SangkraftDanmark

SangkraftDanmark 

SangkraftDanmark er et netværk for alle landets sangkraftcentre, faciliteret af Sangens Hus. 

I SangkraftDanmark arbejder sangkraftcentrene sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang. 

Sangkraftcentrene arbejder med sang på tværs af siloer og organisationer i en kommune, hvilket mange steder er en ny tilgang til området. Der findes mange måder at gøre det på, eftersom kommunerne er forskellige. Derfor er der mulighed for, at sangkraftcentrene kan sparre og dele viden med hinanden i SangkraftDanmark. 

Netværket kan også bruges som distributionsnet for projekter udviklet af Sangens Hus og/eller lokale sangkraftcentre. Det sker også, at flere sangkraftcentre i SangkraftDanmark går sammen med nabocentrene om at søge midler til fælles projekter. 

Netværket hed tidligere SyngDanmark. Fra 22/5-24 skifter netværket officielt navn til SangkraftDanmark.

Pr. 1. januar 2024 består SangkraftDanmark-netværket af følgende 28 sangkraftcentre. For kontaktinfo se nederst på siden. 

Hvem står for hvad? 

Sangens Hus og sangkraftcentrene arbejder for at fremme sangen i Danmark – hhv. nationalt og lokalt. 
Sangens Hus og sangkraftcentrene er selvstændige organisationer, som kan handle frit og uafhængigt af hinanden. Der er dog indgået en samarbejdsaftale mellem Sangens Hus og sangkraftcentrene, hvilket betyder, at vi altid er hinandens første valg af samarbejdspartner, hvor det er muligt. 

Sangens Hus har med midlerne fra finansloven bl.a. fået til opgave at understøtte de lokale sangkraftcentre. Dette gør vi ved at være sekretariat for alle landets sangkraftcentre og facilitere det samlede netværk sangkraftcentre, SangkraftDanmark. I den funktion ligger, at Sangens Hus understøtter netværket administrativt og økonomisk. 

Hvert sangkraftcenter har den kunstneriske, pædagogiske og administrative ledelse af eget center. Sangkraftcenteret tager selv initiativ til projekter og driver dem lokalt. De arbejder alle for mere sang til børn og unge, breddeprojekter og bidrager til talentmiljø inden for sang. De prioriterer selv deres indsatser, men fælles for de fleste er aktiviteter omkring fællessang, sundhedssang, elitekor og skolekor, sang for de mindste og rollen som netværksskaber for det lokale amatørkorliv. Du kan læse mere om, hvad et sangkraftcenter er HER. 

Sangens Hus faciliterer det nationale samarbejde på tværs af alle sangkraftcentre og bidrager med finansiering til netværket. Sangens Hus står desuden for at drive en national udvikling og implementering af projekttiltag inden for sang. Dette samarbejde mellem alle sangkraftcentre og Sangens Hus er udarbejdet med henblik på at styrke mulighederne for sang i hele landet. 

Sangens Hus: 

 • Bidrager som katalysator for national udvikling ved bl.a. at være sekretariat for netværket af sangkraftcentre, SangkraftDanmark 
 • Understøtter sangkraftcentrene organisatorisk og kommunikationsmæssigt 
 • Udvikler nye nationale aktiviteter og projekter – ofte sammen med SangkraftDanmark 
 • Samler og formidler viden om sang og sangens positive effekter 
 • Opkvalificerer kommende sangkonsulenter og uddanner dem i Sangens Hus’ metoder 

Sangkraftcentrene: 

 • Arbejder lokalt med sang for bredden, fx ved at bakke op om det lokale korliv, stå bag fællessangsaktiviteter, etablere sundhedskor m.m. 
 • Driver eller støtter et tydeligt talentarbejde målrettet børn og unge. Som udgangspunkt sammen med andre kommunale eller private aktører, herunder fx kirker 
 • Driver eller deltager i lokale eller regionale netværk for aktører på sangområdet fx musiklærere, korledere eller lignende 

SangkraftDanmark: 

