Sang, bevægelse og læring – årskurser

Sang, bevægelse og læring (SBL) – årskurser

Vores årskurser i SBL er kompetenceudviklingsforløb målrettet musiklærere og pædagoger, der varetager musikundervisningen og musikaktiviteter i skolen.

Hvad er et årskursus i SBL?

På et årskursus i SBL omsætter vi teori til praksis med fokus på metoder til at tilrettelægge og lede målrettede og varierede sang- og bevægelsesaktiviteter og giver bevidsthed om din egen og børns stemmebrug. Der bliver også lagt vægt på didaktik og refleksion over dig som  musiklæreren/pædagogen i rollen som læringsleder og fagperson og som katalysator for elevernes udvikling.

Kursusdagene er praksisorienterede med mulighed for selv at afprøve øvelser og metoder inden for emner som krop og stemme, indstudering af sange, puls og rytme samt opbygning af den gode musiktime. Det er også på kursusdagene, at du får sangundervisning på hold.

Foruden kursusdagene kommer en sangkonsulent også på besøg ude i din undervisning, så konsulentstøtten kan tage udgangspunkt i dig og din hverdag og hjælpe dig med at få de nye metoder forankret i din daglige praksis.

Hvad indeholder kurset?

Kurset består af:

 • Fire kursusdage inkl. stemmetræning
 • Fire besøg i din undervisning samt sparring,
  som tilrettelægges individuelt

Du opnår øgede kompetencer indenfor:

 • Musikfaglig formidling til børn med fokus på samspillet mellem stemme, krop og bevægelse. Inddragelse af krop og bevægelse i musikundervisningen
 • Brug af egen stemme som undervisningsredskab og viden om børnestemmens udvikling. Opvarmning, stemmetræning og intonation i tæt sammenhæng med repertoire
 • Metoder til indstudering af nye sange og videreudvikling af kendte sange
 • Musiklærerrollen i relation til sang- og bevægelsesundervisning målrettet forskellige klassetrin og forskelligartede elever. Sætte klare læringsmål, planlægge aktiviteter, genkende tegn på læring og evaluere i et fremadrettet perspektiv
 • Refleksion over egen faglighed i forhold til at fremme såvel direkte sanglige og kunstneriske effekter som afledte effekter (bl.a. kognitiv udvikling, samarbejde, øget selvtillid)

Læs mere om kurset i kursusbeskrivelsen

Hvem er det til?

Årskurset er til dig, der underviser i musik i grundskolen – uanset om du er pædagog, nyuddannet eller erfaren musiklærer.

Vi har god erfaring med at differentiere kursets indhold, så alle kommer hjem med nye metoder og inspiration til deres undervisning.

Tid og sted for næste kursus

Årskursus for skoleåret 24/25 har opstart i Herning torsdag den 12. september.

Kursusdagene afholdes i : Korsalen, Sangens Hus, Nørregade 7D, 7400 Herning.

De fire kursusdage afvikles:

 • Torsdag den 12. september 2024
 • Torsdag den 14. november 2024
 • Torsdag den 6. marts 2025
 • Torsdag den 8. maj 2025

Udover de fire kursusdage får du fire besøg af en sangkonsulent ude på din skole. Besøgene aftales individuelt.

Tilmelding og betaling

Prisen for et årskursus med fire kursusdage inkl. stemmetræning og fire individuelle besøg af en sangkonsulent er 26.500 kr. ekskl. moms.

Kollegarabat: Få 3000 kr. i kollegarabat på hver tilmelding efter den første, hvis I tilmelder to eller flere fra samme skole. Husk, at I skal tilmelde jer individuelt.

Bekræftelse og faktura sendes ud efter tilmeldingsfristens udløb. Sangens Hus forbeholder sig retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristen udløb. Pladsen kan altid overdrages til en kollega.

Ved afbestilling efter tilmeldingsfristen faktureres deltageren 50 % af deltagergebyret. Afbestilles kurset mindre end en uge før kursets opstart, faktureres 75 % af deltagergebyret.
Hvis Sangens Hus er nødsaget til at aflyse en kursusdag, planlægges der en erstatning snarest muligt.

Tilmeld

Du tilmelder dig årskurset for skoleåret 24/25 HER. Hver opmærksom på, at dette er en forhåndstilmelding. Du modtager en endelig bekræftelse på, at kurset oprettes, og at du har fået en plads på det, umiddelbart efter tilmeldingsfristen. Sangens Hus forbeholder sig retten til at aflyse kurset ved for få tilmeldinger.

Deadline for tilmelding er mandag den 12. august.

Materiale

Materiale til kurset er inkluderet i prisen. Ved kursusstart får du udleveret et eksemplar af håndbogen, Glade Stemmer i Skolen.

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Sang, bevægelse og læring, er du velkommen til at kontakte:

SBL – årskurser udspringer af projektet, Sang, bevægelse og læring, som kørte i perioden 2016-2024. Grundet stor tilslutning har Sangens Hus valgt at fortsætte med at udbyde kurserne efter projektets afslutning.