Sangglad Mini

Sangglad Mini – en god start på livet

Sangglad Mini er for de 0-3-årige og deres professionelle voksne. Visionen er at bidrage til en god start på livet med sang samt at skabe ”Små Synger Sammen”-dagen.

Sangglad Mini er et nationalt projekt med mange aktører. Vi samarbejder med dagplejere, pædagoger, forældre og ledere om at udvikle kompetencer i forhold til at synge med helt små børn. Samtidig skaber vi gode vaner omkring sangen i dagen, ugen og året.

300 dagplejere, 10 vuggestuer, og 50 vuggestuegrupper, 20 familiegrupper, sangkraftcentre, musikskoler, kommuner m.fl. deltager i projektet.

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus

Hvorfor Sangglad Mini?

De første 100 dage af et barns liv er afgørende for deres videre udvikling og trivsel, og her kan sang spille en positiv rolle.

Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge sammen knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. Det åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Målet med Sangglad Mini er derfor at skabe mere og bedre sang for de 0-3-årige og deres voksne. Ved projektets afslutning er der certificeret 300 dagplejere, 10 vuggestuer og 50 vuggestuegrupper. Der er oparbejdet ny viden om, hvordan man kan bidrage væsentligt til en god start på livet med sang og bevægelse. Derudover er der skabt fokus på Små Synger Sammen-dagen som en festdag for landets yngste borgere, og dagen bruges til at sætte fokus på sang som en del af det gode børneliv. Målet er, at ca. 30.000 børn mellem 0-6 år deltager på dagen. På Små Synger Sammen-dagen den 8. september var der godt 38.000 tilmeldte til dagen.

Det samlede budget for projektet lyder på 28 mio. kr., hvoraf Nordea-fonden bidrager med 9,7 mio. kr. og kommuner med 18,3 mio. kr.

Projektet løber fra 2020-2024

Du kan læse meget mere og finde gratis materialer på www.sangglad.dk

Det er dejligt at sangglad mini er bundet op på den styrkede pædagogiske læreplan – det gør det nemt at arbejde med. – Marianne Halgaard

Sangglad mini er med til at skabe en tydelig, tryg ramme for nye børn. – Diana Freiheit  

Sangglad Mini

Foto: Ard Jongsma for Sangens Hus