Sangkraftcenter etableret i København
Tilbage til oversigten

Sangkraftcenter etableret i København

København er nået langt i udviklingen af et Sangkraftcenter i hovedstadsområdet. Målet er på sigt at få en fast bevilling, således at sangcenteret vil kunne ansætte en administrerende leder og dermed gøre plads til, at bestyrelsen kan arbejde med både den strategiske udvikling, sangcenterets kunstneriske profil samt den dialogskabende politiske proces.

Det nuværende sangcenter startede for fire år siden med et stormøde arrangeret af Sangens Hus og Roskilde Synger. Her mødte rigtig mange fagpersonligheder inden for sang og med interesse for sang op og drøftede muligheden for at starte et sangcenter i København og omegn. En arbejdsgruppe nedsatte en bestyrelse, oprettede en forening, skrev vedtægter og udarbejdede en vision og en mission. Det har slag i slag udviklet sig til hvor Sangcenter København er i dag.

– Vi vil rigtig gerne have alle børn og voksne til at synge mere, så det bliver en naturlig del af alle menneskers hverdag, fortæller Julie Borgwardt-Stampe, der til daglig er professionel sanger i Danmarks Radio og en af kræfterne bag Sangcenter København.

Et sangkraftcenter er et lokalt eller regionalt projekt, som tager ansvar for at udvikle såvel eliten som bredden inden for stemme, sang og kor. De fleste sangkraftcentre har et særligt fokus på børn og unge. Sangkraftcentrene er organiserede som selvejende institutioner med egen ledelse og egen bestyrelse. Tanken bag sangkraftcentrene er at store udfordringer skal mødes i samarbejde mellem aktører som kan og vil arbejde for en fælles sag.

– Vi ser det som en forudsætning for et levende sangcenter at være en del af det fællesskab og den organisation, der samler de mange sangkraftcentre rundt i landet. Medlemskabet styrker og giver perspektiv til Sangcenter Københavns profil, siger Julie Borgwardt-Stampe.

Sangcenter København er i gang med at opbygge kontakt til Københavns Kommune. Projektet SBL (Sang, bevægelse og læring) er allerede i gang i København og Gentofte kommuner og der arbejdes på at få flere omegnskommuner med i Sangglad Mini. I København er desuden projektet Soundpainting, som er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommunikere med sit ensemble, under opstart.

– Målet er på sigt at få en fast bevilling, således at sangcenteret vil kunne ansætte en administrerende leder og dermed gøre plads til, at bestyrelsen kan arbejde med både den strategiske udvikling, sangcenterets kunstneriske profil samt den dialogskabende politiske proces. Vi vil gerne udvikle vores vision om at være et stærkt videncenter og netværksplatform for udbuddet af storkøbenhavnske kor og sangaktiviteter. Og vi vil gerne udvikle projekter omhandlende sang for alle aldre i samarbejde med andre sangaktører. Når vi er nået dertil, er vi nået rigtig langt, siger Julie Borgwardt-Stampe.

Bestyrelsen i Sangcenter København består pt. af

– Nina Ulf Jørgensen: Musikproducent

– Emil Ritter: Chefdirigent for Det Danske Drengekor

– Eva Hess Thaysen: Uddannelsesleder på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

– Simon Hinz Frederiksen: (Kasserer og medlem af Forretningsudvalget): Korleder og organist

– Julie Borgwardt Stampe: (Næstformand og medlem af Forretningsudvalget): Professionel sanger i DR

– Christian Steen Noringriis: (Formand og medlem af Forretningsudvalget): Teamleder og Seniorkonsulent i Sangens Hus

– Jacob Heide Madsen: Tilforordnede og adm. Leder af Roskilde Synger og projektleder i Sangens Hus

 

Derudover bakker bl.a. disse organisationer op om SCKs arbejde:

– Kormiljøet på Østerbro (repræsenteret v. Niels Græsholm)

– Kompetencecenteret på Sankt Annæ

– Den Danske Sinfonietta v. Ole Jørgensen

– Københavns Drengekor v. Carsten Seyer-Hansen

– Spil Dansk og Alsang2020 netværket, hvor SCK er repræsenteret

– Musiklærerforeningen

– Folkekirkens Ungdomskor (FUK)

–  Foreningen Danske Korledere

–  Musikhuset København

 

København er optaget i Syng Danmark.

Syng Danmark blev etableret i 2012 som et forum for netværkssamarbejde mellem Danmarks uafhængige sangkraftcentre.

Sangkraftcentrene arbejder sammen for at langtidssikre det arbejde med sangen, som ellers ofte står og falder med lokale ildsjæle, og for at skabe synergi mellem bredde- og elitearbejdet med sang.

Syng Danmark faciliterer videndeling og samarbejde mellem sangkraftcentrene, både på det sangfaglige og på det organisatoriske felt. Formålet er at styrke sangkraftcentrene og derigennem at fremme sangen i Danmark for såvel bredden som eliten.


Tilbage til oversigten