj, hvor drengekoret holder prøver sammen med elever fra musikskolen. De skal give koncert med middelaldermusik, og der øves koncentreret med træblæsere, harper, trommer – og så altså drengene, der arbejder på at få de latinske gloser og synkoperne på plads, før de skal i middelalderkostumer til koncerten.

Som alle landets sangkraftcentre er Den fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn grundlagt med udgangspunkt i et allerede eksisterende elitekormiljø. I Ringe havde man det velfungerende Ringe Kirkes Pigekor, som også tæller spire- og juniorkor. Siden er drengekoret kommet til, med ambitionen om på sigt  at udvide til drenge-mandskor. Ringe Kirkes organist og kantor Kirsten Wind Retoft leder pigekoret, mens drengekoret varetages af Bo Horsevad, som også underviser i sang. De to løfter samtidig en god del af ledelsesopgaverne på sangskolen.

Skole-kirkekor
Den helt store breddeopgave for sangkraftcentret i det Faaborg-Midtfynske ligger, fortæller Kirsten Retoft, på børne- og ungeområdet. Egnen er præget af en stærk Grundtvig-Koldsk tradition med et stort og aktivt foreningsliv, heriblandt mange voksenkor – men ikke nær så mange muligheder for børn og unge som gerne vil synge, og slet ikke lokalt i de mindre byer.

I sangkraftcentret begyndte man derfor at se på, hvordan man kunne skabe nye muligheder. Og det viste sig, at både skoler og kirker i mange tilfælde gerne ville have børnekor, men at organisering og navnlig økonomi var for stor en mundfuld de fleste steder.

”Derfor fandt vi på at opfordre dem til at gå sammen og deles om udgifterne til et skole-kirkekor, og det faldt i god jord mange steder, så dem er der blevet flere af rundt omkring nu”, Fortæller Bo Horsevad og fortsætter ”20.000 kr. kan være mange penge for et menighedsråd eller en lille skole. Men hvis man pludselig kun behøver at finde halvdelen, og det endda kan deles ud over to kalenderår, er man nede på et beløb, som alle kan have med at gøre.”

Sangkultur i rygsækken
Sangskolen, som hjælper skole-kirkekorene i gang med indledende møder og planlægning, har sat sig som mål, at der i 2020 er kortilbud i alle bysamfund med mere end 1000 indbyggere. Og man har et rigtig godt overblik over sanglivet i kommunens skoler, når man som Den fynske Sangskole kommer rundt til samtlige skoler i kommunen – både de kommunale og friskolerne – som en del af ordningen ’Den Kulturelle Rygsæk’. Rygsækken er et kommunalt tilbud til alle indskolingsklasser, som gennem tre år får tilbud om en vifte af kulturelle aktivieter og undervisningsforløb. Et af dem er et sangforløb, som Den fynske Sangskole leverer. I år har man taget hul på en ny treårsperiode, og til den er det lykkedes sangskolen at rejse fondsmidler til ekstra meget sang i rygsækken, så lærere der deltager i forløbet har mulighed for at vælge at få undervisning i solosang, ligesom en ekstra workshop giver introduktion til opera og sangteknik forud for den operaforestilling, som også er en del af pakken.

Dagplejesalmesang
Projektporteføjlen levner i det hele taget ingen tvivl om, at Den fynske Sangskole kan noget med at skabe nye forbindelser mellem institutioner, der måske ikke ellers ville have fundet på at samarbejde – i hvert fald ikke om sangprojekter. Som en slags datingbureau i sangens tjeneste sætter man møder i stand, så skoler og kirker finder hinanden i fælles interesse for at drive kor. Og efter en del møder mellem sangskolen og den kommunale dagpleje, kan kommunens dagplejere fra august gå til dagplejesalmesang i kirken. Samarbejdet, som omfatter den kommunale dagpleje, sangskolen, musikskolen og kirkernes menighedsråd, er støttet af Folkekirkens Udviklingsfond med 85.000 kr. I foreløbig ét år får kommunale dagplejegrupper tilbud om at deltage i forløb over 8 uger, hvor de en gang om ugen kommer til sang i kirken. I alt er der ressourcer til at 500 dagplejebørn kommer med i et sangforløb, og til afslutningen bliver forældrene inviteret med.

Talentsamarbejde
Men lige nu, på den sidste dag i maj, er Ringe kirke næsten klar til middelalderkoncert. Bo Horsevad giver instrukser til drengekoret, mens Kirsten Retoft forsøger at få fat i pigerne fra pigekoret. De skal ikke medvirke i koncerten, men er blevet bedt om at stille op til en tv-optagelse få dage senere. Det er lidt af en udfordring at få dem i tale her midt i eksamenstiden, men det skal nok lykkes. ”Det kan jo ikke passe at de skal læse hele tiden” som hun siger.

Det tyder det nu heller ikke på at de gør. Nogle af dem bruger en hel del tid på sangen også, og mulighederne for at udfordre talentet bliver stadig flere. I de seneste år har de fem sangkraftcentre i Region Syddanmark sammen drevet SAKS, Syddansk Akademi for Klassisk Sang, som i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium og Den Fynske Opera tilbyder undervisning på højt niveau til unge sangtalenter. Banen er med andre ord ved at være kridtet op, også for de sangglade børn og unge i Faaborg-Midtfyns Kommune. Med dagplejesang, kulturel rygsæk, skole-kirkekor, talentmiljø og et kommende samarbejde med gymnasiet – og meget andet – er man godt i gang med at få hele kommunen til at synge.


Tilbage til oversigten