Sangglad

Sangglad – en vej til gode børneliv

Sangglad-projektet bidrager til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

Projektet Sangglad er for børnehaver, som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag – fordi sang er en vej til gode børneliv.

Sangens Hus samarbejder med pædagoger og ledere om at udvikle deres kompetencer i forhold til at synge med børn. Samtidig skaber vi gode vaner omkring sangen i dagen, ugen og året. 112 sangglade børnehaver har deltaget i projektet, som blev afviklet i samarbejde med sangkraftcentre, musikskoler, kommuner m.fl..

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Hvorfor projekt Sangglad?

Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer.

Sang og det at synge sammen knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. Det åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Målsætningen med Sangglad har derfor været at skabe mere og bedre sang i børnehaverne, større sang- og musikforståelse og et bredere kendskab til den danske sangskat både blandt børn og voksne.

Så mange var med

Vi har i årene 2016-2023 certificeret 112 sangprofilbørnehaver i 52 kommuner, og vi har etableret stærke lokale og regionale pædagogiske netværk omkring den sangfaglige indsats. Det indbefatter bl.a. også digitale løsninger, der understøtter barnets møde med sang. Viden om børnestemmen og sangen er overlægger for arbejdet med læreplanstemaer.

Det samlede budget for projektet var på 24 mio. kr., hvoraf Nordea-fonden bidrog med 16,9 mio. kr. og kommuner med 7,1 mio. kr. Projektet er gennemført i perioden 2016-2023.

Opkvalificering

De børnehaver, som deltog i projektet, har mulighed for at holde deres sangprofil ved lige gennem årlige recertificeringer. Du kan hente oversigten over udviklings- og certificeringsprocessen HER

Sangens Hus fortsætter desuden med at udbyde Sangglad som et kompetenceudviklingsforløb, som alle har mulighed for at rekvirere. Læs mere HER.

I perioden 2018-2024 gennemfører vi Sangglad Mini, som tilsvarende klæder vuggestuepersonale og dagplejere på til at integrere sang i hverdagen med de 0-3-årige børn. Læs mere om Sangglad Mini HER.

Du kan læse meget mere om Sangglad og Sangglad Mini og finde gratis materialer på www.sangglad.dk

 

Vi har i Nordbakkens Børnehus brugt projekt Sangglad til at skabe et fælles fundament i det pædagogiske arbejde i hele institutionen. Vi bruger det bl.a. til at skabe den daglige struktur og rutiner, og det er fællesnævneren gennem hele vores pædagogiske læreplan.

Vi kan mærke, at det styrker barnets sproglige udvikling, det udvikler de sociale kompetencer, og det styrker i særdeleshed fællesskabet. Børnene møder hinanden i nye fællesskaber, når de spontant synger i de ikke voksenstyrede aktiviteter. Vi oplever, at børnene udvikler et andet sprog end talesproget gennem fagter og grimasser, som de har lært gennem sangene.

Kamilla Seerup Daginstitutionsleder, Nordbakkens Børnehus

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus