Sang gør en forskel – det skal vores nye direktør også gøre
Tilbage til oversigten

Sang gør en forskel – det skal vores nye direktør også gøre

Sang gør en forskel. I Sangens Hus arbejder vi derfor på, at sangens betydning kulturelt, socialt og samfundsmæssigt skal tydeliggøres, fremmes og anerkendes overalt i Danmark. Nu søger vi en ambitiøs og synlig direktør til at stå i spidsen for arbejdet.

 

De vigtigste opgaver bliver fortsat udvikling af samarbejdet med 25 sangkraftcentre rundt i hele landet, at styrke Sangens Hus’ position som landsorganisation og ambassadør for sang i forhold til det politiske niveau og i forhold til fonde og strategiske samarbejdspartnere samt at understøtte sang og korliv i Danmark helt generelt.

Du skal have dokumenteret og stærk ledelseserfaring samt indsigt i og forståelse for kulturlivet, gerne specifikt sang eller musik. Og så skal du være klar til at brænde igennem for en sag, som er så vigtig, at den de seneste år har aktiveret langt over 100.000 personer, er understøttet med mere end 80 mio. kr. og igen har fundet plads på Finansloven.

Baggrund

Sangens Hus nærmer sig sin 10 års fødselsdag, og er i dag en bæredygtig organisation, som står stærkt og markant ift. samling og udvikling af sangen i Danmark. Dette gøres bl.a. igennem en lang række nationale sangprojekter, som Sangens Hus driver i samarbejde med det landsdækkende netværk af sangkraftcentre. Igennem store projekter som Sangglad, Sang, Bevægelse og Læring, Sangfællesskaber for alle, LYD PÅ m.fl. lykkes det at skabe en bred bevidsthed om og anerkendelse af sang som en væsentlig samfundsressource, både når vi taler sundhed, integration, børn og unges trivsel og meningsfyldte fællesskaber. Siden 2013 er Sangens Hus lykkedes med at realisere ca. 80 mio. kr. fra danske fonde til arbejdet med at fremme sang i Danmark, og har dermed – udover en masse sang og sangglæde for mere end 100.000 børn, unge, voksne og ældre – bidraget til at synliggøre det faktum, at sang som redskab virker helende, udviklende og motiverende for mange mennesker. Den viden og fortælling skal sammen med sangglæde sprede sig endnu mere de kommende år.

Den nuværende direktør har efter eget ønske været ansat på deltid, hvilket med den igangværende udvikling ikke længere er tilstrækkeligt. Sangens Hus er vokset fra en regional projektorganisation til landsorganisation, og efterspørgsel og potentialet for yderligere vækst er stort. Som direktør i Sangens Hus bliver din fornemmeste opgave at stå i spidsen for det hold af dedikerede mennesker i hele landet, som jagter endnu mere forløsning af dette potentiale. Det kræver, at du som ny direktør i Sangens Hus påtager dig ansvaret for organisationens interne behov. Samtidig skal du understøtte organisationen i en intern og ekstern transformationsproces, der understøtter vækst og udvikler nye forretningsområder i et bredt samarbejde med Sangens Hus’ interessenter, sangkraftcentrene og de mange øvrige nationale aktører.

Vores håb og forventninger til dig er, at du:

 • er en ambitiøs og erfaren leder, som forstår at motivere medarbejdere og være en god leder for chefer og mellemledere i organisationen. Du vægter både trivsel og resultater og er på samme tid både empatisk og handlekraftig
 • tænker og handler strategisk og visionært og herudfra sætter retning
 • evner at opbygge og pleje relationer på mange niveauer, både internt i organisationen og eksternt i forhold til f.eks. stat, kommuner, fonde, musik- og kulturliv samt offentlige myndigheder. Dette med henblik på fundraising, partnerskaber, projektudvikling m.m.
 • er en dygtig kommunikator, der i samfundsdebatten kan synliggøre og formidle Sangens Hus både over for politikere, fonde, interessenter og andre strategiske samarbejdspartnere
 • har stor og professionel indsigt i og erfaring fra kulturlivet, gerne specifikt sang og musik
 • kan udvikle forretningsområder og udvikle Sangens Hus som en mere forretningsdrevet organisation
 • har dokumenteret ledelseserfaring med økonomistyring

Som direktør refererer du til en national sammensat bestyrelse med stærke kompetencer indenfor politik, kultur og ledelse. Det vil derfor være en fordel, hvis du også har erfaring med samarbejde med bestyrelse og bestyrelsesformand.

