Sangens Hus søger Projektchef

Sangens Hus er inde i en stor og positiv udvikling som en markant spiller i det danske kulturliv.

Vi har fået bevillinger til flere, større og landsdækkende projekter og vi har store ambitioner for årene der kommer. Derfor har vi nu behov for at ansætte en Projektchef.

Er du en strategisk tænkende projektchef, som kan tænke i helheder og sammenhænge, optimere processerne, skabe stærke og varige relationer til såvel medarbejdere som kommuner, fonde, stat og samarbejdspartnere? Kan du give værdifuld sparring til projektledere og tage dygtig ledelse for hele vores projektområde? Og, ikke mindst, elsker du at arbejde med hvilken forskel kultur og sang kan spille i udviklingen af samfundet – så er dette job måske noget for dig!

Det er et unikt job med en unik sag og en helt unik platform for at kunne være med til at skabe en positiv udvikling af det samfund vi er en del af – gennem sang.

Vi ønsker os en kollega på fuldtid, men er indstillet på at finde løsninger, hvis det ikke helt kan lade sig gøre. Base i Herning, møder med aktører over hele landet og mulighed for hjemmearbejde.

Vi har hovedkontor i Herning og du skal være indstillet på at være i Herning mindst 2-3 dage om ugen. Samtidig vil der være møder andre steder i landet med centrale samarbejdspartnere. Vi betragter det derfor som en selvfølgelighed at du er fortrolig med virtuelle samarbejdsmetoder men også indstillet på at køre til møder når det giver bedst mening.

Baggrund: I Sangens Hus er vi i fuld gang med at skabe et fælles, stærkt og handlekraftigt samarbejdsforum for sangaktører i Danmark. Vi kombinerer viden om sang, evnen til at koble til konkrete samfundsdagsordener, et nationalt netværk af sangkraftcentre og et stort netværk af samarbejdspartnere til at udvikle og gennemføre sangprojekter som fremmer sangen i Danmark og skaber bedre liv.

Vores nye projektchef får en særdeles central rolle i at udvikle Sangens Hus på centrale områder. Det gælder udvikling af nye projekter, effektivisering af processer, trivsel, kompetenceudvikling, samarbejde på tværs, strategisk udvikling, relationer til samarbejdspartnere, stat, kommuner m.fl.

Projektchefen får – med reference til direktøren – en platform med et stærkt værdigrundlag, en klar mission, tydelige pejlemærker, konkrete must-win battles, resultatmål aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen, masser af samarbejdsrelationer samt kompetente, engagerede kolleger. Denne platform skal videreudvikles, og her har projektchefen en central rolle. Vi opruster på ledelsessiden fordi der er brug for det og fordi vi ønsker at skabe en endnu mere  langtidsholdbar og robust organisation.

Se mere på www.sangenshus.dk

Opgaven:

 • Overordnet porteføljeledelse af samtlige projekter i Sangens Hus
 • Løbende sparring og samarbejde med projektledere omkring planlægning, gennemførelse, evaluering og læring
 • Overordnet ressourceplanlægning af projektledelse, sangkonsulenter og tilknytning af eksterne leverandører og samarbejdspartnere
 • Medvirke til og sikre optimal projektoverdragelse fra udvikling til projektgennemførelse
 • Varetage projektledelsen på enkelte, udvalgte projekter
 • Sparring omkring og aktiv involvering i udvikling af nye projekter i samarbejde med udviklingschefen og øvrige nøglepersoner
 • Medvirke til løbende ajourføring og opdatering af processer, sammenhænge, dokumentation, skabeloner m.m.
 • Sikre evaluering af projekter og fokus på tilfredsheden hos vore samarbejdspartnere

Faglige kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring og -uddannelse
 • Meget stærk ift. overblik, struktur og evne til at levere rettidigt.
 • Flerårig erfaring med ledelse af komplekse projekter og/eller porteføljer af projekter, evt. i en NGO, en større kulturfestival-arrangør, eller en anden markant organisation, forening eller aktør, hvis arbejdsområde har national impact og bevågenhed.
 • Dokumenteret erfaring i at arbejde i kulturbranchen og med kulturaktører, fra de landsdækkende civilsamfundsorganisationer til mediepartnere, og fra kommuner og kommunale institutioner til andre markante aktører i kulturlivet.
 • Du er struktureret og evner at opstille og følge op på definerede mål og rammer
 • Du anvender problemfrit og naturligt IT systermer til projekt- og porteføljeledelse, herunder MS Office.

Personlige kvalifikationer:

 • Du skal først og fremmest være dygtig til at skabe en god energi i alle dine relationer
 • Evner at indgå i og styrke et ledelsesteam
 • En ordentlig leder, som folk gerne vil ledes af og samarbejde med – og en værdifuld makker til direktøren og ledelsesteamet, hvor I dækker hinanden af og gør hinanden bedre.
 • God situationsfornemmelse og evne til at kunne skifte mellem lederskab og følgeskab, strategiske overvejelser og praktiske opgaver, procesoptimering og sangfaglighed.
 • En aktiv rollemodel for det konstruktive og løsningsorienterede både internt og eksternt.
 • Får noget fra hånden samtidig med at der er et glimt i øjet og plads til en skæv bemærkning
 • En god kommunikator, såvel overfor kolleger som eksterne samarbejdspartnere.

Det er også et plus hvis du:

 • Har personlige og stærke relationer til centrale aktører i dansk kulturliv
 • Har arbejdet med frivillighed
 • Følger aktivt med i aktuelle strømninger i dansk kulturliv.

Om teamet: Du bliver chef for et team, der består af 2 teamledere, 6-8 projektledere og lederen for sangkonsulentafdelingen med ca. 25 sangkonsulenter spredt ud over hele landet.

Du indgår i et ledelsesteam på i alt 7 personer.

Vi har konkret 8 kørende større nationale projekter, hvoraf de største har et budget på et to-cifret mio. beløb og et komplekst sammensat projektforløb, der kræver kompetent og nærværende projektledelse.

Vi går på arbejde for at fremme en sag, for at lykkes med de konkrete projekter og opgaver og for at trives og udvikle os undervejs. Vi er ca. 40 ambitiøse og engagerede kollegaer internt og har en bred vifte af samarbejdspartnere over hele landet.

Om Sangens Hus

Sangens Hus er en selvejende institution med bevilling fra Folketinget og under tilsyn fra slots- og kulturstyrelsen. Vi får ca. 80% af vores midler fra fonde og gennem samarbejder med kommuner og institutioner.

Vi arbejder på ngo-lignende vilkår og er derfor bestemt ikke lønførende, men har gode arbejdsvilkår med stor fleksibilitet, mulighed for at arbejde hjemmefra i en vis udstrækning og masser af tillid til at den enkelte medarbejder gør sit bedste for at løse sine opgaver bedst muligt, samtidig med at livet er i balance.

Vi ønsker os en kollega på fuldtid, men er indstillet på at finde løsninger, hvis det ikke helt kan lade sig gøre. Vi har kontor i Herning og du skal være indstillet på at være i Herning mindst 3 dage om ugen – vi betragter det som en selvfølgelighed at du er fortrolig med virtuelle samarbejdsmetoder men også indstillet på at køre til møder når det giver bedst mening.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Christian Alstrup, ca@sangenshus.dk, tlf. 2162 4022

Er du interesseret? Så mail din ansøgning til kontor@sangenshus.dk, så vi har den senest 1. december 2021. Vi forventer at holde samtaler i løbet af december måned enten via fysiske møder og/eller videomøder