 • Er et netværkssamarbejde for alle landets sangkraftcentre. Her arbejder sangkraftcentrene sammen for at langtidssikre de lokale indsatser 
 • Kan være et distributionsnet for projekter udviklet af Sangens Hus og/eller lokale sangkraftcentre 
 • Skaber videndeling mellem sangkraftcentrene regionalt og nationalt 
 • Skaber mulighed for, at flere sangkraftcentre kan gå sammen om et fælles projekt 

Kontakt dit lokale sangkraftcenter

Assens SangKraftcenter 

Adm. leder; Jette Olsen  
Mail: jette@sangkraft.dk

Den Fynske Sangskole

Adm. og kunstnerisk leder: Kirsten Retoft 
Mail: retoft@midtfyn.dk 

Den Jyske Sangskole

Direktør: Line Nordentoft 
Mail: ln@denjyskesangskole.dk

Det Sønderjyske Sangcenter

Kunstnerisk leder: Mette Rasmussen 
Mail: mette@sangcentret.dk

Esbjerg SangAkademi

Adm.leder: Cathrine Støvring Preussler
Mail: esbjergsangakademi@hotmail.com

Haderslev Sangakademi

Konst. leder: Allan Ørslev 
Mail: haderslev@sangakademi.dk

Mariagerfjord Korskole

Adm. leder: Claus Olesen
Mail: clauo@mariagerfjord.dk

Roskilde Synger

Adm. leder: Hanne Katrine Rasmussen
Mail: hanne@roskildesynger.dk

Sangcenter Nordsjælland

Direktør: Morten Ernst Lassen 
Mail: morten@sangcenternordsjaelland.dk

Sangkraft Aalborg

Daglig leder: Kathrine Søndergaard 
Mail: dl@sangkraftaalborg.dk

Sangkraft Aarhus

Adm. leder: Andrea Krüger Holm 
Mail: mail@sangkraftaarhus.dk

Sangkraft Favrskov

Daglig leder: Elise Engrob Kokholm
Mail: eliko@favrskov.dk

Sangkraft Guldborgsund

Daglig leder: Mette Staalgaard Nielsen
Mail: mail@sangkraftguld.dk

Sangkraft Hjørring

Projektleder: Annette Bo Nielsen
Mail: projektledersangkrafthjoerring@gmail.com

Sangkraft Holstebro

Daglig leder: Bente Vang 
Mail: bente.vang@holstebromusikskole.dk

Sangkraft Kalundborg

Daglig leder: Nickie Johansson
Mail: nickie@sangkraftkalundborg.dk

Sangkraft Kolding

Daglig leder: Helene Ejler Ernst
Mail: sang@sangkraft.nu

Sangkraft Lemvig

Daglig leder: Sisse Skovbakke
Mail: sisse.skovbakke@gmail.com

Sangkraft Randers

Kunstnerisk leder: Kristian Echwald
Mail: kme@sangkraftranders.dk

Sangkraft Syddjurs

Daglig leder: Elise Engrob Kokholm
Mail: etek@syddjurs.dk

Sangkraft Vesthimmerland

Daglig leder: Mette Dam
Mail: mette@sangkraftvesthimmerland.dk

Sangkraft Viborg

Daglig leder: Anders Hjorth Nielsen
Mail: sangkraftviborg@gmail.com

Skanderborg Synger

Daglig leder: Alice Vestergaard
Mail: alice.vestergaard@outlook.dk

Sorø Synger

Daglig leder: Lykke Borello
Mail: lykke@sorøsynger.dk

Storbyen Synger

Adm. leder: Stine Rendrup Johansen
Mail: stine@storbyensynger.dk

Struer Sangkraftcenter

Kunstnerisk leder: Jørgen Jeppesen
Mail: jorgenkj@struer.dk

Thy Sangskole

Adm. leder: Kristina Brogaard 
Mail: mail@thysangskole.dk

Tønder Kommunes Sangkraftcenter

Projektkoordinator: Lisbet Hartz 
Mail: sangkraftcenter@toender.dk