Baggrund

Baggrund

Ideen til Sangens Hus opstod på en visionsdag på Den Jyske Sangskole i 2012. Overskriften var ’Hvor er vi i 2015’, og tavlen i mødelokalet blev hurtigt fyldt med ideer. Mange af dem handlede om samarbejde, netværk og videndeling.

På møder og konferencer rundt om i landet havde vi set, hvordan der i løbet af få timer skete noget særligt, når vidt forskellige aktører med interesse for sang pludselig sad ved samme bord og udvekslede erfaringer.

Konklusionen var klar: Vi har brug for meget mere samarbejde. Sangkulturen i Danmark er kendetegnet ved, at en masse mennesker gør et kolossalt stykke arbejde der hvor de er, men at meget af det eksisterer i kraft af lokale ildsjæles vilje til at knokle på overtid for at få enderne til at nå sammen. Derfor er der ofte kun ressourcer til at realisere en brøkdel af det egentlige potentiale.

Da dagen var gået, stod to ord midt på tavlen: SANGENS HUS

“En ramme for samarbejde mellem alle der brænder for sang og sangkultur. Et forum for udvikling og vidensdeling. En national bevægelse for sangen i alle dens former. For både bredden og eliten. Det skal være vores mål.”

Sangens Hus er nu under etablering. Etableringsfasen foregår i samarbejde med 10 regionale sangkraftcentre, alle opbygget omkring velfungerende sangmiljøer rundt om i Danmark. De 10 sangkraftcentre er hjertet i Sangens Hus, som dermed allerede fra begyndelsen er repræsenteret over hele landet.