SANS – dans, sang og musik for seniorer

SANS – dans, sang og musik for seniorer

Hold hjernen i gang med SANS: en instruktøruddannelse til seniorer

SANS – dans med en sang og hold hjernen i gang er en blanding af at danse og synge sammen på et hold. Når der arbejdes med rytmer og sang kommer de fleste af vores sanser grundigt i spil, hvilket er særligt hjernestimulerende. SANS er derfor det sidste skud på stammen af Hold Hjernen Frisk-aktiviteter, der udbydes i hele landet i samarbejde med Sangens Hus og DGI.

Projektets mål er at udvikle og udbyde en instruktøruddannelse til senior SANS-instruktører. Her bliver man klædt på til selv at køre SANS-hold for målgruppen seniorer.

Hvad er SANS?

SANS er en ny motionsform, hvor omdrejningspunktet er den fælles glæde ved at synge, danse og nyde musik. Det er for de 60-75-årige seniorer, der gerne vil være mere aktive i meningsfulde fællesskaber.

I SANS er der ikke behov for træningstøj eller omklædningsrum. I stedet opfordrer vi til, at man afslutter hver træningsgang med at tage en kop kaffe sammen.

SANS er udviklet af Sangens Hus i samarbejde med DGI og Dansekapellet i samarbejde med gerontologer og musikpædagoger med speciale i sund aldring. SANS kan udføres alle steder, hvor der er gulvplads til en gruppe og kan tilpasses i niveau og brugergruppe.

Indhold på instruktørkurset:

  • 2 dages kursus
  • Et helt nyt træningskoncept, der kan moduleres og tilpasses forskellige deltagere
  • Aktionslæring på gulvet
  • Viden om sund aldring

Hvorfor SANS?

I 2050 vil antallet af ældre over 80 år være tredoblet. Mange får derfor flere aktive år, efter de går på pension.

For at sikre flere aktive år i et sundt seniorliv, har vi udviklet SANS, hvor alle træningsgangene styrker fysisk aktivitet, mental træning og socialt samvær.

Hvad er Hold Hjernen Frisk?

Hold Hjernen Frisk er et tre-årigt projekt støttet af Nordea-fonden, som skal omsætte forskningsbaseret viden om at holde hjernen frisk hele livet til konkrete aktiviteter og udbrede den eksisterende viden.

Målet er, at flere seniorer kan leve et aktivt liv i længere tid. Bag projektet står DGI, Slots- og Kulturstyrelsen, Dansekapellet og Sangens Hus.

Projektet arbejder med fire forskellige typer af aktiviteter, som indeholder både fysiske, mentale og sociale elementer:

  • SMART-Training
  • Naturtræning for seniorer
  • Kulturen i bevægelse – bevægelse i kulturen
  • SANS – Dans, sang og musik

Læs mere på DGIs hjemmeside: https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-fokusomraader/fokusomraader/sunde-seniorer/hold-hjernen-frisk/bliv-instruktoer-i-dans-sang-og-musik

Nordea-fonden har støttet projektet med 8,9 millioner kroner over 3 år.

Projektet løber til udgangen af 2022.

Kontakt

Har du spørgsmål til Hold Hjernen Frisk eller vil vide mere om SANS, så kontakt projektchef, Lone Engel Westphall på lew@sangenshus.dk / 22315972 eller projektleder fra DGI på Hold Hjernen Frisk, Henrik Jacobsen: Henrik.Jacobsen@dgi.dk