Syng din indkøbsliste
Tilbage til oversigten

Syng din indkøbsliste

Pressemeddelelse: Sprogcentret Lærdansk og Sangens Hus samarbejder i pilotprojekt.

Kan man synge sig til bedre udtale af de svære, danske spoglyde, og får man større mod på at kaste sig ud i at tale løs på dansk, hvis man har sunget sproget først? De spørgsmål er lige nu aktuelle for en gruppe kursister på sprogcentret Lærdansk i Herning, hvor man i samarbejde med Sangens Hus er i gang med et pilotprojekt med sang i undervisningen. Bliver projektet en succes, står flere sprogcentre rundt om i landet klar til at stemme i.

Stemmetræning, rytmeøvelser og danske sange af fx Oh Land og Nik og Jay er en helt ny del af pensum for sprogcentrets kursister på mellemniveauet. Sprogcentret og kursisterne har sagt ja til at være med til at undersøge effekten af sang og bevægelse i undervisningen, og er nu i gang med et seks ugers pilotprojekt, hvor en sangkonsulent fra Sangens Hus to timer om ugen underviser i dansk på en helt ny måde:

Synger ordene fra hverdagen
”Vi synger sange med dansk tekst, men først og fremmest er der fokus på gentagelser, flow og rytme, så kursisterne er ’på’ hele tiden og får repeteret sætningerne” fortæller sangkonsulent Marit Bach Green.

”Ved at arbejde med det flow som man får fra sang og rytme, kommer sproget i spil på en anden måde, end når man har tid til at tænke analytisk. Sang, rytme og sprogkundskaber er knyttet til samme del af hjernen, og at lære et nyt sprog er også at få en fornemmelse for, hvordan sprogets melodi er. Her kan sangen være en genvej”

siger Marit Bach Green, som i undervisningen blandt andet sætter rytmer og toner på dagligdags ting som indkøbslister og madopskrifter.

Ud af komfortzonen
Holdets dansklærer på sprogcentret, Christina Henriksen, supplerer:

”Timerne med sangkonsulenten udfordrer tydeligvis kursisterne på mange planer. Undervisningsformen kræver både et konstant højt koncentrationsniveau og mod til at bevæge sig ud af komfortzonen. Men de har taget udfordringen med et smil, selvom der ikke er nogen tvivl om, at timerne med sang og bevægelse for kursister fra fx Somalia, Syrien, Vietnam og Tjetjenien er mindst lige så grænsebrydende, som de ville være for et hold danske kursister.”

Velfungerende netværk sikrer videndeling
Med pilotprojektet i Herning håber Sangens Hus og sprogcentret at kunne udbrede konceptet til resten af landet:

”Vi ved, at der tidligere har været enkeltstående projekter med sang på sprogcentre et par steder i landet, men i dette tilfælde har vi netværk til at dele erfaringerne og hjælpe flere i gang” siger Katrine Bæk, projektleder i Sangens Hus, og fortsætter:

”at samarbejde med et velfungerende, landsdækkende netværk af sprogcentre som Lærdansk giver helt nye muligheder for videndeling og udvikling. Forhåbentlig kan Lærdansk og Sangens Hus på sigt tilbyde sang og bevægelse mange steder i landet, ud fra gennemprøvede metoder og med stadigt større viden om, hvad der virker bedst”.

Glæde og nysgerrighed skal fremme læring
Når de seks uger er gået, skal projektet evalueres og det skal afgøres om konceptet er klart til at blive udrullet andre steder i landet. Sangens Hus og Lærdansk er enige om succeskriterierne:

”Vi kan nok ikke nå at konstatere ændringer i fx udtale af svære sproglyde” siger Christina Henriksen. ”Men hvis kursisterne efter forløbet giver udtryk for, at det her har været godt, måske givet mod på at kaste sig ud i at tale mere dansk uden at tænke så meget først, så er det værd at gå videre med”

Marit Bach Green er enig: ”Lyst og mod til at tale er afgørende, når man skal lære et nyt sprog. Hvis vi med sangforløbet kan give mere umiddelbarhed i forholdet til at tale dansk, er det et stort og vigtigt skridt. Det samme med at vække nysgerrighed overfor den kultur, som sproget er en del af. Når vi fx har brugt danske sange med musikvideoer til, har flere af kursisterne givet udtryk for, at det gav appetit på mere, det var en vej ind. Al den nysgerrighed og lyst til at udforske kan ikke måles i procent, men er måske selve forudsætningen for at blive god til at fange et nyt, svært sprog som dansk”

Og Tove Engedal, leder af Sprogcentret Lærdansk i Herning afslutter:

”At synge vækker glæde, og læringsrummet bliver udvidet når man er glad. Det er en god måde at åbne op for noget nyt på, og hvis vi på den måde kan se at der sker noget, så vil vi arbejde videre med sangen”.

Pilotprojektet kører til og med uge 24.

FAKTA:
Lærdansk
Med danskundervisning i 20 danske kommuner er Lærdansk landets største netværk af sprogcentre. Lærdansk underviser udlændinge, der kommer til Danmark for at bo, arbejde eller studere. Lærdansk er en del af Dansk Flygtningehjælp.

Se indslag i TV2 Nyhederne fra d. 2. juni HER

 


Tilbage til oversigten