Talentudvikling

Som forum for talentarbejde blandt børn og unge vil Sangens Hus være med til at skabe gode og synlige muligheder for børn og unge, som ønsker at beskæftige sig med sang på eliteniveau, og medvirke til at fremme opfattelsen af sang som en disciplin der kan kultiveres og dyrkes på højt niveau.