Markering af reformationsjubilæet for gymnasier

Markering af reformationsjubilæet for gymnasier

Sangens Hus’ tilbud til gymnasierne i anledningen af reformationsjubilæet falder i to dele: Et undervisningsmateriale og et fællestime-egnet koncertforedrag. Den røde tråd er fem salmer fra fem århundreder.

I anledningen af 500 året for reformationen har Sangens Hus udarbejdet undervisningsoplæg til gymnasiefagene historie og musik – med mulighed for at anvende materialet tværfagligt. Undervisningsmaterialet finder du på Videncenter for sang. Materialet har fem salmer som udgangspunkt: Èn fra hvert af de fem århundreder, der er gået siden reformationen.

Derudover tilbyder Sangens Hus at gymnasier i efteråret 2017 kan booke et 45 minutters fællestime-koncertforedrag med Den Danske Salmeduo.

Den Danske Salmeduo består af Christian Vuust og Hans Esbjerg, to af Danmarks allerbedste jazzmusikere. Den Danske Salmeduos musik beskrives som et frugtbart møde mellem den nordiske folketones enkelhed, den amerikanske jazztraditions legende improvisationer og den klassiske musiktraditions nænsomhed. Se mere om Den Danske Salmeduo HER eller klik på billedet og hør:

Ved koncertforedraget fortolker duoen reformationstidens sange i moderne lyd og fortæller om, hvorfor den tids musik er interessant også i vores tid.

De fem salmer, som undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i, indgår i koncertrepertoiret. Det giver mulighed for at eleverne stifter bekendtskab med repertoiret i undervisningssammenhæng inden fællestimen – med genkendelse og et større udbytte til følge. Fællestimen er tænkt som et kunstnerisk supplement til undervisningsforløbene men kan også stå alene.

Praktiske oplysninger
Fællestimen koster 8800,- alt inklusive og kan bookes ved at kontakte projektleder Katrine Bæk  pr. mail eller på telefon 3057 2993

Der kan bookes koncertforedrag på mandage i efteråret 2017. Prisen er inkl. transport.
Ved koncert på Bornholm indgås dog særskilt aftale om dækning af transportomkostninger.

Arrangøren og Den Danske Salmeduo aftaler alle forhold om opstilling, nedtagning mv. Den Danske Salmeduo medbringer selv el-piano og lille PA-anlæg og kan ikke påføres udgifter til leje af større anlæg.