De 13 bedste pointer fra konference om sang i skolen
Tilbage til oversigten

De 13 bedste pointer fra konference om sang i skolen

Ca. 145 mennesker var samlet i Odense fredag den 9. februar, da Sangens Hus holdt konference om sang i skolen. Her får du de 13 bedste pointer fra dagen.

Fredag den 9. februar var ca. 145 mennesker samlet i Odense til Sangens Hus’ konference med titlen ”Sang i skolen – hvad skal der til?”. Dagen bød på gode diskussioner, spændende oplæg, fængslende musikindslag og gode snakke med branchekolleger.

Vi kom godt fra start på Munkebjergskolen, hvor vi var med til indskolingens morgensang, hvilket var ekstra festligt, eftersom det var fastelavnsfredag! Her bød skoleleder Finn Holm Ewald velkommen, og musiklærer Christina Alnor ledte børnene og alle de interesserede voksne godt igennem sangen.

På konferencestedet, Phønix, fortsatte dagens program med interessante og tankevækkende oplæg af professor i musik ved Universitetet i Agder og leder af forskningsnetværket SangBarSk, Anne Haugland Balsnes; seniorforsker ved Enhed for Sangforskning, AU, og formidler ved Videncenter for Sang, Lea Wierød Borčak; og projektleder i Sangens Hus, Christian Steen Noringriis.

Eftermiddagens paneldebat blev godt styret af adm. direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, og vi fik gode input fra alle deltagerne:

  • Dorte Andreas, næstformand for Skolelederforeningen
  • Karen Kjær Johansen, formand for Musiklærerforeningen
  • Laura Poulsen, Danske Skoleelever
  • Andreas Rasch-Christensen, forskningschef VIA University College
  • Susanne Skov, Læreruddannelsens Musiklærerforening
  • Linda Kaul Steffensen, Danske Musik- og Kulturskoler
  • Kristina Brogaard, sangkraftcenteretThy Sangskole
  • Charlotte Broman Mølbæk, medlem af Folketinget for SF

Du kan finde hele programmet for dagen HER.

Tusind tak til alle jer, der bidrog med input og interesserede spørgsmål! Der kom mange gode pointer, behov og udfordringer frem, som vi tager med os i det videre arbejde med dette vigtige område.

De 13 bedste pointer

Vi har kondenseret de mange gode pointer og input til disse 13 sætninger, som Sangens Hus vil bruge som et fundament for vores videre arbejde på skoleområdet:

1. Sang er dannelse.

2. Sang bidrager til trivsel.

3. Alle mennesker skal støttes i at hvile i deres stemme og opleve stemmetryghed.

4. Sang er en faglighed. Sang er et fag/et håndværk, som kan udøves af alle.

5. Fællessang og morgensang skal faciliteres for at lykkes godt.

6. Sang og morgensang skal ikke være den enkelte ildsjæls ansvar. Ansvaret og opgaven skal fordeles ud på flere personer, gerne med flere fagligheder.

7. Skoleledelsens opbakning er afgørende.

8. Skolens bredere sangkultur kan understøttes ved at inddrage sang til forældremøder og i personalerummet.

9. Sang skal træde tydeligere frem i musikfaget, men skal og kan også integreres i andre fag.

10. Sang skal italesættes som en del af satsningen på en øget praksisfaglighed i skolen.

11. Der er brug for meget mere efteruddannelse.

12. Der er brug for at få sang og kendskab til egen stemme fremmet som fag i pædagoguddannelsen og læreruddannelsen.

13. Samarbejdet mellem folkeskole og de lokale musikmiljøer forudsætter tydelig ledelse af samarbejdet mellem fagligheder på tværs af institutioner.


Tilbage til oversigten