Ny digital praksispakke til pædagoger og lærere
Tilbage til oversigten

Ny digital praksispakke til pædagoger og lærere

Sang, bevægelse og læring, der er et tilbud til lærere og pædagoger i folkeskolen, har i forbindelse med de nye netværksmøder udviklet en digital praksispakke, der giver lærerene inspiration til undervisningen.

Praksispakken er den første af flere praksispakker, der er tilrettelagt skoleårets gang. Pakkerne indeholder videoer og inspirationsmateriale, der tager udgangspunkt i de forskellige musik- og sangfaglige øvelser og metoder fra kurset ’Sang, bevægelse og læring’ (SBL).

”De nye digitale praksispakker er et inspirations-boost til lærerne, som allerede har opbygget en solid værktøjskasse undervejs i SBL-kurset. Det er en måde at gøre det lettere for lærerne at bevare kvaliteten i undervisningen og dyrke nysgerrigheden omkring det musikalske potentiale i sange,” siger Siri Myggen, der er sangkonsulent i Sangens Hus og som har været med til at udvikle den første digitale praksispakke.

”De nye digitale praksispakker er et inspirations-boost til lærerne, som allerede har opbygget en solid værktøjskasse undervejs i SBL-kurset. Det er en måde at gøre det lettere for lærerne at bevare kvaliteten i undervisningen og dyrke nysgerrigheden omkring det musikalske potentiale i sange.”

– Siri Myggen, sangkonsulent i Sangens Hus

Praksispakken og netværksmøderne er en god reminder om de metoder lærerne allerede har – og en gode måde at holde det musikfaglige sprog ved lige, giver flere af kursisterne udtryk for til netværksmøderne.

Temaet i den første praksispakke er ”vinter”. Sangene ”Hver gang det blir’ vinter”, ”I en kostald under en stjerne”, ”Det er hvidt herude” og ”Santa Lucia” er de første fire sange, lærerne får inspiration til.

Fokus på potentiale og kvalitet
Alle sange har flere musikalske niveauer og dybder. Og alt efter, hvilket niveau ens klasse har, desto mere eller mindre kan lærerne udforske sangens potentiale. Derfor indeholder praksispakkerne heller ikke et stort repertoire med mange forskellige jule- og vintersange, men derimod fire nøje udvalgte sange med udviklingspotentiale.

Når lærerne arbejder nuanceret med enkelte sange, lærer eleverne trin for trin at mestre sangen. Det giver dem langt bedre betingelser for også at kunne mestre deres krop og stemme på en sund måde. Og lige netop det er en vigtig forudsætning for at sikre kvalitet i sang- og musikundervisningen.

”Man bliver ikke nødvendigvis dygtigere til sang og musik ved at ridse lidt i overfladen af 15 sange. Det er så vigtigt være nysgerrig på nuancerne i en sang – for der er altid noget, man kan tage fat i. Rytmer. Flerstemmighed. Vi skal blive bedre til at give tid til læringen i den enkelte sang. Derfor har vi valgt at have fokus på fire sange, og nogle få elementer i sangene, der lægger op til at opbygge kvaliteten i sangene med det simple og efterhånden bygge mere på, i det tempo der passer til eleverne,” siger Siri Myggen.

Til foråret kommer endnu en praksispakke med nyt inspirationsmateriale.

Gå til den digitale praksispakke.

Om SBL og netværksmøderne
Netværksmøderne er et tilbud til kursister, der har deltaget i ’Sang, bevægelse og læring. I det forum får de mulighed for at sparre med andre både nye og tidligere kursister til lokale netværksmøder. Formålet med netværksmøderne er, at kursisterne løbende kan udveksle erfaringer og videreudvikle arbejdet med egen krop og stemme.

Sang, bevægelse og læring bygger på et treårigt pilotprojekt som blev gennemført i Midt- og Vestjylland under navnet ‘Find din stemme’. Responsen fra de medvirkende musiklærere i pilotprojektet var så positiv, at kommuner fra hele landet nu er gået sammen om det nationale projekt.

Sang, bevægelse og lærering er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. A.P. Møller Fonden har med den nyeste bevilling støttet projektet med i alt 11,3 mio. kr.


Tilbage til oversigten