Sang- og musikvejlederuddannelsen

Sang og musikvejlederuddannelsen:

Gratis uddannelse til 20 musikvejledere

Bliv en del af det allerførste hold af musikvejledere i folkeskolen. Sammen får vi musikken ind i hverdagen på skolerne, styrker skolernes musikprofil og giver faget et markant, fagligt løft. Det første hold musikvejledere i Danmark er finansieret af A.P. Møller Fonden.

Kobler teori og praksis

På sang og musikvejlederuddannelsen fordyber du dig i musikfaget. Uddannelsen kobler teori, pædagogik og praktiske aktiviteter. På dette grundlag kvalificerer du dig til at skabe sammenhæng og progression i skolens musikundervisning, musikpædagogisk praksis og fagets udvikling på skolen. Du opnår også kompetencer til at fungere som koordinator og katalysator for større musikalske projekter på skolen, eller i samarbejde med andre skoler og partnere i lokalområdet.

Som faglig vejleder får du kompetencer, der gør at du kan fungere som ressourceperson i skolen og styrke samarbejdet om den faglige kultur. Du lærer vejledningsmetoder, som du kan bruge direkte i praksis, og bliver i stand til at sætte rammen for kollegiale udviklingsprocesser.

Det får du:

  • Musikalske færdigheder og en musikalsk værktøjskasse spækket med aktiviteter, redskaber, metoder og pædagogisk teori, som du kan bruge i faglig sparring med kolleger.
  • Vejledningsmetoder, som du kan bruge direkte i din praksis.
  • Øget fagdidaktisk indsigt.
  • Nye kompetencer i at lede læreprocesser.
  • Kompetence til at styrke samarbejdet om den faglige kultur og sætte rammen for kollegiale udviklingsprocesser.
  • Viden der sætter dig i stand til at designe din skoles musikprofil med udgangspunkt i musiklærerteams, årsplan og musikalske projekter.
  • Kvalifikationer til at indgå i et tværfagligt samarbejde med skolens øvrige vejledere og have en rådgivende og koordinerende rolle ift. andre skoler og kommunal forvaltning.
  • Et fagligt netværk bestående af medstuderende fra dit geografiske område.
  • Større arbejdsglæde – både til dig og dine fagkolleger.

Fakta

Målgruppe: musiklærere i folkeskolen
Moduler: to PD-moduler hver på 10 ECTS-point samt to praksismoduler.

Uddannelsens varighed: Uddannelsen strækker sig over to skoleår.
Undervisningen ligger på enkelte kursusdage. Tilmelding: foråret 2018
Opstart: august 2018
Forløbet udbydes: i Jylland og på Sjælland

Modul 1 og 2 gennemføres i skoleåret 2018/19
Modul 1 består af fire kursusdage; Jylland 27/8, 1/10, 5/11 og 10/12. Sjælland 10/09, 3/10, 19/11 og 12/12
Modul 2 består af 8 kursusdage. Undervisningen afvikles på mandage både i Jylland og på Sjælland. Datoer udmeldes omkring august.

Modul 3 og 4 gennemføres i skoleåret 2019/2020
Modul 3 består af 8 kursusdage. Dage og datoer udmeldes omkring marts 2019.
Modul 4 gennemføres på egen skole.

Uddannelsen er en forsøgsuddannelse og finansieres af A.P. Møller Fonden.
Uddannelsesforløbet har en værdi af DKK 40.000,- men er gratis for deltagerne.
Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem VIA University College og Sangens Hus. Uddannelsen består af fire moduler. Modul 1 og 4 er helt nye forløb og er pilotforløb i udviklingen af kollegial vejledning i de praktiske/musiske fag. Modul 2 og 3 er ETCS-certificerede moduler og udbydes af VIA University College og Professionshøjskolen Absalon.

For mere information kontakt Sangens Hus:

Projektleder Mette Johnsen Elbeck, mail me@sangenshus.dk

Moduloversigt

De fire moduler har hvert sit fokus som samles til en rød tråd af teori, pædagogik, musikpædagogik og praktiske musikalske aktiviteter. Hensigten er at den studerende efter endt uddannelse kan vejlede, støtte og sparre med kolleger musikalsk og pædagogisk.

Læs mere om hele uddannelsen og de enkelte moduler:

Hele uddannelsen: Uddannelsesbeskrivelse

Modul 1: Musiklæreren som tovholder

Modul 2: Musikpædagogik

Modul 3: Faglig vejledning i skolen

Modul 4: Udviklingsprojekt på egen skole