Sangens Hus modtager Lions Pris 2015
Tilbage til oversigten

Sangens Hus modtager Lions Pris 2015

Lions Danmark giver 500.000 kr. til Sangens Hus’ projekt om sang som redskab til inklusion af udsatte børn og unge.

Pressemeddelelse 10. juni 2015:

Kan det at synge i kor have indflydelse på børns livskvalitet og hjælpe til inklusion af udsatte unge? Det spørgsmål vil Sangens Hus i de kommende tre år sætte fokus på, i en landsdækkende undersøgelse af forskningsmæssig karakter. Projektet skal indsamle og formidle viden om, hvordan sangen kan være med til at øge selvværdet og livsdueligheden hos udsatte børn og unge.

Lions Pris 2015 blev onsdag middag uddelt på Fredensborg Slot af HKH Prins Henrik, der er protektor for Lions Club Danmark. Og modtager Mads Bille, der ud over at være kunstnerisk leder af Sangens Hus også er mangeårig leder af Herning Kirkes Drengekor og Den Jyske Sangskole, glæder sig over muligheden for nu at kunne kortlægge erfaringer fra hele landet og formidle resultater og redskaber, som kan komme mange flere børn og unge til gavn fremover:

”Vi har igennem flere år set, hvordan udsatte børn og unge har fundet en vej gennem livet ved at blive inkluderet i sanglige fællesskaber. Blandt andet har vi i mit eget drengekor flere medlemmer, der uden for korets rammer slås med de udfordringer, diagnoser som asperger, autisme og ADHD giver. Men i kor-sammenhænge fungerer de på lige fod med alle andre. Med hjælp fra Lions Club Danmark og den halve million kroner kan vi nu få samlet de erfaringer, der er spredt ud over landet og komme fra mavefornemmelse til viden om, hvad det er, der virker. Målet er i sidste ende at kunne give mange flere udsatte og diagnosticerede børn øget selvværd gennem sangen,” siger Mads Bille.

Fra Kurt Korsbæk, formand for Lions Pris udvalget, lyder det: “Hvis Lions på nogen måde kan være med til at forbedre livet for fremtidens børn med psykiske udfordringer, så føler vi, at Lions Prisen er vel anbragt – Og med ildsjælene i Sangens Hus som projektdeltagere, har vi fundet nogle dygtige medspillere.”

Sangens Hus tildeles Lions Pris 2015 til at finansiere en forskningsmæssig undersøgelse af ”Sang som redskab til integration af udsatte børn og unge”. Derudover skal projektet udvikle redskaber, så kor over hele landet kan arbejde mere målrettet med inklusion af mennesker med psykiske udfordringer. Der er sat tre år af til projektet.

”Man har tidligere på TV kunnet følge for eksempel Mich “Cutfather” Hansen og hans arbejde med fem unge mennesker, der gennem musikken fik mere styr på deres Tourettes Syndrom. Og dirigenten Frans Rasmussen, der blandt andet stod i front på serien ”Stemmer fra Vollsmose”, hvor beboere i den belastede Odense-bydel sang sig til større forståelse og naboharmoni. Uden for TV-skærmene er Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel et stærkt eksempel på, hvordan indsatte mødes om sangen som en kraft, der kan ændre folks liv. Og helt aktuelt er nogle af landets sprogcentre begyndt at få øjnene op for, at det bliver lettere at lære dansk, når man synger. Så der er masser af erfaringer rundt omkring. Nu får vi for første gang mulighed for at samle dem i et fælles fundamentet for forskning på området”, siger Mads Bille.

—-

Den humanitære organisation Lions Danmark uddeler hvert år Lions Pris som støtte til enkeltperson(er), institution(er) og lignende for derved at bidrage til fremme af forsknings- og/eller udviklingsarbejder af medicinsk, kulturel og social art på nationalt plan til fremme af levevilkårene for danske borgere.

Man kan ikke søge om at modtage prisen – den bliver givet på baggrund af indstillinger fra de lokale Lions-klubber rundt omkring i landet. Det er også de lokale klubber, der bidrager til prisen økonomisk. Lions Pris 2015 bliver tildelt Sangens Hus på baggrund af en indstilling fra Lions Klub Herning.

Lions Pris uddeles hvert år i juni måned af Lions Danmarks protektor HKH Prins Henrik. Igennem årene har Lions Pris uddelt næsten 11 millioner kroner. Læs mere om prisen og tidligere uddelinger på www.lions.dk/Lionspris.

 

 

 


Tilbage til oversigten