Sang og musikvejleder

Efteruddannelse til faglig vejleder i musik, sang og bevægelse

Et tilbud om kompetenceløft til de mange dygtige og engagerede musiklærere i folkeskolen, som udviser et højt musikfagligt og pædagogisk overskud samt evner for at kunne vejlede kollegaer. Andre og tilsvarende forudsætninger kan optages på baggrund af en realkompetencevurdering.

Musiklæreren opkvalificerer sig til at vejlede kollegaer i at målrette, planlægge, udføre og lede musikundervisningen og øvrige sang- og bevægelsesaktiviteter på skolen. Uddannelsesforløbet vil dels fokusere på, hvordan man bedst coacher og vejleder andre, og dels på, hvordan man bedst videregiver faglig erfaring og metoder ift. læringsmålsorienteret undervisning og varetager rollen som tovholder for hele skolens sang- og musikkultur.

MODULER JYLLAND
Uddannelsesforløbet udvikles i et samarbejde mellem Sangens Hus og VIA UC. Modulerne afholdes i Herning.

Forløbet indeholder fire moduler. Læs oversigten over de fire moduler i Jylland her.

Detaljerede modulbeskrivelser:

1. Musiklæreren som tovholder for hele skolens musikkultur (Praksismodul, Sangens Hus)

2. Musikpædagogik, tonet med vægt på vejledning, sang og bevægelse (PD modul, 10 ECTS)

3. Faglig vejledning i skolen (PD modul, 10 ECTS)

4. Udviklingsprojekt på egen skole (praksismodul med vejledning, Sangens Hus)

Detaljerede modulbeskrivelser af hver enkelt modul følger. Opdateres løbende.

 

MODULER SJÆLLAND
Uddannelsesforløbet udvikles i et samarbejde mellem Sangens Hus og VIA UC, og udbydes desuden i samarbejde med UCSJ. Modulerne afholdes i Roskilde.

Forløbet indeholder fire moduler. Læs oversigten over de fire moduler på Sjælland her.

Detaljerede modulbeskrivelser:

1. Musiklæreren som tovholder for hele skolens musikkultur (Praksismodul, Sangens Hus)

2. Musikpædagogik, tonet med vægt på vejledning, sang og bevægelse (PD modul, 10 ECTS)

3. Faglig vejledning i skolen (PD modul, 10 ECTS) (Roskilde, startdato 1. september 2018)

4. Udviklingsprojekt på egen skole (praksismodul med vejledning, Sangens Hus)

Detaljerede modulbeskrivelser af hver enkelt modul følger. Opdateres løbende.

 

TILMELDING
Her er tale om et pilotprojekt, som indtil videre kun udbydes med opstart i efteråret 2018.

Der er i alt 20 pladser på landsplan, fordel med 10 pladser i Jylland, og 10 pladser på Sjælland. Det er målet, at samle flere sang og musikvejledere i samme kommune, så vejlederne kan sparre indbyrdes og blive del af kommunens vejledernetværk. Pt. koncentreres pladserne i Herning og Ikast-Brande Kommune, samt Roskilde Kommune. Øvrige interesserede er velkomne til at henvende sig. Se kontakt.

Det er gratis at deltage. Deltagergebyret dækkes af projekt Sang, bevægelse og læring, som indgår i A. P. Møller Fondens folkeskoledonation. Deltagernes transport og vikartimer er ikke dækket.

Henvendelser angående sang- og musikvejlederuddannelsen kan ske til projekteder Katrine Høgenhaug Bæk på katrine@sangenshus.dk