Sangfællesskaber for alle

Sang er en hjerteåbner. Erfaringen og forskningen viser, at sang er et af de bedste midler til at knytte mennesker sammen. Når vi synger sammen, skaber vi nemlig hurtigt et stærkt fællesskab, og det er netop projektets formål at skabe positive sangfællesskaber for alle i Danmark.

I 10 nye sangfællesskaber fordelt i hele Danmark mødes nydanskere og gammeldanskere og synger sange fra hele verden. Det er ideen bag et nyt projektsamarbejde mellem TrygFonden, Lærdansk, Sangkraftcentrene i Danmark og Sangens Hus. 

25 sangfællesskaber i 2024 

Første del af projektet med 10 sangfællesskaber løber frem til 2021. I begyndelsen af 2019 starter de første tre sangfællesskaber i Aarhus, Odense og Herning. I 2020 starter syv nye sangfællesskaber i Danmark. Herefter er det planen at åbne op for yderligere 15 sangfællesskaber med projektets 2. del, som søges finansieret. Målet er, at vi i alt har 25 nye sangfællesskaber i Danmark i 2024.

Find de nuværende sangfællesskaber her.

Frivillige sangledere er i spidsen for sangfællesskaberne

Sangfællesskaberne er drevet af lokale, frivillige sangledere, der brænder for sang og samhørighed mellem mennesker. Sanglederne er løbende på weekendworkshops, hvor de lærer om temaer som krop og stemme, indstuderingsmetoder, fællesskab, frivillighed og motivation. Uddannelsen af sanglederne er med til at sikre en høj faglighed og forståelse både i forhold til sang og fællesskab på tværs af kulturer. Det giver sanglederne de bedste forudsætninger for at skabe gode rammer for og indhold i sangfællesskaberne.

Ti sangledere er klar til at stå i spidsen for de nye sangfællesskaber

”Jeg har altid haft en interesse for musik og for korsang og været fascineret af dirigentens arbejde. Gennem projektet, tror jeg, at jeg udvider min horisont for mennesker og musik. For lige meget hvem du er, og om du kan sproget, så er vi sammen om at synge, og det er derfor jeg gerne vil være sangleder.”

Priscilla, sangleder i Herning

Vil du være med til at synge? 

Det er gratis at være med i sangfællesskaberne. Vi synger sange fra hele verden, griner, snakker og bliver en del af hinandens netværk. Når du synger i et sangfællesskab, møder du både ny- og gammeldanskere. Hvert sangfællesskab mødes i ca. 1½ time mindst 12 gange hvert halve år. Vil du være med, så kontakt sangfællesskabet på forhånd eller vær spontan og mød op og syng med. 

Find nærmeste sangfællesskab her.

”Det er et godt projekt, fordi vi trænger til at samles i Danmark og mødes igen på tværs. Vi er så adskilte i vores samfund både aldersmæssigt og i det hele taget. Vi bevæger os tit i grupper, der minder om os selv. Vi får de samme impulser, danner os de samme meninger og træffer måske også de samme valg. Men det er så berigende at møde andre.” 

Stinne, sangleder i Odense.