Som person er du:

 • ordentlig og drevet af gode værdier som tillid, gensidig respekt, arbejdsomhed, empati og handlekraft
 • kommunikerende, idet du både evner at lytte, tale og skrive
 • en holdspiller, der spiller andre gode – men også kan ’gå selv’
 • gerne bosiddende i Jylland, idet hovedkontoret ligger i Herning
 • dedikeret og ønsker at gå ’all in’ på opgaven

Flere og flere er motiveret af vores sag – og det er helt fantastisk, for det betyder, at mange gerne vil samarbejde med os. Det bliver din opgave, sammen med bestyrelse og ledergruppen, at fortsætte den videre strategiske udvikling af organisationen og opgaveporteføljen på en måde, som sikrer den rigtige fremdrift og de ønskede resultater.

Om Sangens Hus

Sangens Hus er en national organisation, som er til stede i hele landet via en lang række lokale aktører. Som direktør for Sangens Hus bliver du øverste leder for ca. 10 medarbejdere på hovedkontoret i Herning og de i alt 32 medarbejdere i organisationen.

Vores årlige omsætning er på ca. 13 mio. kr. To store indtægtskilder er Finansloven og fonde med hver ca. 5 mio. årligt. Hertil kommer tilskud og egenbetaling fra kommuner med sangkraftcentre og egenindtægter. De statslige midler er netop foreslået forlænget i regeringens udspil til Finanslov, og det vil være et klart mål for den nye direktør at skabe langsigtede og mere permanente finansieringskilder til arbejdet i Sangens Hus, samtidig med at fortsat fundraising til projekter vægtes højt.

Læs mere om Sangens Hus her.

Ansættelsesproces og -vilkår

Ansøgning inkl. relevant CV samt beskrivelse af dig og dit ledelsesgrundlag fremsendes digitalt til Sangens Hus, kontor@sangenshus.dk  mærket ’Direktør’ senest mandag den 10. oktober kl. 9.00.
Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til den videre ansættelsesproces onsdag den 12. oktober. Første samtalerunde afvikles fredag den 14. oktober i dagtimerne og anden samtalerunde mandag den 24. oktober om eftermiddagen. Begge samtalerunder afvikles i Herning. Mellem de to samtalerunder, dvs. i uge 42, gennemføres testforløb, hvis resultat indgår i anden samtalerunde.
Der indhentes referencer på dén, der indstilles til jobbet. Forventet tiltrædelse er 1. december 2022 eller snarest muligt herefter.

Løn efter kvalifikationer, med udgangspunkt i en ramme på ca. 675.000 kr. – 700.000 kr.
Dit primære arbejdssted er på Sangens Hus’ hovedkontor i Herning, men der må forventes en del møder i København og rundt i landet, f.eks. hos de 25 sangkraftcentre og interessenter samt i forbindelse med kontakt til fonde, stat og kommuner og øvrige samarbejdspartnere.

Ansættelsesudvalg:

 • Claus Skjold Larsen, Rektor for Syddansk Musikkonservatorium og formand for bestyrelsen
 • Palle Kjeldgaard, Kulturskoleleder ved Viborg Kommune og næstformand for bestyrelsen
 • Lars Stentoft, Kulturdirektør Viborg Kommune og bestyrelsesmedlem
 • Lone Engel Westphall, udviklings- og projektchef, Sangens Hus
 • Ulla Christensen, leder for sangkonsulent-teamet, Sangens Hus
 • Laura Flensted-Jensen, arbejdsmiljørepræsentant og projektleder, Sangens Hus

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen Claus Skjold Larsen på 2092 6074 eller csl@sdmk.dk. Du kan finde yderligere info om Sangens Hus, organisation og strategi, igangværende projekter m.m. på sangenshus.dk , sang og samfund.dk og videncenterforsang.dk .


Tilbage til oversigten