Reformationsjubilæet 2017 – med sang

Reformationsjubilæet 2017 – med sang

Reformationen i 1517 har haft afgørende betydning for vores danske identitet og bevidsthed, og dermed også for udviklingen vores unikke danske fællessangstradition. Sangens Hus markerer 500-året for reformationen med projektet Reformationsjubilæet 2017 med sang, som med undervisningsmaterialer og nye kor-arrangementer sætter fokus på netop fællessangstraditionen og lægger op til kreativitet, læring, diskussion og eftertanke i fagene historie, dansk, musik og mediefag.

Projektets røde tråd er spundet af fem salmer fra fem århundreder. Ved hjælp dem trækker vi linjerne gennem 500 års sanghistorie fra reformationen til i dag. Salmerne er valgt ud fra kriteriet, at de for hver deres århundrede skal afspejle samfundsudviklingen og udviklingen i salme- og fællessangstraditionen.

Alle materialerne til projektet Reformationsjubilæet 2017 med sang ligger frit tilgængeligt på videncenterforsang.dk. Der er undervisningsmateriale, baggrundsartikler og helt ny-arrangerede korsatser af de fem salmer i flere forskellige sværhedsgrader.

Korsatserne er arrangeret af Phillip Faber, Carsten Seyer-Hansen, Niels Nørgaard og Finn Evald. Derudover kan man finde noder, tekster og lydfiler til de fem salmer, som går igen gennem alle projektets initiativer. Projektets undervisningsmaterialer henvender sig til de ældste klasser på folke- og friskoler, efterskoler og i gymnasieklasser i fagene historie, dansk, musik og mediefag. Materialet er udarbejdet til hver målgruppe, så det er nemt at bruge i undervisningen.

Projektet udfolder sig konkret i en række delprojekter:

Markering af reformationsjubilæet for kor

Markering af reformationsjubilæet for folke- og friskoler

Markering af reformationsjubilæet for efterskoler

Markering af reformationsjubilæet for gymnasier