Sangkraftkonferencen 2023

Vel mødt til Sangkraftkonferencen i Torvehallerne i Vejle
Fredag den 27. januar 2023.

Deadline for tilmelding er fredag den 20. januar 2023.

 

Program

9.30                  Get-in kaffe og brød
10.00                Velkommen
                          Indlæg ved Elsebeth Gerner Nielsen         
10.15                Oplæg ved Bent Greve: Sammenhæng mellem kultur og velfærdssamfundet
11.15                Dialog ved bordene og spørgsmål til oplægsholder
11.35                Spørgsmål fra moderator
12.00                Frokost
12.45                Sangkraftcentre mødes

– skriv et eller flere spørgsmål, du ønsker at drøfte med dine sangkraftkolleger. Notér det sammen med din tilmelding i tilmeldingsformularen. Spørgsmålene skal bruges, når en delegationen fra hvert sangkraftcenter mødes med andre sangkraftcentre, diskuterer og videndeler.

13.45               Kaffe og kage
14.15              
Workshops i fem spor

Der er fem forskellige workshops. Man tilmelder sig en af de fem workshops i tilmeldingsformularen. Vælg mellem:

Workshop 1: Sang gennem livet

Hvordan påvirker sang os gennem livet? I denne workshop dykker vi ned i forskellige livsfaser og ser på, hvad sang kan for børn, unge, voksne og ældre, og hvordan sang påvirker os både fysisk og socialt.
Seniorforsker og formidler ved Videncenter for sang og Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet, Lea Wierød Borčak, holder oplæg om sangens effekter på krop og sind.
Sammen ser vi på nogle af de tiltag og koncepter med sang, der allerede findes, søsat af bl.a. Sangens Hus og sangkraftcentrene. Dernæst sporer vi os ind på, hvilke andre og nye aktiviteter med forskellige målgrupper, man som sangkraftcenter kan implementere.
Hvad er der brug for? Og hvad kan lade sig gøre?

Workshop 2: Samarbejde, netværk og lobbyisme

I denne workshop zoomer vi ind på, hvordan man får det bedste samarbejde op at stå med kommunen og andre relevante parter.
Hvilke greb findes der? Hvad er ’best practice’? Og hvilke forhold skal man være opmærksom på lokalt?
Det undersøger vi i denne workshop, så I bliver klædt godt på til at kunne skabe større synlighed om jeres sangkraftcenter og få bedre fodfæste som organisation.
Finn Svit, tidl. kulturskoleleder i Mariagerfjord, holder oplæg om emnet, og sammen har vi efterfølgende en dialog om, hvordan sangkraftcenteret får startet og plejet gode partnerskaber.

Workshop 3: Talentmiljøer – frisættelse af potentialet hos de unge

En kerneopgave for mange sangkraftcentre er at skabe et talentmiljø for børn og unge. Men hvordan skaber man de gode rammer for talentudvikling?
I denne workshop kigger vi på forskningen indenfor talentmiljøer: hvilket elitebegreb anvender vi i 2023, og hvad kalder de unge selv på, når vi vil give dem de bedste rammer for frisættelse af deres potentiale?
Sammen med forsker i talentmiljøer og lektor ved Aalborg Universitet, Jakob Nørlem, skal vi undersøge, hvordan man får skabt det gode sociale og faglige miljø for talentudvikling.

Workshop 4: Inklusion – en udfordring for den fagprofessionelle

Lige nu er der historisk mange unge med ondt i livet. Vi ved at sang kan være med til at lette mistrivslen for mange børn og unge – men hvordan kan koret rumme en gruppe unge, der mistrives? Hvilke greb og redskaber kan man ty til som korleder og fagprofessionel?
Det stiller vi skarpt på i denne workshop, hvor Lis Mette Winther fra ADHD-foreningen holder oplæg om målgruppen. Sammen skal vi se på, hvordan man i en sang- og korsammenhæng kan rumme sårbare børn og unge med forskellige udfordringer og håndtere fx den mentale mistrivsel som mange børn og unge er ramt af pt.

Workshop 5: Sangkraftcenteret som virksomhed

At drive et sangkraftcenter kan sammenlignes med at drive en virksomhed, der skal ud at sælge en ydelse eller et produkt. Dette kræver en bevidsthed om egen profil og entreprenørskab, foruden et overblik over varer på hylderne.
I denne workshop vil Rasmus Norup, erhvervsdirektør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, sætte fokus på sangkraftcenteret set med erhvervsbriller – hvordan er en god virksomhed bygget op? Hvordan kommer vi bedst ud med vores ydelser? Og hvordan kan vi få opbygget en god og sund forretning?

15.15           Fælles opsamling. Hvordan bruger vi den nye viden?
15.30           Fælles oplevelse og afslutningssang.     

Vi slutter dagen af med at give hinanden en sangoplevelse. Sanger, vokalleder og komponist – og tidligere sangkonsulent i Sangens Hus, Siri Myggen, leder os kyndigt og trygt igennem en samskabelsesproces, hvor vi bliver forvandlet til et ’krea-kor’ – det kræver ingen forudsætninger for at være med. Som vi siger i Sangens Hus: alle har en stemme. Og får vi brug for hver og en, præcis som de er, når vi slutter dagen med sang i grænselandet mellem komposition og improvisation. Det bliver helt sikkert sjovt og en oplevelse, man ikke vil være foruden.

16.15               Fredagsbar

 

Tilmelding skal ske senest fredag den 20. januar 2023.