Nyt undervisningsmateriale til indskoling og mellemtrin
Tilbage til oversigten

Nyt undervisningsmateriale til indskoling og mellemtrin

13 små film med sangøvelser for børn er netop udkommet og ligger nu frit tilgængeligt på undervisningsportalen EMU.dk. Filmene er henvendt til lærere og pædagoger, som underviser i musik i grundskolens 0.-6. klasse.

Det er Sangens Hus der står bag materialet, som er grebet meget konkret an:

”Sang er et håndværk, og vi vil gerne både vise nogle redskaber og give lidt information om hvilke redskaber, der kan bruges til hvilke opgaver,” siger Heidi Kudahl, som er projektkoordinator ved Sangens Hus og uddannet klassisk sanger og musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har været med til at udvikle materialet og medvirker på videoerne.

Hver film har et emne som Smidig stemme, Sang med dynamik eller Nodelære for de små, og er ledsaget af en beskrivelse af sangaktiviteten og læringsmål.

”Næsten alle børn kan lide at synge, og filmene giver nogle konkrete delelementer, som man kan tage fat i, som vil gøre sangen både smukkere at lytte til og sjovere og mere interessant at deltage i,” siger Heidi Kudahl, som lægger vægt på at målrettet arbejde med sangen kan gøre en stor forskel:

”Sangglæde er skønt, men ind imellem kan det godt blive lidt ukonkret, hvis det alene er sangglæden, der er motoren. Børn er jo sultne efter at lære nyt, og når det handler om sang, kan enkle greb flytte overraskende meget. Vi har set gang på gang, hvordan det får motivationen til at stige, når det begynder at lyde bedre”.

Laura Flensted-Jensen, der også er konservatorieuddannet sanger, har været projektleder på filmene. Som sangkonsulent i Sangens Hus oplever hun et stort behov vor netop konkrete redskaber: ”Mange har måske en blufærdighed for at bruge deres stemme, og mener derfor ikke at de kan synge. Men sang er ikke et talent, man enten har eller ikke har. Sang er et fag, og dermed kan alle, med de rigtige redskaber, blive bedre til at bruge deres stemme” siger hun.

Hele stemmen
Undervisningsmaterialet på EMU kan bruges som inspiration til, hvordan man med en legende og eksperimenterende tilgang kan arbejde endnu mere varieret med udviklingen af børns stemmer i skolen.

”Mange børn har tendens til kun at synge i taleleje, og vi synes det er vigtigt at give børn adgang til hele deres stemme med både højde, dybde, lys og mørke, og at de bliver bevidste om alle de udtryksmuligheder de har både i sang og tale,” siger Laura Flensted-Jensen, og fortsætter:

”Ved at f.eks at arbejde med følelser i stemmen, udvikler vi os som mennesker, fordi vi oplever at man man komme i kontakt med følelserne igennem sang, og på den måde undersøge dem i en klart defineret ramme.”

Fælles for filmene er, at sangaktiviteterne vises i praksis med en gruppe børn. På den måde er det nemmere at forstå øvelsen og se, hvordan den kan udføres. Nogle af filmene giver i indledningen en forklaring på, hvorfor netop denne øvelse er god til arbejdet med børns stemmer, og hvad man som underviser skal være opmærksom på. Udviklingen af børns stemmer er en del af folkeskolens fælles mål.

Frie film
Øvelserne i filmene er enkle at gå til og udviklet på baggrund af mange års erfaring med sang og børns stemmer. Filmene ligger frit tilgængeligt med ønsket om, at materialet bliver brugt.

Produktionen
Det faglige indhold i filmene er udviklet af Dorte Bille, som er faglig leder ved Den Jyske Sangskole samt korchef for MidtVest Pigekorene og Heidi Kudahl, projektkoordinator i Sangens Hus og uddannet sanger og musikpædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium.

Film og tilhørende materiale er produceret af Sangens Hus for Undervisningsministeriet til brug på EMU, Danmarks Læringsportal, drevet af Undervisningsministeriet.

Både filmene og kurserne er finansieret af Undervisningsministeriet.

Se det nye materiale på EMU


Tilbage til oversigten