Opstart af kurset i Sang, bevægelse og læring – denne gang starter vi online
Tilbage til oversigten

Opstart af kurset i Sang, bevægelse og læring – denne gang starter vi online

Nu begynder helårskurset i Sang, bevægelse og læring (SBL) på Nordsjælland, Jylland og Lolland. 48 pædagoger og musiklærere i folkeskolen fordelt på tre hold deltager i år i projektet. De første kursusdage foregår online. Tre sangkonsulenter fra Sangens Hus har inviteret alle kursister til et to timers ”Goddag og velkommen til SBL”-webinar.

Seniorkonsulent i Sangens Hus Christian Steen Noringriis glæder sig meget til at komme i gang.

”Til trods for corona-pandemien har der heldigvis været stor opbakning til kurset ude på skolerne, hvor vi i år har nogle gode store hold med kursister fra mange forskellige steder i landet. Jeg ser frem til at arbejde med projektets kernefaglighed i både digitale og fysiske rammer. Vi skal bl.a. synge og bevæge os sammen bag hver vores skærm og arbejde udviklende og metodisk med formidlingsteknikker, sangøvelser og variationsmuligheder.”

”Jeg ser frem til at arbejde med projektets kernefaglighed i både digitale og fysiske rammer. Vi skal bl.a. synge og bevæge os sammen bag hver vores skærm og arbejde udviklende og metodisk med formidlingsteknikker, sangøvelser og variationsmuligheder.”

Christian Steen Noringriis

Kursisten får sparring og opfølgning af en sangkonsulent

Ud over at blive introduceret til projektet vil kursets første webinar tage udgangspunkt i emner som ”energi og fokus”, ”stemmen” og ”indstuderingsmetoder”. Over de næste to mandage fortsætter kurset i sit online format. Til at komme i gang får hver kursist en individuel sparringssamtale med en af sangkonsulenterne. Sangkonsulenten bliver herefter fast tilknyttet kursisten og vil under hele forløbet hjælpe med at forankre og udvikle projektets faglige indhold i kursistens daglige praksis.

”Gennem skolebesøg og fokuserede sparringssamtaler lægger vi os fast på et skræddersyet personligt udviklingsprojekt inden for SBL’s rammer, som bidrager til, at kursisten kan fokusere målrettet på det, der er fagligt central for ham eller hende,” fortæller Christian Steen Noringriis, seniorkonsulent i Sangens Hus.

”Gennem skolebesøg og fokuserede sparringssamtaler lægger vi os fast på et skræddersyet personligt udviklingsprojekt inden for SBL’s rammer, som bidrager til, at kursisten kan fokusere målrettet på det, der er fagligt central for ham eller hende.”

Christian Steen Noringriis

Det første møde mellem kursisterne gav også anledning til fællessang og øvelser – på digital afstand.

Efter sommerferien kan kursisterne glæde sig til at møde hinanden til fysisk holdundervisning. Her bliver de kastet ud i mere praksisorienteret metodeindlæring og indsigt i stemmen, men de får også ugentlig sangundervisning hver især. Og endnu engang vil kurset foregå digitalt, når der kommer flere kursusdage og konsulentbesøg hen over efteråret.

Hvad er projekt Sang, bevægelse og læring (SBL)?

Sang, bevægelse og læring (SBL) er et tilbud til lærere og pædagoger i folkeskolen, der vil opkvalificere sig og have inspiration til deres daglige praktiske arbejde i musikundervisningen.

Projektets kursusforløb startede i 2016 og frem til 2019 (i København dog også skoleåret 2019/20). Evalueringen af projektets første tre år har vist gode resultater, og derfor har Sangens Hus fået bevilling til en forlængelse af projektet. Det betyder, at projektet løber frem til og med 2022.

Målet med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen får en dybere musikforståelse og kommer til at synge mere og bedre, blandt andet fordi de får et mere fortroligt forhold til deres egne sangstemmer. Lærere, som har gennemgået et forløb i Sang, bevægelse og læring, vil kunne udfordre deres elever sangligt og musikalsk, så de bliver så dygtige, som de kan.

Sang, bevægelse og læring er et projekt udviklet af Sangens Hus med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. A.P. Møller Fonden har med den nyeste bevilling støttet projektet med i alt 11,3 mio. kr. Kurset i 2021/2022 varetages af Sangcenter København, Sangcenter Nordsjælland, Roskilde Synger, Lolland Synger og Mariager Fjord Korskole.

Klik her for at læse mere om projekt Sang, bevægelse og læring (SBL) og find kursusbeskrivelsen for helårsforløbet 2021/2022.

Desuden er der stadig ledige pladser på holdet på Lolland og i Guldborgsund Kommune.

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. Sang, bevægelse og læring, er du velkommen til at kontakte projektleder Helle Ohrt på helle@sangenshus.dk eller tlf. 30 57 29 10.


Tilbage til oversigten