Sangens Hus årsrapport 2022

Sangens Hus årsrapport 2022

Endnu et år med mange forandringer, men også med nye begyndelser.

I 2022 måtte vi desværre tage afsked med flere gode kolleger blandt andre en del af vores dygtige sangkonsulenter men også tidligere direktør i Sangens Hus, Christian Alstrup.

Efter mange års dygtige og engagerede pionérindsats for Sangens Hus meddelte han i sommeren 2022 bestyrelsen, at han ikke længere så sig som den rette direktør for Sangens Hus. Han stillede sig hjælpsomt til rådighed for en afleveringsproces i efteråret, og det har resulteret i, at Elsebeth Gerner Nielsen nu er blevet tilknyttet som strategisk direktør i Sangens Hus.

Med udløb af bevillingen på finansloven med udgangen af 2022 har der naturligt været fokus på at kommunikere Sangens Hus’ betydning og berettigelse. I den forbindelse gav 26 kommuner og borgmestre klar opbakning til Sangens Hus og sangkraftcentrene, og vi oplever velvilje fra nationalt politisk hold. Det glæder os også, at den nye SVM-regering ser kunst og kultur som en del af løsningen på tidens store kriser.

Behovet for trivselsløsninger kalder stærkt på os i den sammenhæng, for vi ved, at sang kan gøre en forskel for trivsel og mental sundhed – for såvel børn som voksne. Med en finanslovsbevilling for 2023 og 2024 i den nye regerings finanslovsforslag kan vi med glæde og frimodighed fortsætte arbejdet med at fremme sangen i hele Danmark.

Læs bl.a.:

  • Interview med Elsebeth Gerner Nielsen
  • Formandens beretning
  • Økonomisk status
  • Status på projekter

LÆS HELE ÅRSRAPPORTEN – KLIK HER