Sangglad

Sangglad

100 CERTIFICEREDE SANGBØRNEHAVER
Sangglad er et projekt målrettet børnehaver, som har et ønske om at give sangen en central plads i børnenes dagligdag, men som har brug for sangfaglig opbakning for at komme i gang og for at udvikle og forankre en sangprofil. Projektet etablerer frem til 2020, med støtte fra Nordea-fonden, 100 certificerede sangbørnehaver over hele landet. En sangbørnehave en børnehave, hvor personalet kan noget særligt med sang, og hvor sang er en integreret del af hverdagen.

SE SANGGLADS HJEMMESIDE

De ti sangkraftcentre er væsentlige samarbejdspartnere i Sangglad. Med intentionen om at sangbørnehaver i 2020 skal findes spredt over hele landet har projektet behov for et solidt fagligt og organisatorisk netværk, og sangkraftcentrene har derfor været tænkt med i projektet fra begyndelsen.

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

NY STÆRK FAGLIGHED
Hvorfor certificere? – Inden for læreplansområderne ’krop og bevægelse’ og ’naturen og naturfænomener’ har det gennem en årrække været muligt at certificere sig som dagtilbud. Tiltag som ‘Rend og Hop med Oliver’ og Grønt Flag-programmet har bidraget til en positiv bevægelse og større faglighed på deres områder.

Sang og musik komplementerer de to indsatsområder på fineste vis.  Alligevel er der endnu ingen, der har taget initiativ til at udvikle en national certificering af sangprofilbørnehaver, eller sat en målrettet bevægelse i gang for at opkvalificere arbejdet med sang i danske dagtilbud. I de fleste daginstitutioner synger man med børnene, men det uudnyttede potentiale er stort og efterspørgslen efter værktøjer og faglig sparring tilbagevendende. Det er baggrunden for Sangglad.

 

Projekt Sangglads vision er at bidrage væsentligt til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse. Det sker dels gennem udvikling og etablering af et stærkt, landsdækkende netværk af sangbørnehaver, dels gennem en massiv opkvalificerende indsats målrettet pædagoger og sanglærere, understøttet direkte i praksis og gennem digitale ressourcer, og dels gennem udvikling af digitalt materiale, som åbner for det positive møde på tværs af generationer.

 

TIDSPLAN FOR SANGGLAD

Sangglad indledes i 2016 med et forprojekt, hvor syv pionérbørnehaver på forskellig vis er med til at udvikle og teste praksis, værktøjer og metoder, før de resterende 93 børnehaver kommer med i to etaper frem til 2020:

Sommer 2016
Forberedelse og planlægning af udviklingsforløb

August 2016
Opstart af udviklingsforløb for pionérbørnehaver
Planlægning af 1. udrulning

Juni 2017
6 pionérbørnehaver certificeret

Efterår 2017
Opstart certificering af 32 bhv.

Januar 2018
Evalueringsrapport

Sommer 2018
Planlægning af 2. udrulning

Efterår 2018
Afsluttet certificering af 32 bhv.
Afslutning af projektets første fase (2 år)

Aug. 2018 – jun. 2020
Sidste udrulning: ca 70 bhv.

Hent oversigt over udviklings- og certificeringsprocessen HER

 

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

foto: Ard Jongsma for Sangens Hus