Sundhedskor skal styrke fællesskaber og trivsel for borgere på kanten til sygdom
Tilbage til oversigten

Sundhedskor skal styrke fællesskaber og trivsel for borgere på kanten til sygdom

Spar Nord Fonden har bevilget 2,5 mil. kr. til Sangens Hus og projektet Sundhedskor. Projektet skal styrke fællesskaber samt hjælpe borgere, der oplever udfordringer i forhold til deres sundhed og trivsel.

En bevilling fra Spar Nord Fonden gør det nu muligt, at Sangens Hus i samarbejde med sangkraftcentre, kommuner, Dansk Musikterapeutforening, Danske Korledere og andre interessenter kan etablere sundhedskor over hele landet.

I de kommende sundhedskor bliver sangen et redskab til at styrke fællesskabet. Derudover skal sundhedskorene være en forebyggende indsats til borgere i risiko for mistrivsel.

”Med projektet ønsker vi via særligt tilrettelagte sangaktiviteter at styrke livsglæde, fællesskab, almen trivsel og sundhed blandt borgere, der føler sig udfordret på deres psykiske, fysiske og sociale trivsel,” siger direktør i Sangens Hus, Elsebeth Gerner Nielsen.

”Sundhedskoret er et godt eksempel på et projekt, hvor kulturen inddrages som sundhedsfremmende. ’Midlet’ – nemlig sangen – er en forholdsvis ukompliceret aktivitet, der har både fysiologiske og sociale effekter. I Spar Nord Fonden vil vi gerne bidrage til netop den slags borgerrettede tilbud, hvor ambitionen er at udvikle fællesskaber, men hvor forbedret vejrtrækning, muskelstyrke og kognition også kan gøre en forskel for mennesker med fysiske og psykiske skavanker,” lyder det fra fondsdirektør, Bo Uggerhøj, i Spar Nord Fonden.

Mere end ’bare’ kor og fællessang

Sundhedskor adskiller sig fra gængs kor- og fællessang på den måde, at korene har mindre fokus på sang som præstation og i stedet indebærer særligt tilrettelagte øvelser, hvor sangen i højere grad bliver et middel til bl.a. forbedret vejrtrækning, muskelstyrke, stemmestyrke, koordinering af bevægelser, kondition og kognition. Det er i sidste ende med til at styrke sociale fællesskaber og give øget livskvalitet.

”Forskning viser, at sang kan forbinde os, forbedre den fysiske og psykiske sundhed, forbedre livskvaliteten og styrke fællesskaber. Det skyldes, at sang er en aktivitet, der aktiverer den, der synger, på en lang række forskellige planer på én gang. Mens man synger, får man derfor mange positive sidegevinster, og det kan udnyttes effektivt og stimulere den samlede trivsel, hvis sangaktiviteten er tilrettelagt med det mål,” udtaler projektleder i Sangens Hus, Lasse Skovgaard.

Ny efteruddannelse til korledere

Netop fordi sundhedskor adskiller sig fra ’almindelig’ korsang, skal der som en del af projektet udvikles en efteruddannelse for korledere, så de bliver klædt godt på til at kunne lede sundhedskorene og tage højde for målgruppens muligheder og udfordringer.

Kurset udvikles i samarbejde med bl.a. Danske Korledere, Dansk Musikterapeutforening, sundhedsfaglige eksperter og sangkonsulenter fra Sangens Hus.

Sangens Hus forventer, at de første korledere vil kunne komme på kursus i starten af 2025.

Satser stort på sang og sundhed

I Sangens Hus er projektet Sundhedskor en del af en større satsning på sundhed gennem sang med et hhv. forebyggende og lindrende sigte. Sundhedskorene er tænkt som et bredt, forebyggende tilbud til borgere, som vil have gavn af at få styrket deres sundhed og trivsel generelt. Sundhedskorene skal samtidigt forebygge, at eventuel mistrivsel forværres eller udvikles til sygdom.

Derudover forventes den større satsning også at omfatte såkaldt diagnosespecifikke kor, fx demenskor, som i højere grad skal fokusere på målgruppens specifikke udfordringer, og hvordan sang kan hjælpe med at lindre nogle af symptomerne.

Generelt er satsningen tænkt som et bidrag til at forny velfærden ved at inddrage kultur og det civile samfund i løsningen på de trivsels- og sundhedsmæssige kriser, samfundet står over for.

Kontakt

Projektleder i Sangens Hus, Lasse Skovgaard: 30 57 30 41 / lsk@sangenshus.dk
Strategisk direktør i Sangens Hus, Elsebeth Gerner Nielsen: 20 12 11 01 / gerner@sangenshus.dk
Presseansvarlig i Spar Nord Fonden, Katrine Løvgaard: 92 15 18 10 / katrine@sparnordfonden.dk

Fakta

  • Spar Nord Fonden har bevilget 2,5 millioner til projektet Sundhedskor
  • Projektet kører fra 2024-2026
  • Projektet er udviklet af Sangens Hus, som også er projektejer
  • Målet er at styrke borgernes sundhed og trivsel generelt og samtidigt forebygge, at eventuel mistrivsel forværres eller udvikles til sygdom
  • Som led i projektet udvikles der en efteruddannelse til korledere, som klæder dem på til at varetage sundhedskor
  • Efteruddannelsen udvikles i samarbejde med bl.a. Danske Korledere, Dansk Musikterapeutforening og sundhedsfaglige eksperter
  • Evaluering af projektet gennemføres i samarbejde med Enhed for Sangforskning på Aarhus Universitet og Center for Dokumentation og Forskning i Musikterapi (CEDOMUS) på Aalborg Universitet
  • Du kan læse mere om projektet på https://sangenshus.dk/sundhedssang/

 


Tilbage til oversigten