Sang, bevægelse og læring

Sang, bevægelse og læring

INSPIRATION OG OPKVALIFICERING TIL MUSIKLÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN
Med sang, bevægelse og læring tilbyder Sangens Hus grundig faglig opkvalificering til 340 lærere og pædagoger i folkeskolen. Projektet løber over tre skoleår fra 2016 til 2019, og er støttet med 7,3 mio. af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Mere og bedre sang
I Sang, bevægelse og læring arbejder Sangens Hus sammen med musiklærere og pædagoger i folkeskolen om at udvikle deres undervisning. Vi arbejder med actionlearningsforløb med udgangspunkt i den enkelte lærers styrker og ønsker.

Målet med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen får en dybere musikforståelse og kommer til at synge mere og bedre, blandt andet fordi de får et mere fortroligt forhold til deres egne (sang)stemmer. Lærere, som har gennemgået et forløb i Sang, bevægelse og læring, vil kunne udfordre deres elever sangligt og musikalsk, så de bliver så dygtige, som de kan.

Forskning viser at børn som jævnligt synger sammen, får styrket selvværd og sociale kompetencer. Det er også påvist, at når man med sang og bevægelse i skoledagen aktiverer begge hjernehalvdele og får pulsen op, understøtter det elevernes læring ved at styrke deres koncentrationsevne, kropsbevidsthed og sproglige udvikling. (læs mere om dette på Videncenter for sang)

Det stiller krav til musiklærerne og pædagogerne. Med Sang, bevægelse og læring tilbyder Sangens Hus derfor praksisnær opkvalificering med fokus på, hvordan man som lærer kan arbejde målrettet, struktureret og varieret med sang og bevægelse i musiktimerne og i skoledagen. Samtidig får man som deltagende lærer selv styrket sine sangfærdigheder.

Sang, bevægelse og læring bygger på et treårigt pilotprojekt som blev gennemført i Midt- og Vestjylland under navnet ‘Find din stemme’. Responsen fra de medvirkende musiklærere i pilotprojektet var så positiv, at kommuner fra hele landet nu er gået sammen om det nationale projekt.

Kursus med personlig sparring
I pilotprojektet kunne vi tydeligt se, at praksisnære kursusforløb over 6-12 måneder har særlig stor effekt, når vi kombinerer og veksler mellem tre elementer:

1.     Metodeindøvning (intensiv holdundervisning)
2.     Stemmetræning (i hold eller som individuel sangundervisning)
3.     Personlig sparring med en sangkonsulent ude på skolen.

Hver deltager i Sang, bevægelse og læring får tilknyttet en sangkonsulent fra Sangens Hus, som kommer på besøg på skolen for at observere musikundervisningen og bidrage med konstruktive råd. Konsulentstøtten tager udgangspunkt i den enkelte musiklærer og pædagog og sikrer, at de nye metoder bliver forankret i deres daglige praksis.

Der bliver holdt kurser fem forskellige steder i landet i samarbejde med de lokale sangkraftcentre. Musiklærerne og pædagogerne vælger imellem et halv- eller helårsforløb, som bliver udbudt hvert år i skoleårene 2016/17, 2017/18 og 2018/19.

Sang og musikvejleder
I projektperioden får 20 musiklærere mulighed for at efteruddanne sig til sang- og musikvejleder med særlig fokus på sang og bevægelse. Vejlederforløbet indeholder to PD moduler (hver på 10 ECTS) og to praksismoduler. Forløbet er et pilotprojekt som udbydes i Herning og Roskilde med tilmelding i foråret 2018 og opstart i august 2018.
Læs mere om Sang og musikvejleder uddannelsen her.

Sangkraftcentre
Undervisning og konsulentbesøg på skolerne bliver varetaget af sangkonsulenter og sanglærere fra Sangens Hus, som i det daglige bliver tilknyttet de lokale projektteams og sangkraftcentre. Netværket af sangkraftcentre udgør et centralt led i Sangens Hus og de varetager kontakten til og samarbejdet med de lokale kommuner, skoler og kulturinstitutioner.

Assens Sangkraftcenter
Den Fynske Sangskole, Faaborg-Midtfyn
Den Jyske Sangskole, Herning
Det Sønderjyske Sangcenter, Sønderborg
Haderslev Sangakademi
Roskilde Synger
Sangkraft Aarhus
Thy Sangskole, Thisted

Målgruppe og kommuner
Målgruppen er lærere og pædagoger i folkeskolen, der fungerer som musiklærere eller på anden vis understøtter musikfaget. Både erfarne og nyuddannede, med og uden kompetencefag i musik.

Ansatte på folkeskoler i følgende kommuner er omfattet af tilbuddet:
Thisted, Skive, Herning, Ikast-Brande, Skanderborg, Horsens, Aarhus, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Middelfart, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, København, Roskilde, Vallensbæk, Lejre, Slagelse, Vordingborg.

Kurset er gratis for folkeskoler i de ovenstående kommuner. Står din folkeskoles kommune ikke på listen, kan du komme på venteliste til eventuelle ledige pladser. Det koster 11.800 kr. for et helårsforløb og 7.500 kr. for et helårsforløb uden solosangsundervisning. Læs mere i  kursusbeskrivelsen  eller henvend dig til projektleder Katrine Høgenhaug Bæk.

Det siger kursisterne om Sang, bevægelse og læring:

Gå til tilmelding