Sangkraft ’25

Sangkraft ’25

Sang er en samfundsressource – for store og små. At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste, og så styrker sang os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt. Er man i tvivl er det blot at mindes coronanedlukningen, der viste os hvilken positiv effekt sang har på både humøret, følelsen af at høre til og opretholdelsen at vores kultur.
Sang kan være kunst, et pædagogisk redskab og dét, der samler generationer.

Derfor arbejder Sangens Hus på at skabe endnu flere sangkraftcentre i hele Danmark, som kan være med til at varetage udbredelsen af sang.

Sangens Hus har fået 17 millioner kroner af stat og fonde og målet er, at der i 2025 skal være mindst 25 etablerede sangkraftcentre fordelt i hele Danmark – deraf projektets navn, Sangkraft ’25.

Skal din kommune være en sangkraftkommune? I kan stadig nå at være med

Sang kan være en ny løsning på fremtidens opgaver og er mest effektiv ved en samlet koordinering.
Et sangkraftcenter er en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet.

 • Et sangkraftcenter er noget nyt, lokalt eller regionalt.
 • Et sangkraftcenter er noget selvstændigt og kan handle i eget navn.
 • Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud, der hvor der er behov.
 • Et sangkraftcenter bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Hvordan?

Er der basis for at lave et sangkraftcenter i dit område? Hvem ville være oplagte samarbejdspartnere? Hvem kender du i forvejen, og hvem er nye i dit netværk? Det kræver en forundersøgelse.

 • Sangens Hus støtter det spirende sangkraftcenter med proces og midler til at foretage forundersøgelsen.
 • Sangens Hus kommer ud til jer og mødes med en håndfuld af de lokale kræfter, fx musikskole, organist, kulturkonsulent og fortæller om de muligheder, der ligger i at have et sangkraftcenter.
 • Herefter startes arbejdet med at afdække områdets interessenter.

Ønsker du at høre mere om projektet kan du kontakte projektleder Lise Juliussen på lj@sangenshus.dk

Oversigt over kommuner der er med i projektet:

Der er stor interesse for at skabe flere sangkraftcentre. Følgende liste er et overblik over, hvor og hvem, der er med i Sangkraft ’25. Listen er dynamisk, og vi forsøger at holde den så opdateret som muligt.

Et sangkraftcenter samler trådene

Målet med sangkraftcentrene er at gøre sangen mere tilgængelig i nye geografiske områder i Danmark. At skabe ressourcecentre, der kan drive muligheder, som tilbyder landets borgere adgang til en vifte af sangfællesskaber. Det enkelte sangkraftcenter beslutter selv, hvilke sangaktiviteter der skal søsættes og med hvilke samarbejdspartnere.
Sangmiljøerne og kommunerne er forskellige landet over, og et sangkraftcenter kan være en katalysator i at udvikle nye tiltag og projekter på tværs af de kræfter, der er tilstede lokalt. Sammenhængskraften får en stærk synlighed og er i fokus, når der igangsættes sangprojekter.


Herning Kirkes Drengekor
Foto: Jens Peter Engedal 

Fakta

 • Projektet har et budget på 17 mio. kr. bestående af 5 mio. kr. fra hhv. Ole Kirks Fond og Det Obelske Familiefond samt 7 mio. kr. fra en bevilling på statens Finanslov for 2021 og 2022. Hertil kommer der også lokal medfinansiering på minimum 10 mio. kr. i projektperioden.
 • Målet er, at der i 2025 er minimum 25 sangkraftcentre spredt ud over hele landet.
 • De allerede eksisterende sangkraftcentre er organiseret i netværket SyngDanmark.
 • Sangens Hus tilbyder assistance og midler til undersøgelsesfasen og den videre proces
 • Projektet er muliggjort med støtte fra:
  • Den danske stat
  • Det Obelske Familiefond, som også gør en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden.
  • Ole Kirk’s Fond. Fonden er almennyttig og stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger.