Sangglad Familie

Sangglad Familie – en del af Sangglad Mini

Sangglad Familie er et pilotprojekt under Sangglad Mini. Projektet har til formål at undersøge, hvordan man bedst muligt klæder hele familien på til at synge mere derhjemme.

De første 100 dage af et barns liv er afgørende for deres videre udvikling og trivsel, og her kan sang spille en positiv rolle. Derfor er tanken, at Sangglad Familie skal klæde hele familien godt på til at få sunget mere derhjemme. Dette gøres via en model for sangligt samvær, som er meningsfuld og udviklende for familien, og som kan bidrage til den langsigtede trivsel.

Sangglad Familie er for familier med børn i alderen 0-3 år. Søskende er også velkomne. Sangkonsulenternes rolle er at introducere og implementere sang i familierne via fælles workshops med tid imellem hver workshop til at øve sig derhjemme. Der vil desuden være fokus på begge forældres aktive deltagelse i forhold til de yngste børn og på relationer og horisontal læring børnene imellem.

Sangglad Familie samarbejder med sangkraftcentre, kommuner, foreninger, boligforeninger, frivilligcentre, institutioner og andre, som måtte være interesseret i at facilitere workshops for familierne.

Sangglad Familie er en del af Sangglad Mini, som er støttet af Nordea-fonden. Del-budgettet for projektet lyder på 1.044.344 kr.

Projektet kører i 2024.

Hvorfor Sangglad Familie?

Sang og musik er naturlige udtryksformer, der skaber glæde, energi og fællesskab for alle børn, og som tilmed har dokumenteret positive sideeffekter på en lang række områder fra indlærings- og koncentrationsevne til sociale kompetencer. Sang og det at synge sammen knytter bånd mellem børn og voksne og bygger bro mellem generationer. Det åbner for oplevelser, refleksion, samhørighed og kulturel forståelse i forhold til traditioner, højtider, historie og fælles oplevelser.

Du kan læse meget mere på www.sangglad.dk/sangglad-familie