Sangens Hus’ bredde/elite-politik

Sangens Hus’ bredde/elite-politik

Formålet med den formulerede bredde/elite-politik er at beskrive, hvordan Sangens Hus forholder sig til feltet i sine projekter.

Sangens Hus mener:

 • at bredde og elite er lige væsentlige fokusområder.
 • at hverken bredde eller elite er knyttet til én speciel musikgenre.
 • at bredde og elite er hinandens forudsætninger.
 • at der skal være en vedvarende refleksion omkring, hvordan man kan tale om og arbejde med bredde og elite inden for sang.

Sangens Hus arbejder for:

 • at der sættes ambitiøst fokus på både bredde og elite.
 • at der sættes ambitiøst fokus på synergien mellem bredde og elite.
 • at der sættes ambitiøst fokus på potentialeområdet, dvs. zonen mellem bredde og elite.
 • at fremme det strategiske arbejde inden for breddeområdet, potentialeområdet og eliteområdet for både individer og sangmiljøer.
 • at fremme positive udviklinger inden for de samfundsmæssige strukturer (lovgivning mm.).

BREDDE

Sangens Hus vil bidrage til at den brede folkelige sang styrkes og udvikles.

 • Definition: Med bredden forstår vi alle former for sang i alle sammenhænge og med/for alle aldersgrupper.
 • Fokus: I breddeområdet har Sangens Hus fokus på samvær og syngelyst.
 • Opgaver: Sangens Hus har til opgave at facilitere og initiere forskelligartede breddeprojekter over hele landet.

POTENTIALE

 • Definition: Med ”en elev med potentiale” forstår vi en elev, der udforsker de muligheder, der ligger i at videreudvikle sig inden for sang, både fagligt og personligt.
 • Fokus: I potentialeområdet har Sangens Hus fokus på at understøtte at der findes muligheder og miljøer for de personer, der ønsker at udforske deres og sangens potentiale.
 • Opgaver: Sangens Hus vil understøtte mødet mellem rollemodeller og de, der overvejer at arbejde videre med sangens muligheder.

TALENT/ELITE

 • Definition: Med et talent forstår vi en elev, der arbejder målrettet, ambitiøst og fokuseret med sang.
 • Fokus: På talentområdet har Sangens Hus fokus på, at de talenter, der kan og vil udvikle sig elitært inden for sang, skal have de bedst mulige rammer og muligheder for at gøre det.
 • Opgaver: Sangens Hus vil arbejde for at der sættes fokus på både elevens og underviserens udvikling og potentiale.