Sangglad Familie

Sangglad familie – en del af Sangglad Mini

Sangglad Familie er en del af Sangglad Mini – mere specifikt er det faciliterede sangfællesskaber for hele familien. Projektet har til formål at udvikle en model for sangligt samvær, som er meningsfuldt og udviklende for familien og som kan bidrage til den langsigtede trivsel.

Sangglad Familie er for familier med børn i alderen 0-3 år. Søskende er også velkomne. Sangkonsulenternes rolle er at opkvalificere sundhedsfagligt personale til at varetage den sanglige og musikalske kvalitet i familiegruppen. Der er fokus på diversitet i grupperne f.eks. køn, etnicitet og geografi. Der vil desuden være fokus på fars aktive deltagelse i forhold til de yngste børn og på relationer og horisontal læring børnene imellem.

Sangglad Familie samarbejder med sangkraftcentre, kommuner, foreninger, boligforeninger, frivilligcentre, institutioner og andre, som måtte være interesseret i familiegrupper

Hvorfor Sangglad Familie?

De første 100 dage af et barns liv er afgørende for deres videre udvikling og trivsel, og her kan sang spille en positiv rolle.

Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge sammen knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. Det åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Målet er derfor at udvikle en model for sangligt samvær, som er meningsfuldt og udviklende for familien og som kan bidrage til den langsigtede trivsel. Der er tale om et pilotprojekt for at udvikle konceptet med særlig fokus på forskellige forankringsmuligheder og derefter at udbrede det i mange kommuner.

Sangglad Familie er en del af Sangglad Mini. Del-budgettet for projektet lyder på 2.1 mio kr. hvoraf Nordea-fonden bidrager med 1.044.344 kr. og kommuner med 1.073.000 kr.

Projektet løber fra 2020-2024

Du kan læse meget mere og finde gratis materialer på www.sangglad.dk