Sangkraft25

Sangkraft 25

Sang er en samfundsressource – for store og små. At synge er umiddelbart meningsfuldt for de fleste, og så styrker sang os fysisk, mentalt, følelsesmæssigt og socialt – er man i tvivl er det blot at mindes coronanedlukningen, der viste os hvilken positiv effekt sang har på både humøret, følelsen af at høre til og opretholdelsen at vores kultur.
Sang kan være kunst, et pædagogisk redskab og dét, der samler generationer.

Skal din kommune være en sangkraftkommune? I kan stadig nå at være med

Sang kan være en ny løsning på fremtidens opgaver og er mest effektiv ved en samlet koordinering.
Et sangkraftcenter er en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet.

 • Et sangkraftcenter er noget nyt, lokalt eller regionalt.
 • Et sangkraftcenter er noget selvstændigt og kan handle i eget navn.
 • Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud, der hvor der er behov.
 • Et sangkraftcenter bygger bro mellem sangmiljøer i fx musikskole, erhvervsliv, foreningsliv, kirke, bibliotek, kommune, lokale ildsjæle, uddannelsesinstitutioner.

Hvordan?

Er der basis for at lave et sangkraftcenter i dit område? Hvem ville være oplagte samarbejdspartnere? Hvem kender du i forvejen, og hvem er nye i dit netværk? Det kræver en forundersøgelse.

 • Sangens Hus støtter det spirende sangkraftcenter med proces og midler til at foretage forundersøgelsen.
 • Sangens Hus kommer ud til jer og mødes med en håndfuld af de lokale kræfter, fx musikskole, organist, kulturkonsulent og fortæller om de muligheder, der ligger i at have et sangkraftcenter.
 • Herefter startes arbejdet med at afdække områdets interessenter.

Ønsker du at høre mere om projektet kan du kontakte projektleder Lise Juliussen på lj@sangenshus.dk

Et sangkraftcenter samler trådene

Målet med sangkraftcentrene er at gøre sangen mere tilgængelig i nye geografiske områder i Danmark. At skabe ressourcecentre, der kan drive muligheder, som tilbyder landets borgere adgang til en vifte af sangfællesskaber. Det enkelte sangkraftcenter beslutter selv, hvilke sangaktiviteter der skal søsættes og med hvilke samarbejdspartnere.
Sangmiljøerne og kommunerne er forskellige landet over, og et sangkraftcenter kan være en katalysator i at udvikle nye tiltag og projekter på tværs af de kræfter, der er tilstede lokalt. Sammenhængskraften får en stærk synlighed og er i fokus, når der igangsættes sangprojekter.


Herning Kirkes Drengekor
Foto: Jens Peter Engedal 

Fakta

 • Samlet budget 34 mio. kr., hvoraf de 17 mio. kr. er finansieret af 5 mio. kr. fra såvel Ole Kirks Fond og Det Obelske Familiefond, samt 7 mio. kr. fra en bevilling på statens Finanslov for 2021 og 2022. De resterende 17 mio. kr. forventes at opstå fra lokal medfinansiering.
 • Målet er, at der i 2025 er minimum 25 sangkraftcentre spredt ud over hele landet.
 • De allerede eksisterende sangkraftcentre er organiseret i netværket SyngDanmark.
 • Sangens Hus tilbyder assistance og midler til undersøgelsesfasen og den videre proces

Projektet er muliggjort med støtte fra:

Den danske stat.
Det Obelske Familiefond, som også gør en kvalificeret, helhjertet indsats for fremtiden.
Ole Kirk’s Fond. Fonden er almennyttig og stiftet til minde om LEGO® virksomhedens grundlægger.