Sangens Hus årsrapport 2021

Sangens Hus årsrapport 2021

Tilbage til fællesskabet

Ovenpå endnu et år med restriktioner og nedlukninger står vi med en ungdomsgeneration, der i lang tid fremover kan være påvirket i forbindelse med uddannelser og i deres sociale liv af de udviklingsmæssige bremser, som de store coronanedlukninger har medført. Mangel på godt fællesskab er simpelthen meget skadeligt. 2021 var også året, hvor Sangens Hus udkom med en større kortlægning af dansk korliv. Blandt kortlægningens mange fund kunne man læse om kordeltagernes oplevelser af fysiske, mentale, følelsesmæssige og sociale gevinster fra koraktiviteterne. Kordeltagelse skaber tydeligvis langvarige og stabile fællesskaber. Disse resultater giver håb om, at vi med sangen som redskab kan være med til rette op på de mange måneder med nedlukning.

Selvom endnu et år med corona kan mærkes på Sangens Hus’ økonomi, har de trivselsmæssige følger af coronanedlukningerne også understreget, at behovet for Sangens Hus aldrig har været større. Et mål i 2022 er derfor at fremtidssikre Sanges Hus og alt vores arbejde med nye bevillinger fra stat og fonde.

Læs bl.a. om:
• Overblik og resultater
• Økonomisk status
• Status på projekter

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN – KLIK HER