Sangen Genforener 2020

Sangen Genforener 2020

Sangens Hus markerer 100 året for genforeningen med projektet Sangen Genforener 2020.

Projektet indeholder mange forskellige tiltag, der viser hvordan sangen havde og stadig har stor betydning for særligt grænseegnene.

”Med Sangen Genforener formidler vi sangens betydning for fællesskab, kultur og identitet før, under og efter genforeningen. Vi er stolte af at sangen er med til at bygge bro og fællesskaber – for når vi synger sammen, hører vi sammen.”

– Helle Ohrt, projektleder i Sangens Hus

Sangen Genforener 2020 er blevet til i et samarbejde med Sangens Hus og Genforeningen 2020, og støttes af Kulturministeriets og Folketingets pulje til markering af Genforeningsjubilæet 2020, Region Syd, Grænseforeningen, Augustinus Fonden & William Demant Fonden.

Grundfortællingen

Sangen Genforener har i forbindelse med projektet fået udarbejdet en grundfortælling om sangens betydning for den kulturelle identitet i grænselandet før, under og efter genforeningen.

Grundfortællingen er udarbejdet af Elsemarie Dam Jensen fra Museum Sønderjylland. Grundfortællingen og en dertilhørende bruttosangliste, til inspiration, er tilgængelig på www.videncenterforsang.dk og kan frit benyttes af alle, der ønsker mere viden om sangens betydning for genforeningen.

Læs grundfortællingen her.

Find Bruttosanglisten her

Hvad kan du opleve?

Skolekoncerter
Levende Musik i Skolen har planlagt en skoleturné i hele landet med genforeningen som gennemgående tema. Trio Zenobia er udvalgt af Levende Musik i Skolen til at varetage turnéen og grundfortællingen fra Sangens Hus er brugt som forlæg til udarbejdelse af inspirationsmateriale til turnéen.

Læringsmaterialer til skoler
Sangen Genforener 2020 understøtter også her den samlede markering af genforeningen ved at udarbejde undervisningsmateriale, der igen trækker på samme grundfortælling om sangens betydning for den kulturelle identitet. Materialet til udskolingen er udarbejdet af Videncenter for Sang mens Lars Damkjær, Lektor på Sønderborg Statsskole, har udarbejdet undervisningsmateriale til ungdomsuddannelserne.

Materialet er tilgængeligt på Videncenter for Sang.

Podcast
Få lyden af Sangen Genforener 2020 i ørerne med to forskellige podcast serier. I en længere podcast tager vi med de to anerkendte radiojournalister Rikke Houd & Katrine Nyland på rundrejse i Sønderjylland. De sætter spot på genforeningen set både med et historisk og nutidigt perspektiv med sangen som omdrejningspunkt blandet med finurlige historier fra Sønderjylland.

Lyt til podcasten her.

Få historien om de mange sange og særlige sangtraditioner, der har præget ikke bare Sønderjylland men også resten af landet. Fra de store sangerfester i Slesvig i 1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til genforeningen i 1920 skabtes der et væld af sange, der relaterer sig særligt til Sønderjylland.

I de korte podcast – “Krig, håb og genforening” – fortæller Katrine Nyland Sørensen historien bag en lang række af de mest betydningsfulde sange.

Sangerfest på Skamlingsbanken

I lyset af COVID-19 har det ikke været muligt at gennemføre den planlagte Sangerfest på Skamlingsbanken i 2020. Sangens Hus og Kolding Kommune har derfor i fællesskab besluttet at flytte arrangementet til den 14. august 2021.

Som en del af den historiske markering genopliver vi traditionen med en stort anlagt Sangerfest, i de – til den tid nyrenoverede og historiske rammer på Skamlingsbanken.

Her samler vi hundredevis af korsangere fra hele landet. Kolding Kommune er vært, mens Sangens Hus er ansvarlig for det indholdsmæssige. Koncertprogrammet byder på en buket af oplevelser, foredrag, fællessang, Københavns Drengekor, Opera på Grænsen med uddrag fra “Grænsemageren” af Bo Gunge, det anerkendte professionelle kor Musica Ficta, Den Danske Salmeduo og selvfølgelig Slesvigske Musikkorps. Sangerfesten afsluttes med et stort fælleskor af korsangere fra hele Danmark, som koordineres i samarbejde med KOR72 og SyngDanmark, her opføres bl.a. Genforenings-potpourri af Lasse Toft Eriksen.

Dagen vil også byde på mindre arrangementer. Her kan bl.a. opleves  fællessang, foredrag, minikoncerter, og forskellige udstillinger med relation til jubilæet vil gæste arrangementet. Sæt kryds i kalenderen den 14. august 2021 og vær med til at fejre begivenheden. Vi glæder os til at se jer.

CD-udgivelse
De Syd- og Sønderjyske Sangkraftcentre i Sønderborg, Haderslev og Esbjerg samt Sønderjyllands symfoniorkester har indspillet en fælles CD med ca. 12 værker, der alle relaterer sig til genforeningsjubilæet 1920-2020. CD’en skal synliggøre, den fortsat levende og aktive sangkultur i det syd- og sønderjyske, hvor børn, unge og voksne mødes i et særligt fællesskab.

CD’en understøttes af en informativ booklet omhandlende de historiske begivenheder, og sangens betydning før, under og efter Genforeningen.

Foredrag-& Fællessangskoncerter
Sangen Genforener 2020 er en landsdækkende markering, som publikum kan opleve gennem sang og kulturformidling i en række fællessangs- og foredragskoncerter hos de lokale sangkraftcentre og kulturinstitutioner. Ved at formidle landsdækkende arrangementer som markerer 100-året for Genforeningen, styrker vi ikke alene forståelsen for sangens rolle omkring 1920, vi styrker også fællesskabet i dag og traditionen for fællessang, som binder historiske begivenheder sammen med nutiden og fremtiden.

Sangens Hus formidler i løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 en række landsdækkende fællessangs- og foredragskoncerter, som kombinerer historieformidling og fællessang. Alle arrangementer bygger også her på grundfortællingen og bruttosanglisten med særlig relation til tiden før og efter Genforeningen.

Udover de højt profilerede sangkraftcentre, er der også mulighed for at ensemblerne Zenobia, Den Danske Salmeduo samt duoen Jesper Hindø/Martin Schack formidler koncerter. Disse grupper samarbejder med hver deres formidler, Elsemarie Dam Jensen, Karen Hanne Munk og Claus Jacobsen.

 

Se mere om koncertforedrag med ensemblerne på Videncenter for Sang.