Markering af reformationsjubilæet for kor

Markering af reformationsjubilæet for kor

Lørdag d. 28. oktober 2017 bliver en national fællessangsbegivenhed. På en og samme dag skal der være en masse korkoncerter og fællessang på torve og centrale pladser. Formålet er at synliggøre korlivet, fejre vores danske sangtradition og få en masse danskere til at synge sammen – og dermed også markere reformationsjubilæet. Det er i ugen op til både den store reformationsdag og til Spil Dansk-ugen. Er den dag udelukket at deltage i for jeres kor, er i velkomne til at vælge en dag i den efterfølgende uge (Spil Dansk-ugen).

Sangens Hus har fået lavet helt nye korarrangementer af fem salmer fra fem århundreder, som stilles frit til rådighed for korene. Arrangementerne er blandt andet udarbejdet af Phillip Faber og Finn Evald. Der er 3-4 versioner af hver salme i forskellige udtryk og sværhedsgrader og for forskellige kor-besætninger.

De nye korarrangementer finder du HER

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Sangens Hus, Danske Folkekor, Kor 72 og Folkekirkens Ungdomskor, men alle kor er velkomne til at deltage.

Hvad skal dit kor gøre?

  • Tilmeld jer fællessangsdagen ved at skrive til projektleder Katrine Bæk
  • Tag gerne kontakt til andre kor i jeres by og hør om I sammen skal stå for et event.
  • Arranger en koncert/fællessangsbegivenhed lokalt – gerne i samarbejde med handelsstandsforening, medborgerhus, kirke eller lignende.
  • Download og brug det materiale, der passer til jeres kor på Videncenter for sang
  • Sammensæt repertoiret til koncerten/fællessangen lige som I vil, og så det afspejler jeres kor.

Hvad gør Sangens Hus?

Sangens Hus koordinerer tilmeldinger og sender løbende information og ideer ud til de tilmeldte kor. Sangens Hus stiller også pressemateriale og grafisk materiale til rådighed for de enkelte kor og laver en national markedsføring af fællessangsdagen.