Baggrund

Ideen til Sangens Hus opstod på en visionsdag på Den Jyske Sangskole i 2012. Overskriften var ’Hvor er vi i 2015’, og tavlen i mødelokalet blev hurtigt fyldt med ideer. Mange af dem handlede om samarbejde, netværk og videndeling.

På møder og konferencer rundt om i landet havde vi set, hvordan der i løbet af få timer skete noget særligt, når vidt forskellige aktører med interesse for sang pludselig sad ved samme bord og udvekslede erfaringer.

Konklusionen var klar: Vi har brug for meget mere samarbejde.

“En ramme for samarbejde mellem alle der brænder for sang og sangkultur. Et forum for udvikling og vidensdeling. En national bevægelse for sangen i alle dens former. For både bredden og eliten. Det skal være vores mål.”

Sangkulturen i Danmark er kendetegnet ved, at en masse mennesker gør et kolossalt stykke arbejde der hvor de er, men at meget af det eksisterer i kraft af lokale ildsjæles vilje til at knokle på overtid for at få enderne til at nå sammen. Derfor er der ofte kun ressourcer til at realisere en brøkdel af det egentlige potentiale.

Da dagen var gået, stod to ord midt på tavlen: SANGENS HUS

Sangens Hus født som projekt fra Den Jyske Sangskole
Sangens Hus udspringer fra Den Jyske Sangskole og som en del af Den Jyske Sangskoles aktiviteter. Siden de to ord stod tilbage på tavlen på visionsdagen i 2012, er Sangens Hus blevet betragtet og håndteret som et selvstændigt initiativ og indsatsområde i Den Jyske Sangskole.

Fra start blev der også etableret en organisering omkring Sangens Hus med det formål at sikre en hensigtsmæssig struktur i det eksterne samarbejde.

Etableringen af Sangens Hus er i årenes løb blevet fodret af et aktivt og levende sangmiljø på Den Jyske Sangskole, hvor sang er en naturlig del af børn og unges hverdag. Og samtidig nydt glæde af, at der i Herning arbejdes lokalt og regionalt med aktiviteter, der fremmer talentudviklingen og sangen generelt i området.