Sangkraft ’25

Sangkraft ’25

Sangens Hus har fået 17 millioner kr. af stat og fonde til at sørge for, at der er i 2025 er min. 25 sangkraftcentre fordelt i hele landet. Den projektindsats kalder vi Sangkraft’25.

Sang er en samfundsressource – for store og små. At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste, og så styrker sang os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt. Er man i tvivl er det blot at mindes coronanedlukningen, der viste os hvilken positiv effekt sang har på både humøret, følelsen af at høre til og opretholdelsen at vores kultur.
Sang kan være kunst, et pædagogisk redskab og dét, der samler generationer.

Derfor har Sangens Hus sat gang i at skabe endnu flere sangkraftcentre i hele Danmark, som kan være med til at varetage udbredelsen af sang.
Helt konkret foregår det i projektet, Sangkraft ’25, som Sangens Hus har fået 17 millioner kroner til af stat og fonde. Målet er, at der i 2025 skal være mindst 25 etablerede sangkraftcentre fordelt i hele Danmark – deraf projektets navn, Sangkraft ’25.

Projektet løber 2021-2025, og der har været god interesse for at starte nye centre. Alle pladser i projektet er derfor nu besat, og der er pr. 1. januar 2024 28 sangkraftcentre, hvoraf nogle er nye, og andre har mange år bag sig.

Du kan se den samlede oversigt af sangkraftcentre, og hvordan de fordeler sig i landet HER

Tanken bag et sangkraftcenter

Sang kan være en ny løsning på fremtidens opgaver og er mest effektiv ved en samlet koordinering.
Et sangkraftcenter er en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet.

 • Et sangkraftcenter er noget nyt, lokalt eller regionalt.
 • Et sangkraftcenter er noget selvstændigt og kan handle i eget navn.
 • Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud, der hvor der er behov.
 • Et sangkraftcenter bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Et sangkraftcenter samler trådene

Målet med sangkraftcentrene er at gøre sangen mere tilgængelig i nye geografiske områder i Danmark. At skabe ressourcecentre, der kan drive muligheder, som tilbyder landets borgere adgang til en vifte af sangfællesskaber. Det enkelte sangkraftcenter beslutter selv, hvilke sangaktiviteter der skal søsættes og med hvilke samarbejdspartnere.
Sangmiljøerne og kommunerne er forskellige landet over, og et sangkraftcenter kan være en katalysator til at udvikle nye tiltag og projekter på tværs af de kræfter, der er tilstede lokalt. Sammenhængskraften får en stærk synlighed og er i fokus, når der igangsættes sangprojekter.

Sangens Hus støtter op om sangkraftcentrene og arbejder på at skabe de bedste betingelser for sangen lokalt og nationalt i Danmark. Det gælder både etablerede aktiviteter, nye initiativer og ikke mindst i under­støttelse af den musikalske fødekæde.


Herning Kirkes Drengekor
Foto: Jens Peter Engedal 

Kan jeg starte et sangkraftcenter i mit område?

Er I en gruppe sangaktører i et område, der drømmer om starte et sangkraftcenter, hører vi gerne fra jer. Sangens Hus kan ikke optage flere centre i Sangkraft ’25 på lige fod med de deltagende centre, men vi bakker gerne op om et potentielt nyt center og kan måske bidrage med viden og netværk.

Ønsker du at høre mere om projektet kan du kontakte projektleder, Lise Juliussen, på lj@sangenshus.dk

Fakta

 • Projektet har et budget på 17 mio. kr. bestående af 5 mio. kr. fra hhv. Ole Kirks Fond og Det Obelske Familiefond samt 7 mio. kr. fra en bevilling på statens Finanslov for 2021 og 2022. Hertil kommer der også lokal medfinansiering på minimum 10 mio. kr. i projektperioden.
 • Målet er, at der i 2025 er minimum 25 sangkraftcentre spredt ud over hele landet.
 • Alle sangkraftcentre er organiseret i netværket SangkraftDanmark
 • Sangens Hus tilbyder assistance og midler til de nye sangkraftcentre
 • Projektet er muliggjort med støtte fra:
  • Den danske stat
  • Det Obelske Familiefond, som også gør en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden.
  • Ole Kirk’s Fond. Fonden er almennyttig og stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger.