Sang, bevægelse og læring

Sang, bevægelse og læring

INSPIRATION OG OPKVALIFICERING TIL MUSIKLÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN
Sang, bevægelse og læring er et tilbud til lærere og pædagoger i folkeskolen, der vil have inspiration til og opkvalificere deres daglige praktiske arbejde i musikundervisningen.

Se Sang, bevægelse og lærings hjemmeside

Projektets kursusforløb startede i 2016 og frem til 2020 . Evalueringen af projektets første tre år har vist gode resultater og derfor har Sangens Hus fået bevilling til en forlængelse af projektet. Det betyder, at projektet løber frem til og med 2022.

Sang, bevægelse og lærering er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. A.P. Møller Fonden har med den nyeste bevilling støttet projektet med i alt 11,3 mio. kr.

Mere og bedre sang
Målet med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen får en dybere musikforståelse og kommer til at synge mere og bedre, blandt andet fordi de får et mere fortroligt forhold til deres egne sangstemmer. Lærere, som har gennemgået et forløb i Sang, bevægelse og læring, vil kunne udfordre deres elever sangligt og musikalsk, så de bliver så dygtige, som de kan.

Det stiller krav til musiklærerne og pædagogerne. Med Sang, bevægelse og læring tilbyder Sangens Hus derfor praksisnær opkvalificering med fokus på, hvordan man som lærer kan arbejde målrettet, struktureret og varieret med sang og bevægelse i musiktimerne og i skoledagen. Samtidig får man som deltagende lærer selv styrket sine sangfærdigheder.

Sang, bevægelse og læring bygger på et treårigt pilotprojekt som blev gennemført i Midt- og Vestjylland under navnet ‘Find din stemme’. Responsen fra de medvirkende musiklærere i pilotprojektet var så positiv, at kommuner fra hele landet nu er gået sammen om det nationale projekt.

Kursus med personlig sparring
I pilotprojektet kunne vi tydeligt se, at praksisnære kursusforløb over 6-12 måneder har særlig stor effekt, når vi kombinerer og veksler mellem tre elementer:

1.     Metodeindøvning (intensiv holdundervisning)
2.     Stemmetræning (i hold eller som individuel sangundervisning)
3.     Personlig sparring med en sangkonsulent ude på skolen.

Hver deltager i Sang, bevægelse og læring får tilknyttet en sangkonsulent fra Sangens Hus, som kommer på besøg på skolen for at observere musikundervisningen og bidrage med konstruktive råd. Konsulentstøtten tager udgangspunkt i den enkelte musiklærer og pædagog og sikrer, at de nye metoder bliver forankret i deres daglige praksis.

Netværksmøder

Som et nyt tilbud får kursisterne mulighed for at sparre med andre både nye og tidligere kursister til lokale netværksmøder. Formålet med netværksmøderne er, at kursisterne løbende kan udveksle erfaringer og videreudvikle arbejdet med egen krop og stemme.

Første netværksmøder løb af stablen November 2019 fem forskellige steder i landet og forsætter i November 2020, 2021 og 2022.

Sang- og musikvejleder
I projektperioden får musiklærere mulighed for at efteruddanne sig til sang- og musikvejleder med særlig fokus på sang og bevægelse. Vejlederforløbet indeholder to PD moduler (hver på 10 ECTS) og to praksismoduler. Forløbet, som er et 2-årigt pilotprojekt, er i gang, og der optages ikke nye studerende på nuværende tidspunkt.

Læs mere om Sang- og musikvejlederuddannelsen her.

Sangkraftcentre
Undervisning og konsulentbesøg på skolerne bliver varetaget af sangkonsulenter og sanglærere fra Sangens Hus, som i det daglige er tilknyttet lokale projektteams og sangkraftcentre. Netværket af sangkraftcentre udgør et centralt led i Sangens Hus og de varetager kontakten til og samarbejdet med de lokale kommuner, skoler og kulturinstitutioner.

Assens Sangkraftcenter
Den Fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn
Den Jyske Sangskole, Herning
Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderborg
Haderslev Sangakademi
Roskilde Synger
Sangkraft Aarhus
Sangcenter København
Mariagerfjord Korskole
Lolland Synger
Sangcenter Nordsjælland
Sangcenter København

Målgruppe og kommuner
Målgruppen er lærere og pædagoger i folkeskolen, der fungerer som musiklærere eller på anden vis understøtter musikfaget. Både erfarne og nyuddannede, med og uden kompetencefag i musik. Kurset er gratis.

Læs mere om Sang, bevægelse og læring i  kursusbeskrivelsen eller henvend dig til projektleder Mette Johnsen Elbeck

Bonusinfo:

Forskning viser at børn som jævnligt synger sammen, får styrket selvværd og sociale kompetencer. Det er også påvist, at når man med sang og bevægelse i skoledagen aktiverer begge hjernehalvdele og får pulsen op, understøtter det elevernes læring ved at styrke deres koncentrationsevne, kropsbevidsthed og sproglige udvikling.

Læs mere om det på Videncenter for sang.

Se videoerne og hør, hvad kursisterne siger om Sang, bevægelse og læring: