Sang, bevægelse og læring får stor anbefaling med på vejen fra musiklærere
Tilbage til oversigten

Sang, bevægelse og læring får stor anbefaling med på vejen fra musiklærere

Projekt Sang, bevægelse og læring har siden 2016 holdt kursusforløb for musiklærere og -pædagoger i folkeskolen, og nu ligger evalueringen for projektets fjerde år klar.

”Jeg vil i den grad anbefale dette kursus – både til kollegaer og til andre skoler – både uddannede og ikke-uddannede musiklærere kan have gavn af dette kursus.”

Sådan skriver en kursist i evalueringen efter et års forløb på Sang, bevægelse og læring (SBL). Evalueringen tager udgangspunkt i undervisningsåret 2019-2020, projektets kursusår 4, og det er tydeligt, at alle deltagere har oplevet stor glæde og udbytte af kurset. I hvert fald svarer alle, at de vil anbefale et kursus i Sang, bevægelse og læring til en kollega.

”Det bedste kursus jeg nogensinde har været på – sagt på jysk!”

”Alle musiklærere burde have kurset”.

Deltagere oplever større selvtillid og højere faglighed

SBL-kurset har bidraget til, at flere musiklærere føler sig bedre rustet i bl.a. at lede og strukturere undervisningen, de oplever større ro og glæde blandt eleverne, og for mange er kvaliteten i deres musikundervisning også blevet bedre. Samtidig har kurset øget deltagernes selvværd og identitet som musiklærere.

”Masser af glæde og energi, mindre spildtid og uro. Vi når mere/længere på en time end før.”

”Det er tydeligt, at jeg har fået flere børn med i undervisningen. Der er ro og koncentration.”

”Jeg har fået meget mere faglig selvtillid især omkring kvaliteten af undervisning i sang, som jeg næsten havde opgivet til fordel for aktivitet og leg i musiktimerne.”

Sang knytter børnene sammen og gør dem glade

Også eleverne får stort udbytte af den musikundervisning, de får af lærere, der har deltaget i et SBL-kursus. Det er især fællesskabet og glæden ved at synge, der bliver nævnt.

”[…] Det er sjovt og hyggeligt, fordi man er sammen. Sammen om at synge. […]”

”Vi havde ikke det bedste fællesskab i 4. klasse, men nu er både pigerne og drenge bedre venner også med hinanden.”

Børnene tør mere og synger mere, også på gangene, og de er blevet mere bevidste om deres egne stemmer.

”Man kan høre til morgensang, at 4. klasserne ikke synger så meget som os 5. klasser. Vi har vænnet os til det, og vi har lært, at man ikke skal være bange for at lave fejl. […] Vi gir’ den gas, når man synger.”

Nyt kursusforløb starter op til januar

I skoleåret 2020/21 udbydes et nyt helårsforløb i Sang, bevægelse og læring for musiklærere og pædagoger i flere kommuner. På grund af COVID-19 er kursusstart sat til januar 2021, så kurset nu forløber over to skoleår. Kurset varetages af Sangkraftcentrene i Danmark. Tilmeldingsfristen er 15. november 2020, eller så længe der er ledige pladser på et hold.

Læs kursusbeskrivelsen for 2021 her.

Tilmeld dig kursusstart i januar her.

Ny metodebog klar til foråret 2021

Vi er i fuld gang med at skrive en bog om glade stemmer i skolen. Bogen vil indeholde metoder og tilgange til musikfaget i folkeskolen og supplerer kurset i Sang, bevægelse og læring. Vi forventer, at bogen udkommer i foråret 2021.

Sang, bevægelse og lærering er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet eller kursusforløbet i 2021, kontakt projektleder Helle Ohrt på tlf. nr.: 30 57 29 10 eller mail: helle@sangenshus.dk.


Tilbage til oversigten