Sangglad

Sangglad – en vej til gode børneliv

Sangglad-projektet bidrager til glade, kreative børneliv gennem et kvalificeret arbejde med sang og bevægelse.

Projektet, Sangglad, er for daginstitutioner, som vil give sangen en helt central plads i børnenes dagligdag – fordi sang er en vej til gode børneliv.

Sangens Hus samarbejder med pædagoger og ledere om at udvikle deres kompetencer i forhold til at synge med børnene. Samtidig skaber vi gode vaner omkring sangen i dagen, ugen og året. 100 sangglade institutioner, sangkraftcentre, musikskoler, kommuner m.fl. deltager i projektet.

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Hvorfor projekt Sangglad?

Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge sammen knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. Det åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Målsætningen med Sangglad er derfor at skabe mere og bedre sang i børnehaverne, større sang- og musikforståelse og et bredere kendskab til den danske sangskat både blandt børn og voksne. Vi vil udvikle og certificere 100 sangprofilbørnehaver med i alt ca. 40.000 børn og etablere stærke lokale og regionale pædagogiske netværk omkring den sangfaglige indsats. Det indbefatter bl.a. også digitale løsninger, der understøtter barnets møde med sang. Viden om børnestemmen og sangen er overlægger for arbejdet med læreplanstemaer.

Du kan hente oversigten over udviklings- og certificeringsprocessen HER

Det samlede budget for projektet lyder på 24 mio. kr., hvoraf Nordea-fonden bidrager med 16,9 mio. kr. og kommuner med 7,1 mio. kr.

Projektet løber fra 2016-2023

Du kan læse meget mere og finde gratis materialer på www.sangglad.dk

Vi har i Nordbakkens Børnehus brugt projekt Sangglad til at skabe et fælles fundament i det pædagogiske arbejde i hele institutionen. Vi bruger det bl.a. til at skabe den daglige struktur og rutiner, og det er fællesnævneren gennem hele vores pædagogiske læreplan.

Vi kan mærke, at det styrker barnets sproglige udvikling, det udvikler de sociale kompetencer, og det styrker i særdeleshed fællesskabet. Børnene møder hinanden i nye fællesskaber, når de spontant synger i de ikke voksenstyrede aktiviteter. Vi oplever, at børnene udvikler et andet sprog end talesproget gennem fagter og grimasser, som de har lært gennem sangene.

Kamilla Seerup Daginstitutionsleder, Nordbakkens Børnehus

Sangens Hus - Kilden Tommerup II

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus