7,3 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden skal styrke sang og bevægelse i folkeskolen
Tilbage til oversigten

7,3 mio. kr. fra A. P. Møller Fonden skal styrke sang og bevægelse i folkeskolen

PRESSEMEDDELELSE 14. september 2015

Sangens Hus og 16 kommuner i samarbejde om stort projekt: De kommende tre skoleår har Sangens Hus ansvar for at opkvalificere musiklærere fra hele landet med fokus på arbejdet med sang og bevægelse.

For børn er den umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme den naturlige indgang til hele det musikalske univers. Det er påvist, at børns selvværd og sociale kompetencer vokser, når de synger sammen, og at sang og bevægelse kan bidrage til at styrke elevernes undervisningsparathed, koncentrationsevne og kropsbevidsthed. Når vi synger i skolerne, træder børnene aktivt ind i en væsentlig del af vores fælles kulturarv. Derfor er musikundervisningen i folkeskolen så vigtig.

Sådan lyder det fra Sangens Hus, som står bag projekt ’Sang, bevægelse og læring’ i tæt samarbejde med Herning Kommune og VIA University College og med deltagelse af 16 kommuner fordelt over hele landet.

Mads Bille, kunstnerisk leder for Sangens Hus, udtaler: ”Børn har en enorm lyst til at synge og det gør dem glade. Stemmen er vores eget instrument, og når børn lærer at bruge det instrument, får de adgang til et vigtigt bindeled mellem sig selv og fællesskabet. Vi er meget glade for at kunne gennemføre en så omfattende indsats for sang- og musikundervisningen i folkeskolen, som der her er tale om.”

Kort vej fra teori til daglig praksis
A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter ’Sang, bevægelse og læring’ med 7,3 mio. kr. som del af fondens overordnede folkeskoledonation.

Projektet omfatter 340 musiklærere, som får mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for arbejdet med sang og bevægelse. 20 af lærerne vil desuden få tilbudt en uddannelse til sang og musikvejleder som et pilotprojekt.

Sangens Hus lægger vægt på at omsætte teori til daglig praksis, så musiklærerne kan tage direkte hjem til deres elever og bruge det de har lært. Musiklærerne kommer til at arbejde med deres egne sanglige færdigheder, samtidig med at de får flere redskaber til at stå for målrettede og varierede aktiviteter med sang og bevægelse. Her bliver tale om intensive og praksisnære forløb, som kombinerer holdundervisning og stemmetræning med personlig sparring ude på skolen. Et koncept, som Sangens Hus har gode erfaringer med fra tidligere projekter.

”Når man vender hjem fra et kursus er det ofte svært at komme i gang med at bruge alt det nye, man har lært. Derfor får hver musiklærer tilknyttet en sangkonsulent fra Sangens Hus, som besøger skolen ind imellem kursusdagene og støtter musiklæreren i at implementere de nye redskaber i deres egen undervisning,” forklarer Susanne Devantier Jensen, som er projektleder hos Sangens Hus. Hun tilføjer:
”Stemmen er sådan set musiklærerens vigtigste instrument. Vi har set mange eksempler på, hvordan en sangfaglig opkvalificering øger både lærerens kompetence og musikfaglige selvtillid, og det smitter direkte af på elevernes sangglæde og engagement.”

Mads Bille afrunder: ”De 340 musiklærere vil bane vejen for en endnu større udbredelse af arbejdet med sang og bevægelse i skolerne, når de kommer ud med deres nye viden og kan vise i praksis, hvad man kan med sang og hvad sang giver børn. Hvor stor en forskel det at kunne synge gør for det enkelte barn, for hele klassen, og for hele skolen.”

FAKTA

Musiklærerne fra de deltagende kommuner kan vælge mellem kursusforløb på et halvt eller et helt skoleår, som bliver udbudt hvert år i projektets løbetid fra 2016 til 2019.

Kurserne bliver afholdt regionalt via lokale sangkraftcentre under Sangens Hus.

16 kommuner er med i projektet. Heriblandt Herning, Ikast-Brande, Thisted, Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Lejre, Slagelse, Roskilde og Vordingborg kommuner. Der er mulighed for at invitere flere kommuner med i løbet af projektperioden.

Projekt Sang, bevægelse og læring er baseret på et gennemprøvet koncept baseret på det tre-årige projekt Find din stemme med deltagelse af over 90 midt- og vestjyske skoler.


Tilbage til oversigten