Sang, bevægelse og læring – inspiration, kompetencer og arbejdsglæde i musikundervisningen

Tak fordi du vil læse mere om den største samlede opgradering af musiklærere i folkeskolen, som til dato er gennemført i Danmark!

I Sang, bevægelse og læring arbejder Sangens Hus indtil videre sammen med musiklærere fra 21 kommuner om at udvikle deres undervisning. Vi arbejder med actionlearningsforløb med udgangspunkt i den enkelte lærers styrker og ønsker. Vi nærmer os 200 kursister og vi skal hilse at sige, at der er masser af god energi derude – og masser af solide udfordringer.

Udfordringerne:

  • Musiklærernes varierende håndværksmæssige færdigheder, begrænset tid til forberedelse og en spændende og særdeles ambitiøs læreplan, som spænder fra folkedans til komposition over Bach og auditiv analyse og rytmisk sammenspil.
  • Den relationsbårne (ord-afhængige) klasserumsledelse som er nyttig i andre fag kommer til kort, når man har et fag som fordrer mindre tale og mere sang og spil, og når man måske oven i købet kun ser børnene 1-2 gange om ugen.
  • Den tredje, måske lidt diffuse, er splittelsen mellem musikfaget som ”glæde og væren” og musikfaget som ”æstetik og læring”. Denne udfordring kommer fx til udtryk når en musiklærer ønsker at arbejde med et popnummer som musikalsk, sprogligt og teknisk er langt over børnenes niveau, for at fange dem der hvor de er, eller når man vil arbejde helhedsorienteret, snarere end at sikre at fundamentet er på plads før man bygger ovenpå.

Løsning: Vi har en løsning som fungerer godt på mange skoler, her får du et indtryk:

Det første vi gør er at skabe et netværk med andre musiklærere og med en sangkonsulent, som kan både det musikfaglige og den musikalske klasserumsledelse, og som kan hjælpe andre med at udvikle sig. Så tager vi en samtale om, hvad en enkelte lærer er allerbedst til. Det er udgangspunktet.

Derefter fylder vi på med velbegrundede læringsaktiviteter, refleksion, undervisningsdifferentiering, musikalsk klasserumsledelse og solosang og hjælper helt konkret, ude på skolen, læreren med at skabe den nødvendige udvikling i musikkulturen, børnenes forventninger og i lærerens egne færdigheder. Vi parkerer måske sammenspil for en tid, vi viser vej væk fra klaveret og vi hjælper med at ordne helheden i overskuelige klodser, så både læreren selv og børnene kan overskue sammenhæng og progression.

Vi dækker 70% af læreplanen fagligt og 100% metodisk og didaktisk – og vi ser lærerne få nyt og større mod på faget og fremtiden.

En deltager skrev i evalueringen af sit forløb at ”alle fortjener at få dette tilbud i løbet af deres karriere”.
Hele 98% af deltagerne er meget eller rigtig meget tilfredse med forløbet.

Ikke noget quick-fix

Sang, bevægelse og læring er ikke et quick fix. Det tager et skoleår, koster vikartimer til 5 kursusdage og en kursusudgift på 11.800 kr. + moms – og så kræver det en lærer, som er med på det fælles projekt.

Til gengæld får din medarbejder:

  • 5 praktiske kursusdage på små hold med 2-3 undervisere
  • 4 besøg af sangkonsulenten i den faste musiktime + efterfølgende sparring samt opfølgende mail
  • 15 x 30 minutters sangundervisning (enetimer) som så vidt muligt varetages inden for kommunens grænser (SBL uden solosang: 7.500kr + moms)
  • Netværk, materialer og online-ressourcer
  • Samt ikke mindst oplevelsen at musikfaget bliver anerkendt og styrket til gavn for læreren, eleverne og hele skolen

Læs mere og hent kursusbeskrivelsen HER

Gå direkte til tilmelding HER