Projektleder med stort overblik og masser af erfaring søges til Sangens Hus

Vi søger en erfaren projektleder til projektteamet, som kan være med til at styre igangværende og nye projekter sikkert fra start til slut.

 

Sangens Hus arbejder for at tage samfundsansvar gennem sang: det gør vi gennem en række konkrete projekter og ved at udbrede kendskabet til sangens betydning for den enkelte og for samfundet. Vi arbejder med børn og voksne, elite og bredde, og nyder stor opbakning fra fonde, kommuner, staten og en lang række aktører i både kulturlivet og det øvrige samfund. Vi udvikler og gennemfører sangprojekter i tæt samarbejde med sangkraftcentre, andre aktører og samarbejdspartnere over hele landet, og det stiller høje krav til vores projektledere. 

Vi har brug for en engageret og kompetent projektleder, som er vant til selvstændigt at styre komplekse kulturprojekter og -indsatser og som samtidig vil bidrage proaktivt i samarbejdet med en flok passionerede og ambitiøse kolleger i Sangens Hus. Du vil således blive en del af et inspirerende fagligt og dynamisk miljø, hvor vi forsøger at hente synergien mellem det, vi hver især kan, og hvor vi i det daglige både arbejder fokuseret og har det sjovt imens.

 
Din profil 
Vi ser gerne, at du har en relevant kunstnerisk eller æstetisk uddannelse suppleret med dokumenteret projektledererfaring, eller du har en anden akademisk uddannelse og god indsigt i kulturlivet f.eks. gennem fritidsinteresser. Det er en forventning, at du har samarbejdet med kommuner eller kommunale institutioner og et plus, hvis du også har arbejdet med frivillighed. 

Når vi kender din profil, vil vi sammen finde det rette indhold i stillingen baseret på dine faglige og personlige styrker og organisationens behov. Overordnet set vil det handle om: 

Dine hovedopgaver:

 • Selvstændig projektledelse og -styring af nye og igangværende projekter under bl.a. Sangglad-programmet, Sangkraft 25 m.fl.
 • Medspillende projektdeltagelse på kryds og tværs af forskellige projekter og -indsatser 
 • Projektudvikling, fundraising og samarbejde med div. aktører omkring konkretisering af nye indsatser 
 • Udrulning og ”salg” af projektkoncepter og -produkter til bl.a. kommuner og andre interessenter 
 • Bidrage til den interne opkvalificering i brugen af projektledelsesværktøjer og -systemer 

Dine kompetencer:

 • Du er struktureret, systematisk og har overblik – også når det går stærkt! 
 • Du tager ejerskab omkring dine opgaver og understøtter den fælles retning, koordinering og commitment i teamet 
 • Du er rutineret bruger af økonomi- og projektstyringsværktøjer og gerne superbruger i Teams, Outlook og Excel 
 • Du er stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation og kan bruge sociale medier strategisk i dit daglige projektarbejde
 • Du er proaktiv i samarbejdet og ved, hvornår du skal involvere og række ud 

Du er også

 • Indstillet på at have hele Danmark som din arbejdsplads og kontoret i Herning som base 
 • Fleksibel i forhold til en svingende arbejdsbyrde og ofte også med varierende arbejdsopgaver
 • Klar til at indgå konstruktivt i et åbent, ambitiøst og dynamisk miljø, hvor samarbejde, alsidighed, humor og holdånd er nøgleord, og hvor passion for sang er fundamentet 

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mange muligheder for at sætte dit præg på Sangens Hus – og dermed sangens rolle i Danmark 
 • En stor kontaktflade af eksterne og interne samarbejdspartnere 
 • En fuldtidsstilling eller tæt på – minimum 32 timer med mulighed for hjemmearbejde 1-2 dage om ugen og fleksible arbejdsforhold med fokus på balance mellem arbejde og privatliv 
 • Opstart senest 1. juni 2022 men gerne før, hvis det er muligt 

 

Om Sangens Hus  

Vi går på arbejde for at fremme en sag, for at lykkes med de konkrete projekter og opgaver og for at trives og udvikle os undervejs. Vi er ca. 30 ambitiøse og engagerede kollegaer internt og har en bred vifte af samarbejdspartnere over hele landet.  

Vi lægger vægt på det rigtige kompetencemæssige og personlige match og fastlægger sidenhen den konkrete fordeling af roller og opgaver i projektlederteamet.

Sangens Hus er en selvejende institution med bevilling fra Folketinget og under tilsyn fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi får ca. 80% af vores midler fra fonde og gennem samarbejder med kommuner og institutioner. Vi arbejder på NGO-lignende vilkår og er derfor ikke lønførende, men har gode arbejdsvilkår med stor fleksibilitet og masser af tillid til, at den enkelte medarbejder løser sine opgaver bedst muligt samtidig med, at livet er i balance. Vi har kontor i Herning, og du skal være indstillet på at være i Herning min. 3 dage om ugen. Vi betragter det desuden som en selvfølgelighed, at du er fortrolig med virtuelle samarbejdsmetoder men også indstillet på at køre til møder, når det giver bedst mening. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektchef Lone Engel Westphall, tlf. 22 31 59 72, e-mail: lew@sangenshus.dk. Du kan også ringe til programleder Laura Flensted-Jensen, tlf. 30 57 30 41 og høre, hvordan det er at være projektleder i Sangens Hus. Du kan finde yderligere info om igangværende projekter m.m. på sangenshus.dk, sangglad.dk og videncenterforsang.dk. 

Er du interesseret?  
send din ansøgning hurtigst muligt til kontor@sangenshus.dk mærket ”projektleder” og senest fredag den 1. april 2022. Vi holder samtaler i uge 14 og evt. anden samtale i uge 16. I forbindelse med ansættelsen vil du blive bedt om at komme med løsningsforslag på en case.